Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: všechny komentáře k otázce D « Vyhodnocení ankety – územní studie náměstí Republiky a navazující území « Studie veřejných prostranství v Olomouci « Územní plánování « O městě

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Studie veřejných prostranství v Olomouci » Vyhodnocení ankety – územní studie náměstí Republiky a navazující území » všechny komentáře k otázce D

Anketa náměstí Republiky - komentáře k odpovědi D

Další připomínky a podněty:
určitě zachovat průchod do parku z Křížkovského, zvážit doplnění mobiliáře
Zabezpečit tyto prostory a udělat je reprezentativnější.
prosím hlavně pojmout kompletně jedním architektem stejným designem ať to není každý pes jiná ves
potřeba změnit výslednou podobu rekonstrukce ul.1 máje, která je proti klasickým chodcum a dělá ulici témeř nepruchodnou
Rozšířil bych společenskou zónu, nalákal lidi na trávení volného času, vyznačil bych smysluplně cyklostezky, ideálně stavebně oddělil od motorových vozidel a tramvají. Využil bych centra jako rekreačního prostoru.
všeobecně více zeleně do města, která nejenom ochlazuje v letních měsících, ale také snižuje prašnost, která je v oblasti ul. Křížkovského a Nám. Republiky nadměrná
Pořádek,zeleň a informacní cedule.
Toto místo je značně spojeno s univerzitou. Myslím, že by tomu mělo odpovídat. Na dostupných lavičkách vysedávají bezdomovci a jinak se všude akorát parkuje. Obojí by se mělo významně změnit.
Přesunout charitu. Bojím se dotknout jakékoliv lavečky.
k parkování více využívat parkovací dům pod Hanáckým plukem
Najít řešení pro omezení rychlosti projíždějících aut typu taxi, pizzerie apod.
Všude, kam do jde, dávejte prosím trávu a saďte stromy!
bezdomovci dělají bordel
Zvýšit počet míst k parkování a to bez jakýchkoli takzvaných regulačních poplatků. Pouze omezit dobu parkování (například na 2 hodiny). Zrušit všechna vyhrazená parkoviště. Jedině tímto způsobem je možno zamezit nežádoucímu "vylidňování" centra města Olomouce a s tím i spojený úbytek obchodů, provozoven, restaurací atd. Zrušit všechny zákazy a omezenování dopravní obslužnosti. Zprůjezdit všechny přilehlé komunikace.
aby nebyla snížena kapacita parkování na náměstí republiky, nebyl by možná špatné zvážit podzemní parkoviště, které by mohlo i kapacitu mírně navýšit. V centrech měst je to běžné a velmi prozřetelné řešení, jak zachovat parkovací kapacity a přitom navrátit centrum lidem.
Celkové zlepšit vzhled tramvajových zastávek, laviček, odpoadkových košů, podtrhnout význam lokality (Tritonova kašna)
Bylo by fajn některým místům navrátit jejich přirozený genius loci. Kvalitní architekt udělá práci mnohem lépe než kdejaký stavební inženýr...
důležité je využití některých budov, zvláště po armádě. Jde oto, aby byl prostor co nejvíce živý
Vnímat území jako campus+kontemplaci s odpočinkem. Lidé, voda, zeleň.
Jestliže na Hanáckém kopci je rozsáhlý parkovací dům, není třeba náměstí a přilehlé ulice obětovat parkování, v centru památkové zóny je to nevhodné, stačí určit pár míst pro vozíčkáře, ostatní mohou hýbnout tělem a dojít pěšky!
Je potřeba o projektu přemýšlet. Doufám že to opět nebude nějaký tunel a že to nezbabráte.
Náměstí Republiky a Biskupské náměstí by měly být výraznými místy lokality. V okolí sídlí důležité instituce, ale nespojují je přímé trasy.
vyřešit infrastrukturu pro cyklisty - pruhy, napojení na silnice, stojany
kočičí hlavy nahradit tím co je směrem ke koruně, je to docela povedená dlažba a zvýšit výskyt pčr aby se v této lokalitě nepohybovali bezdomovci a feťáci
Celé území považuji za vhodné zařadit do pěší zóny a věnovat mu stejnou pozornost jako ve zbylých částech centra. Tj. namátkově prostřednictvím policie kontrolovat důvody vjezdu do centra, či osadit všechny vjezdy do centra výsuvnými sloupky. Nerozumím tomu, proč je nyní historické centrum rozdělováno a po náměstí Republiky je umožňován vjezd a na Horní a Dolní náměstí nikoli. Od Hotelu Palác by byl vjezd do centra uzavřen.
Parkování bych omezil, přidal lavičky, zeleň a decentně osvětlil významné historické budovy či objekty. Myslím si, že charita je špatně situované středisko. Chodí zde mnoho turistů a pohled na některé osoby není pěkný. Měla by tam více dýchat historie a pohled na krásnou Olomouc než na chátrající budovy a bezdomovce.
Dbát na lidi a ne na auta. Prostory by měly sloužit občanskému využití a jako dopravně obsluhovatelné části, ale ne jako parkovací stání, když chci jít na Horňák nebo cokoli v centru.
velké místo na paprkování ve dvoře Vojenského archivu - nevyužité
Přesunutí Charity z Wurmovy ulice. Tímto krokem se vyřeší velká část problémů spojených s touto lokalitou.
Neuspěchat postup jako v případě opravy tř. 1. máje. vypsat architektonickou soutěž na řešení.
lepší parkovací stojany pro kola a více stojanů
Územní studie by mohla být dobrou příležitostí k zatraktivnění lokality a využití potenciálu, který je např. na Biskupském náměstí i Náměstí republiky nevyužitý. V lokalitě by měly být více zohledněny potřeby občanů, studentů i turistů. Např. v mnohých evropských západních městech obdobné velikosti jsou standardem pítka v parcích, wifi připojení, kvalitní odpočinkové zóny s posezením, stinné zóny se zelení apod. Důležité je také zohlednění potřebných pěších tras v daných lokalitách (park na Biskupském náměstí) tak, jak se to např. povedlo při revitalizaci tzv. Gahurova prospektu ve Zlíně. Na nádvoří Zbrojnice (byť jde o prostor Univerzity) by také mohlo být více stinných míst (tzn. stromů se zelení).
bydlím na Hanáckého pluku, takže se mě tento prostor také dotýká
omezit automobilovou dopravu, navrhnout takové řešení, které bude nejlepší pro a) cyklisty a b) chodce. vytvořit zónu klidu a odpočinku.
rozšířit zeleň (aleje podél chodníků na jižní a východní straně) za předpokladu zrušení parkoviště.
vice zeleně, méně bezdomovců
Maximálně z místa vytlačit automobilovou dopravu a bezdomovce.
více zeleně, otevřít město cyklistům, více stojanů na kola. neplacená parkovací místa na dobu 20 minut, když si potřebujete něco v blízkosti zařídit.
Centrum by mělo být hlavně pro pěší. Chybí záchytná parkoviště zdarma mimo historické centrum.
na Biskupské náměstí by se mohly dát podzemní kontejnery na odpad
Jsem rád, že se město zajímá o tuto cenou lokalitu a vidí v ní potenciál, kterým nepochybně disponuje. Kvituji také snahu o participativní rozhodování a věřím, že v budoucnu realizované stavební řešení lokality bude respektovat koncept udržitelnosti. Jan Haničinec
Udelat z nej klidnou odpocinkovou zonu treba s trhy nebo kavarnami,hristem pro deti nebo venkovnim sportovnim hristem pro studenty.
Prosim, preferujte chodce a nikoli automobily.
nemám
auta je třeba vymístit
Do historického centra měl už dávno být zákaz vjezdu aut, má to být pěší zóna a ne stále se rozšiřující parkoviště
bylo by skvělé kdyby se v návrhu povedlo vyzdvihnout význam lokality jakožto "duše" města, dýchajícího historií a lidskou snahou o porozumění světu
Nezvyšovat parkovací kapacity, zachovat klidný historický charakter
Udelat plochu pro odpocinek plnou zelene.
Zeleň na Náměstí Republiky!
Přeji hezký den.
Vidím to jednoduše. Učinit z těchto krásných míst (náměstí i ulice jsou jedny z nejkrásnějších v Olomouci) příjemné místo, kam si člověk rád zajde. Do muzea, do knihovny, do kavárny. Když přeje počasí, rád posedí venku, pobyde s přáteli. Proč třeba na některém náměstí neudělat hřiště pro petanque, pro piknik, plácek hřitě pro děti, cokoliv, co budou lidé využívat, co je sem přiláká.
Častější pochůzky městské policie a vykázání lidí bez domova, kteří se zde opíjí z náměstí. Obvzlast na Biskupském je občas radost jen procházet.
S ohledem na to, že daná lokalita je hodně využívána studenty, by bylo vhodné se obrátit přes facebook Univerzitu Palackého s dotazníkem i na ně a zjistit jejich připomínky.
Jistě by bylo možné zvýšit množství vysázené zeleně nejen na náměstích, ale i v přilehlých ulicích, což by vedlo jak k subjektivně lepšímu pocitu z místa, poskytlo by to životní prostor synantropním živočichům, zlepšilo by to mikroklimatické podmínky a snížilo prašnost a znečištění vzduchu.
Podpořme také jízdu na kole po městě! Olomouc je město převážně rovinaté. Doprava po městě na kole přinese nejen pročištění vzduchu, ale je také daleko příjemnějším způsobem cestování než stát v koloně aut na tř. Svobody. Vím o tom své po 5-měsíční stáži v Holandsku. K tomu je ale potřeba opět omezení provozu aut v centru, zavedení systému P+R (např. možnosti půjčení si kola u parkoviště), snížení počtu parkovacích míst či nejlépe nakonec zákaz vjezdu aut do centra bez povolení. Pokud při designu centra již dnes nebudeme brát v potaz trendy, auta naše krásné město zaplaví. Přilehlé ulice (včetně té 1. máje) jsou dostatečně široké pro vytvoření alespoň namalovaných pruhů pro cyklisty u krajnic, kde náklady na nastříkání těchto pruhů jsou mizivé, cyklistům to uleví od stresu a přiláká další lidi, kteří zvolí kolo místo auta. Iniciativa ""do práce na kole"" dokazuje pozitivní dopad i na pracovní výsledky. Na Náměstí Republiky i na Biskupském náměstí by se pak zaručeně oplatili alespoň jednoduché stojany na kola. Ke všem těmto změnám musí design města vybízet! Lidé nezačnou měnit své chování, pokud to bude nepříjemné/nepohodlné, navíc ještě budou změny kritizovat. Podotýkám, že můj názor není tyto úpravy aplikovat bez rozvážení! Samozřejmě by se všechny zmíněné změny musely nejprve analyzovat, konzultovat s veřejností a ověřit zda nejsou v rozporu s vyhláškami, narušením architektury města, atd. Jde spíše o nějaké mé podněty, které by třeba mohli někoho přimět k zamyšlení. Doufám, že se tento dotazník dostane do rukou někoho, kdo má na srdci prosperitu města Olomouce včetně jeho obyvatel a alespoň kapku inspirace si z toho odnese.
PS: Pokud by bylo možné některé návrhy sdílet na diskuzi v sále Václava III. ve Vlastivědném muzeu, byl bych vděčný.
Chybejici vetsi podzemni garaze v centru mesta. Vice se zamerit na cyklisty.
Místo tzv. olomouckého předhradí by mělo získat zpět svou kulturně-historickou důstojnost. Mělo by se na historii dbát a u tak významné městské části hledat nejvýhodnější řešení k zachování historického genia loci daného území.
snizit ceny parkování v parkovacím domě Hanackeho pluku, aby tam lidé jezdili. Udělat více parkovacích domů nadzemní nebo podzemní v centru
Na Biskupském náměstí bydlím již 30 let. Nemyslím si, že by Vámi zmiňovaná oblast potřebovala nějaké výrazně jiné řešení, ať už architektonické, dopravní či jiné. To hlavní, co obyvatele této oblasti trápí je nepořádek a rušení nočního klidu, obtěžování zdejšími bezdomovci. Biskupské náměstí - jako východisko turistických cest za poznáním krásy Olomouce je bezesporu největší ostudou a ukázkou neschopnosti města zajistit dodržování zákonů. Proto bych navrhoval soustředit úsilí města k tomuto problému, zajistit kamerový dozor, případně v tomto problémovém území umístit služebnu Městské policie. Obtěžování občanů platících daně, je ze společenského hlediska zcela jistě větší problém, než občas špatně zaparkované auto. Jenom to chce více odvahy a sebedůvěry- tedy vlastností, které odpovědným osobám evidentně chybí. Možná někdy v budoucnu, až bude situace vyřešena, by bylo na místě uvažovat o opětovném navrácení laviček na Biskupské náměstí. Za současné situace by to byl výsměch všem, kdo zde žijí.
Když shrnu tento dotazník tak se řeší primárně parkování. Zeleň a lavičky jsou spíše do počtu. Za mne se parkovat někde musí a to tak, aby to lidi - turisty neodradilo od vstupu do města a nebyli trestáni lidé, kteří si v daném místě koupili nebo pranajali byt. Samozřejmě není možné, aby každá rodina měla parkovací místo pro celý rodinný vozový park. Zkusil bych řešit parkování uvnitř budov, je-li to možné. K zeleni mám tolik, že mnohem raději bych ji viděl na Horním a Dolním náměstí, ale obecně jak jsem již psal, by se musela zavlažovat na místo vozovek. Pak si myslím, že by byl vzduch i v horkých dnech lepší vlhčí. Ze silnic se voda jen odpaří a prach zvířený tlakem vody si opět sedne. Lavičky jsou super věc pokud jsou čisté, neporejované, bez odpadků kolem a hlavně pokud na nich nesedí nebo neleží smradlaví, špinaví a opilí bezdomovci. Chápu, že to asi nemají jednoduché, ale pokud mohou konzumovat alkohol, na který peníze mají pak mohou mít i zodpovědnost jako každý řadný občan. Nerespektují-li vyhlášku města, měli by dostat pokutu jako každý jiný, pokud na ni nemají tak by z místa a možná i města měli být vykázáni. Pokud něco znečistí tak by měli uhradit úklid a pokud opět na to nemají, i přes to, že jsou opilí, tak jim to jednoduše strhnout z dávek. Je to nezákoné? A oni neporušují zákon? Osobně si myslím, že to stačí udělat jednou a opakovat se již nebude.
Nemám
Mám připomínky k bodu E. Bydlela jsem jinde v Olomouci. V řešeném území jsem byla denně pracovně.
nový povrch na ulici Hanáckého pluku, hlavně kopec z Nám. Republiky dolů
Město by hlavně mělo vyhlásit architektonickou soutěž a vést odbornou diskuzi za pomocí české komory architektů. Přijde mi, že na Olomouckém magistrátu se zastavil čas a po slibných 90.letech se městské zakázky vrátily do roviny klientelismu a přihrávání známým... veřejné prostory řeší dopravní inženýři... třeba křižovatka u tržnice a její "bravurní" řešení nadchodem k šantovce... to je řešení jak z těžké normalizace... pokud chce Olomouc zůstat zajímavým a hezkým městem tak by se podobným řešením měla vyhnout a obrátit se spíš evropským směrem.. a zjevně to sama nedokáže.. architektonická soutěž vám nabídne kvalitní diskuzi, řešení, atraktivitu a prestiž celeho města. pokud to bude bez architektonické soutěžě, tak to bude zmar a opět se vytvoří řešení, které lajkovi sice na první pohled nebude vadit, ale posun k lepšímu to nebude. https://www.cka.cz/cs/pro-verejnou-spravu
Oblast je studentska, tj vice zelene, wifi lavicek, atd
Vytvořit z celé oblasti prostor pro lidi, ne odstavné parkoviště. Vrátit těmto místům jejich původní účel. Oživit.
Hlavně prosím přidat zeleň a odpočinkovou zónu na náměstí Republiky.
Omezení parkování v již zmíněných ulicích a Biskupském náměstí.
špatné osvětlení, neatraktivní prostředí, nedostatek zeleně
NR by mohlo být významným místem ve městě (muzea, hromadná doprava), je však degradováno parkovištěm
všechna ta místa by si zasloužila více zeleně, kavaráničku a místo k posezení
Mé připomínky se vztahují k hypertrofované automobilové dopravě, kterou považuji za obecný problém Olomouce. Chápu, že toto území představuje jakési odstavné parkoviště a "vstupní bránu" řidiče do centra města a omezení dopravy a parkování by se zde setkalo s nelibostí. Myslím ale, že je to Olomouce nedůstojné, že k dopravě do centra lze využít výbornou MHD a že automobilistům se zde dělá až přílišné pohodlí, jež je na úkor chodců.
"Neni potřeba objevovat Ameriku. Zajeďte se, prosím, jednou podívat do Francie, Španělska, Itálie, jak se tam dělají rekonstrukce podobných náměstí a ulic v historických centrech. Jako volič budu rad, když si klidně ty letenky a airbnb proplatite z rozpočtu magistrátu, ale vážně, prosím. Jednou by to u nas mohlo vypadat jako ve zmíněných zemích a ne jako na Ukrajině či v Bělorusku.
Základem všeho je ale otevřená architektonická soutěž s kvalitní porotou složenou z architektů.
Centrum města není s to pojmout stávající dopravu. Je hned několik dobrých příkladů ze zahraničí jak spojit dopravní obslužnost a historický ráz území, které bylo koncipováno pro pěší a minimální dopravu (ještě před průmyslovou revolucí). Příkladem budiž rozsahem podobné město Györ v Maďarsku
Na náměstí Republiky bych uvítal zeleň, ale se stromy bych to nepřeháněl, aby zase pak nezakryly krásné historické budovy na tomto náměstí. Jsem spíš pro keře, menší travnatou plochu, stromy tak 2 menší listnáče...
viditelnější značení turistických aktraktivit a památek, plán města, směrovky k významným památkám v této lokalitě.
Oživte naše město trochu, unylá historie nikoho nenadchne, když nemá prostředí a barvy..!
vyřešit problém s bezdomovci a vysadit více stromů a zeleně
Je skvělé, že se s úemím bude něco dít. Každá změna bude k lepšímu.
Území lze dopravně obsloužit i když je nyní ulice 1. máje mimo provoz, mohla by alespoň v úseku Náměstí republiky - odbočka k Dómu zůstat jako pěší zóna.
Nejsem sama, kdo hledí i na upravenost a estetičnost míst. Vím, že to musí být dost těžké, zvláště když v dané lokalitě se pohybují bezdomovci (rozbité sklo, odpadky, atd.). Přesto se za to přimlouvám, aby se přihlíželo i k tomuto. Aby to tu bylo pěkné a tiché, bezpečné místo pro bydlení, práci, turistiku, relaxaci...
Již asi bylo vše řečeno. Zachovat stávající parkovací místa, aby centrum města stále využívali občané Olomouce. Místo je vhodné více "zazelenit", aby zde bylo více stínu v letních měsících a osadit lavičkami pro odpočinek. Spravení silnic i chodníků je nutné, protože to je místy "tankodrom". Toto vyznačené území nyní působí smutně a zničeně, což je velká škoda, protože zde sídlí spoustu významných institucí, a historické domy jsou tu krásné. Toto území zatím každý jenom proběhne a uteče se schovat na hezčí místa Olomouce.
Bylo fajn vyřešit chátrající dům na rohu Akademické a 1. Máje.
Centrum Olomouce celkově trpí nedostatkem zeleně. Na starých fotografiích byly ulice lemovány stromořadími a působily mnohem atraktivněji, v letních dnech by stromy poskytovaly alespoň nějaký stín.
Možná bych ještě na náměstí Republiky přidala vícero zeleně.
Sjednotit osvětlení, položit dlažbu, méně parkovacích míst na náměstí Republiky, upravit Biskupské náměstí více do podoby náměstí a přidat zeleň.
Vrátit lavičky a více komunikovat s klienty azylového domu, dohlížet, aby park Biskupského nám. nepoužívali jako veřejné WC
Zrušit automobilovou dopravu v centru města, přístup a zásobování z podzemí.
Omezte vjezd autům! A rozšiřte chodníky a přidejte cyklo pruhy a zeleň. Studuji teď prvním rokem v Olomouci a město se mi zatím libí, ale prostor pro zlepšování tady stále je, proto doufám, že mě nezklamete. :-)
Lokalita potřebuje pojmenovat a nést jasnou vizi. Řešení v území takového myšlenkového kvasu by mohlo být mnoho, ale je nutné jej do lokality otisknout.
minimalizovat parkování v celém centru města, větší prosazování park + ride
Jedná se o univerzitní centrum. Pohybuje se zde velké množství studentů, pro které by se mohlo Náměstí Republiky stát místem setkávání. Zrušme parkování na náměstí, otevřme jej lidem a trhům.
Omezit v těchto místech automobily na nejnižší možnou míru (vysoká frekvence chodců), více myslet na cyklisty (univerzita), omezit problémy s bezdomovectvím (charita), opravit či vytvořit nátlak na majitele budov, aby je nenechávaly chátrat (viz neopravená budova s nápisem "Stavba povolena", kde se již několik let vůbec nic neděje).
Historické podoby by vkusně doplnily historické lucerny a lampy a ne zase nějaké super moderní designové kousky...
Klidová zóna by z uživatelského hlediska měla mít přednost.
Zachycení parkování po okraji MPR, s vazbou na MHD + nějaká celodenní parkoviště dále od MPR s přímou vazbou na MHD do centra.
umožnit parkování bez platby do 30´ na parkovací hodiny.
Magistrát by měl mnohem více pečovat o území, které je z historického a turistického hlediska atraktivní.
Oživení néměstí, třeba jedním velkým do budoucna 100letým dubem, nebo když se zde nachází Svatováclavská restaurace, tak třeba krásnou vídeňskou zahrádkou s živou hudbou.
Po nevydařeném projektu rekonstrukce třídy 1. Máje, který je jak vystřižený z 80. let máme šanci město proměnit v duchu hodnot, které jsou v moderní společnosti neoddiskutovatelné: potlačení automobilové dopravy v centru, maximum zeleně a prostoru pro relaxaci a odpočinek apod.
používat zdravý selský rozum a myslet do budoucnosti
je mi líto lidí bez domova, ale jejich pohyb v tomto teritoriu jej znehodnocuje podobně jako přednádražní prostor v Praze, večer bych ses tam bála jít
rušením parkovacích míst a rozšiřující se pěší zónou se stane centrum města mrtvým územím, kde kromě bank nezůstanou žádné potřebné obchody
Hlavně dostavět konečně proluku musea
Celý dotčený veřejný prostor postrádá umělecké realizace (až na kříž před Arcibiskupstvím). Myslím, že by si nějaké novodobé skulptury zasloužil.
auta můžou parkovat v přilehlém parkovacím domě. Centrum by mělo být pro lidi, kteří přinesou život do města, ne pro odstavená auta, která akorát kazí atmosféru krásného historického centra.
Nevyhánět bezdomovce, naopak hledat pozitivní řešení.
Raději si na rekonstrukci počkám, zato bych rád, aby byla provedená kvalitně a na základě vítězného návrhu z otevřené architektonické soutěže, ne přímým zadáním jedné společnosti. Celé území by mělo působit důstojněji - více prostoru pro chodce a cyklisty, například sjednocením výšky vozovky a chodníků, podzemní kontejnery na odpad, apod.
Prosím, poraďte se s hnutím ProOlomouc, které městu v této problematice výrazně pomoci
Zjednosměrnění ulic (jejich zúžení), možnost vjezdu jen pro rezidenty (omezené množství aut!) a pracovníky institucí v lokalitě. Celou lokalitu označit jako pěší zónu, srovnat úrovně chodníků a vozovky. Dláždění chodníků i vozovky v návaznosti na vizuál v ulicích Denisova a Pekařská (popř. Tř. 1. Máje), ideálně velké žulové desky. Osazení lokality množstvím zeleně, mobiliáře a vizuálně atraktivním, avšak historický ráz lokality nenarušujícím osvětlením.
Veškeré dlaždičské práce provést z přírodního kamene. Pro obrubníky maximálně využít stávající kvalitní žulové kusy, dlažbu vozovek ze silniční kostky 100 x 100 mm, chodníky z žulových desek nebo kostky drobné (možné zopakovat řešení z Dolního náměstí). V ul. Křížkovského zvážit výsadbu malokorunnových stromů, např. kulový javor (acer globosum).
Chce to více stromů a laviček - ostatně jako v celé Olomouci. A také nějaké zajímavé prvky - sochy, umělecká díla, která oživí prostranství.
Bydlím na Akademické ulici a často nemohu osobním autem vjet nebo vyjet ze dvora, protože na Akademické ulici v úseku od třídy 1. máje po Mariánskou ulici parkují osobní auta a není možné se dostat autem do vlastního dvora (Akademická 4).
Z Denisovi ulice ze směru z centra nelze vjet bicyklem na nám. Republiky. Lze to jednoduchým technickým opatřením vyřešit.
prosím, žádné lavičky v parku (Biskup. nám.), jinak se zde slučují dohromady asociální skupiny, alkoholici a drogy. V parku není jisto procházet, děti mají strach, všude leží poházený odpad.
Biskup. nám. - park - slučování asociálních skupin, alkohol, hluk, nepořádek. Strach procházet parkem - hlavně to děsí děti!
pokud se nebude aktivně řešit otázka nabídky parkování jinde, např. v parkovacím domě na Koželužské, a nebude pobídka z města (příspěvek na provoz proto aby cena v parkovacím domě byla výrazně nižší než na povrchu a vyplatila se i pro rezidenty - což pomůže proti vylidňování centra) a pokud se nebude aktivně pracovat s otázkou asociálů, kteří zůstavají za branou charity a neúnosně zatěžují / přetěžují celou tuto lokalitu nebude mít celá úprava = studie přínos
Ptal jsem se náhodné chodkyně, zda se jí líbí a proč pobyt v pěší zóně mimo chodník. Odpověděla: "Ano, protože se cítím svobodně!"

 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu