Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Studie veřejných prostranství v Olomouci » Vyhodnocení dotazníku - územní studie náměstí Republiky a anavazující území

Vyhodnocení dotazníku pro instituce – studie nám. Republiky a navazující území

Vyhodnocení dotazníku pro instituce – studie nám. Republiky a navazující území

Po společném jednání ke studii byla o vyplnění dotazníku požádána desítka zde sídlících největších institucí. Do jejího vyplnění se zapojilo sedm z nich.

Zde jsou výsledky dotazníkového šetření:

 

A. náměstí Republiky

Instituce hodnotí podobu náměstí Republiky jako spíše nevyhovující. V komentářích se shodují, že „v současné době je to vlastně parkoviště, kde probíhá neustálý pohyb. Právě parkování pro občany, kteří se po dvou hodinách střídají, působí chaoticky.“ Důraz by měl být kladen na upřednostnění hlavních peších vazeb, které jsou dnes narušeny např. zídkou oddělující zastávky tramvají a parkovacích stání. Dále by uvítali zkulturnění celého náměstí a doplnění mobiliáře pro posezení, odpadkových košů, pítek, stojanů pro kola, možnosti předzahrádek pro kavárny nebo např. prostoru pro pořádání kulturních akcí. Poukazují také na situaci s nepřizpůsobivými občany, kteří se shlukují kolem kašny na náměstí. „Obtěžují občany města a turisty, vykonávají obojí potřebu mezi zaparkovanými vozidly, koupou se v kašně a zanechávají na místě odpadky a nepořádek. Stav jistě nepatří mezi turistické atrakce. Přitom je prostor pod kamerovým systémem Městské policie Olomouc.“

Názor institucí na počet parkovacích stání na náměstí Republiky byl ve spektru odpovědí velmi různorodý. V doplněných komentářích se však přiklání ke konstatování, že počet stání je a bude i v budoucnu „nedostatečný“, neboť je zde velké množství občanů, kteří si zde potřebují něco vyřídit, instituce, obsluha, množství návštěvníků, ale pro zklidnění prostoru je „je nutná výrazná redukce počtu míst pro dopravu v klidu s jasnou vizí adekvátní náhrady v rozumné docházkové vzdálenosti“. Některé instituce pak poukazují na vhodnost většího využití stávajícího domu na Koželužské ulici.

 

B. Biskupské náměstí

Podobu Biskupského náměstí nehodnotili zástupci institucí tak jednoznačně negativně, jako tomu bylo u náměstí Republiky. Počet parkovacích stání vnímá polovina institucí jako spíše nadbytečné a druhá polovina jako nedostatečné (či spíše nedostatečné). Instituce v komentářích navrhovaly zejména úpravu zeleně na náměstí s odkazem na historický vývoj místa. Připomínaly nevhodné použití asfaltových povrchů, nevhodné umístění kontejnerů na odpad, absenci mobiliáře jako výsledek konfliktu s nepřizpůsobivými občany. Požadovaly také odpovídající prezentaci významných objektů a institucí obklopujících Biskupské náměstí a řešení bariéry, kterou vytváří parkující automobily téměř kolem celého zeleného středu náměstí.

 

C. ulice Křížkovského, Akademické, Mariánské a Wurmovy

Stav ulic hodnotí instituce většinově negativně, jako spíše nevyhovující a nevyhovující. Kromě špatného technického stavu chodníků a vozovek poukazovali zástupci institucí na kolize pěších a aut a na nevhodné uspořádání uličního profilu, který v současném stavu je přívětivější spíše k motoristům než pěším. Redukce rychlosti pro auta, případně vjezd jen pro rezidenty by podle odpovídajících mohlo částečně problémy vyřešit. Odpovídající připomínali také absenci zeleně a oživujících prvků městského mobiliáře. K počtu parkovacích stání se instituce příliš nevyjadřovaly, téměř polovina na otázku neodpověděla. Nicméně v komentářích opět zaznělo, že redukce parkovacích stání je možná jen po zajištění vhodných možností v docházkové vzdálenosti, tedy koncepčně.

 

D. Akceptovala by Vaše organizace možnost parkování:

Z možných odpovědí (na ulici a náměstí v řešené lokalitě, ve stávajícím domě na Koželužské ulici, v jiném parkovacím domě + v jaké docházkové vzdálenosti, jinde) se instituce shodli, že parkování ve stávajícím domě na Koželužské ulici je pro ně nejvíce akceptovatelnou variantou.

Mezi dalšími záměry a podněty pro řešenou lokalitu navrhovaly instituce také iniciovat vznik malé „Muzejní čtvrti“ či zohlednit hlavní pěší prohlídkovou trasu turistů a doplnění informačního systému.

 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu