Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: všechny komentáře k otázce B.1 « Vyhodnocení ankety – územní studie náměstí Republiky a navazující území « Studie veřejných prostranství v Olomouci « Územní plánování « O městě

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Studie veřejných prostranství v Olomouci » Vyhodnocení ankety – územní studie náměstí Republiky a navazující území » všechny komentáře k otázce B.1

Anketa náměstí Republiky - komentáře k odpovědi B.1

Konkrétní problémy a požadavky k podobě Biskupského náměstí:
zeleň není přehledná, a cestičkami se cesta nedá zkrátit do Wurmovy ulice takže je to nepohodlné
Byly odstraněny lavičky, patrně pro to, že policie si nevěděla rady s bezdomovci, po nichž zůstával kolem laviček permanentní nepořádek. Zdejší občané a studenti by měli mít možnost zde relaxovat.
odstranění laviček nevyřešilo přítomnost bezdomovců - sedávají pod stromy v rohu náměstí - u schodů do ulice Akademické; lavičky chybějí
Revitalizace zeleně, rozšířit místa k odpočinku, vytlačit auta
Velmi špinavé okolní ulice kolem Zbrojnice, přilehlý park nebezpečný, s bezdomovci, chodníky i silnice ve velmi špatném stavu
žádná možnost využití pro rekreaci
Upravit parčík, aby byl lépe využitelný k odpočinku
chybějící lavičky, špatný stav komunikací a chodníků,...
zastaralá dlažba, patníky, málo parkovacích míst, bezdomovci, není to kruhový objezd
Prostor celkově jako náměstí příliš nefunguje. Zeleň je oddělena od zbrojnice neprůchodnými řadami parkujících aut a kontejnerů.
bezdomovci, neudržovaný park
Nelíbí se mi parková úprava, působí chaoticky a neuspořádaně - nebyl zde v historii pravidelný rastr stromů? „Předurčené" cestičky lemované neprostupnou zelení omezují možnost využití parku - pro koho jiného zde než hlavně pro studenty? Chybí volná plocha trávníku (či mlat) pro pikniky, čtení a studium, frisbee, petanque.. Ne ke všemu je vhodné nádvoří zbrojnice, které navíc není přístupné neustále.
Také mi chybí možnost obejít náměstí v jedné úrovni - proč nad zídkou v Akademické nevede chodník?
Další podstatnou vadou na kráse jsou kontejnery na odpadky - skutečně musí stát na ulici? Pokud ano, tak prosím do podzemí.
Možná o kousek více parkovacích míst, možná o kousek více kostek místo asfaltu, určitě o kousek méně bezdomovců
často tam sídlí bezdomovci, nerada tam chodím, navíc se mi tam nelíbí ty popelnice
park neplní svou funkci, jelikož z něj byly odstraněny lavičky - problém bezdomovectví to posunulo jen o kousek dál ke kašně na Náměstí republiky, z estetického hlediska by místu prospělo zabudování podzemních kontejnerů na odpad
Opakují se věci z prvního bodu. Vyřvávající obtezujici opilí bezdomovci, zakázat prostě průjezd,chápu,že parkují zaměstnanci. Plus samozřejmě chodníky.
Zase jen místa pro auta. Navíc by se opravdu něco mělo dělat s bezdomovci, kteří jak biskupské tak republiky neustále okupují.
Problém s bezdomovci, lidé se proto místu vyhýbají, vybavení je vyhovující.
Odstranění laviček vnímám jako zásadní problém a hloupé řešení problému bezdomovectví.
Problémy s bezdomovci
špatná dostupnost pro osoby na invalidním vozíku, opravit chodníky
Shromazduji se zde bezdomovci, je to o strach, sednout se tam neda...
Hlavně spíš stav, zejména vozovek a chodníků. Taky uřezání laviček v parku není zrovna nejlepším řešením problémů s bezdomovci. Jsou tu krásné stromy, ale prostor pod nimi nic moc.
Problémy s bezdomovci - uřezané lavičky je nevyřeší, proč nelze konečně přestěhovat Charitu a bezdomovce mimo tuto oblast a nalézt pro ně a pro pomoc jim jinou budovu? park na Biskupského náměstí by mohli využívat studenti ke studiu, zaměstnanci pracující v okolních budovách k pracovní pauze, ke schůzce, parkování je tristní a nemožné a naprosto nedostačující pro zaměstnance pracující v okolních budovách i pro návštěvy a dopravní obsluhu
auta parkující kolem parčíku tvoří bariéru pro vstup do něj
Zvýšit počet míst k parkování a to bez jakýchkoli takzvaných regulačních poplatků. Pouze omezit dobu parkování (například na 2 hodiny). Zrušit všechna vyhrazená parkoviště. Jedině tímto způsobem je možno zamezit nežádoucímu "vylidňování" centra města Olomouce a s tím spojený úbytek obchodů, provozoven, restaurací atd. Zrušit všechny zákazy a omezenování dopravní obslužnosti. Zprůjezdit všechny přilehlé komunikace.
kultivovat zeleň, klidovou/ odpočinkovou zónu, posílit lavičky, nahradit povrchy komunikací, uspořádat parkovací stání...
Určitě by to chtělo více zeleně, lepší osvětlení, lavičky, vydláždění
Náměstí je neupravené, nedostatek košů, neatraktivní, mohly by tu být prolézačky
bohužel osidlováno bezdomovci, nemožné strávit tu čas
nedůstojné prostředí parku (staré lavičky, bezdomovci, neopečovávaná zeleň) v blízkosti významných budov (univerzita, arcibiskupský palác)
Park okupuji bezdomovci, mobiliar je osuntely, vozovka a chodniky nejsou v dobrem stavu.
Park bez laviček neplní funkci parku.
Ale má kouzlo kvůli zeleni. Chtělo by to oživit mobiliářem, kašnou...
absolutně neupravené, zanedbané
odstraněné lavičky, celkově dost umrtvená část centra, která by si zasloužila, aby ji lidi hojně využívali a vyhledávali
Zapojit s institucemi. Místo by oživila kašna, popřípadě nějaké umění (sochy, plastiky). Kompletně navrhnout nový mobiliář. Zrušené lavičky jako boj proti lidem bez domova je absurdní.
žádná dominanta, bezdomovci na lavičkách, nepříjemné procházení parčíkem.
Stav zeleně, chybějící lavičky, bezdomovci.
Z náměstí je po odstranění laviček jen zelený prostor, který každý projde, není důvod se tu zastavit. Přitom se před několika lety podoba cest měnila.
Renovace cest, rekultivace zeleně
opět sdružují se feťáci a bezdomovci, sem tam dokonce i jehla se najde
Odlišnou a již atraktivnější podobu má Biskupské náměstí, kde je zeleň a omezený prostor pro parkování. Výhodou prostoru je také jeho menší provozní obslužnost. Za nedostatky lze zmínit nejednotnost dlažby ve všech místech, méně prořezávané a udržované plochy zeleně, které jsou pro klidnost lokality spíše toaletou pro bezdomovce.
Parkoviště není náměstí. Stačí, jak dnes vypadá Dolní parkoviště. Auta do centra města nepatří. Doporučuji návštěvu jiných Evropských historických měst. Prosím, nebuďme burani a mějme úctu k našemu krásnému městu.
Uvítal bych celkovou úpravu prostor, revitalizaci zeleně a úpravu osvětlení tak aby bylo vidět vše co má a zároveň nevznikal zbytečný světelný smog.
chybí lavičky. problém s chováním některých bezdomovců by měl být řešen kvalitní spoluprácí terénních sociálních pracovníků a např. asistentů prevence kriminality.
Opravit mobiliář a cesty, jinak OK,
největší problém vidím v tom, že se na lavičkách a v "parčíku" usazují bezdomovci a jiní nepřizpůsobivý občané
chybí lavičky! takto se problematika bezdomovectví neřeší!
vysadit novou zeleň ta současná je nevyhovujicí, nový desing "parčíku"
srocování lidí bez přístřeší působí na oblast negativně. Zeleň by si zasloužila úpravu a nějak lépe včlenit do areálu.
Oživil bych Biskupské náměstí, vymetl bych bezdomovce a znovu přidal lavičky a upravil zeleň. Dlažbu bych zanechal původní, dlažební kostky, parkování omezil, přidal lavičky, zeleň a osvětlil významné historické budovy.
1. Povrch je nevyhovující (opět by měla být preferována kvalitní kamenná dlažba v souladu s historickým rázem náměstí, bez asfaltového povrchu)
2. Parkovací místa hyzdí, parkování by mělo být řešeno podzemním parkovištěm.
3. Stav parku/zeleně na náměstí je katastrofální, parkové/zahradní řešení v podstatě neexistující, špína, odpadky, výkaly. Bohužel řešení problému je možné pouze spolu s řešením situace lidí bez domova, kteří znečišťují okolí, popíjejí v parku a na lavičkách, kde i vykonávají potřebu. Často rovněž obtěžují kolemjdoucí. Situace na tomto místě je zcela neúnosná. I vzhledem k tomu, že se jedná o jednu z turisticky nejzajímavějších lokalit Olomouce, měla by být řešení těchto problémů věnována nejvyšší pozornost. Park by měl sloužit v prvé řadě jako místo odpočinku pro studenty a rodiče s dětmi, kteří se tam za současné situace vůbec nemohou zdržovat.
Chybí lavičky z důvodu jasných...
Chybí lavičky - chápu, že se tam stahovali bezdomovci, tak rozumím i tomu, že se odstranily. Nicméně zrovna Biskupské náměstí by mělo sloužit svému účelu. Prostor na to je - stromy, zeleň i dobře zvolené chodníkové trasy tomu napomáhají (chybí jen chodník z Kurie přímo do Zbrojnice, kde je ovšem parkoviště, tak se to asi nedá, ale kdyby se tam ty pruhy trochu posunuly a udělal se tam metr na průchod, taky by to šlo). Chtělo by to tam více oživit - církev by tomu jistě byla nakloněna (já jako součást církve jsem rozhodně pro), navíc je blízko Zbrojnice, Rektorát, Café+ ap.
centrum pro existence - bezdomovce aj. - necitim bezpecnost
lavičky
nevzhledné popelnice na tříděný odpad, a ze zbrojnice, buď umístit do země nebo schovat
Problém je odstranění laviček kvůli bezdomovcům
Měly by se na náměstí vrátit lavičky, zkultivovat keře
Komunikace byly opakovaně rozkopány a opravovány, nedaleko se stále staví (Křížkovského). Stav tomu odpovídá. Po ukončení hlavních akcí by bylo vhodné na prostor udělat architektonickou soutěž (studie) pro studenty. Výsledné práce by se hodnotily a nejlepší by byl odměněn, např. 15tis., druhý 10, třetí 5.
Laviček by mohlo být více, hlavně pod stromy ve stínu.
Rozbitá silnice
Působí zanedbaně. Má jít o klidnou lokalitu, odstraněním laviček ale dochází k naprostému zmrtvění prostor. Parčík se stává pouze kulisou při parkování a pěších přesunech.
Asfalt na vozovce vyměnit za kamennou dlažbu.
bezdomovci
Celé Biskupské náměstí a přilehlé ulice jsou negativně ovlivněny provozem Azylového centra a Charity ve Wurmově ulici. Wurmova ulice je hlavním vstupem do nejstarší části Olomouce – tzv. Předhradí. Z hlediska turistů je to vlastně přístup k Arcibiskupskému paláci, bývalým kanovnickým domům, zahradám na hradbách apod. Kromě toho Wurmovou ulicí denně proudí stovky studentů, kteří jdou na Filozofickou fakultu, do Ústřední knihovny UP (Zbrojnice) či na rektorát UP. Bohužel, ale v této ulici a často i v parku na Biskupském náměstí postávají či polehávají skupiny bezdomovců či mladých narkomanů. Ti zaberou v podstatě celý úzký krk Wurmovy ulice a po procházejících (často studentech) poptávají peníze apod. (mnohdy popíjejí alkohol a následně v ulici močí). Studenti i ostatní pěší se jim v podstatě nemohou vyhnout. Mnozí studenti vnímají tuto situaci jako nepříjemnou a někdy procházejí i s určitými obavami, pokud jsou hloučky bezdomovců početnější. Město řešilo tuto velmi problematickou situaci tím, že odmontovalo lavičky z Biskupského náměstí. Nyní tedy park na Biskupském náměstí neslouží ani lidem, ani studentům. Přitom by to mohla být krásná odpočinková zóna, kterou by mohli využívat studenti pohybující se v areálu UP, stejně jako ostatní občané města a lidé pracující v přilehlých institucích, restauracích apod. Např. pokud by zde byl k dispozici i wifi signál a určité zóny k posezení či relaxování, mohli by zde ve stínu stromů studenti vyplňovat čas mezi přednáškami, popř. v letních měsících svačit, obědvat, číst apod. V této chvíli vůbec park neplní svůj smysl (ke škodě) všem lidem, kteří se pohybují v této lokalitě. Azylový dům a charitu vnímám jako potřebné organizace a jejich činnost je nutná. Myslím si však, že v této lokalitě způsobují dlouhodobé problémy (např. ve Zbrojnici (knihovně) problémy s krádežemi notebooků studentů, dále vykradená auta před Filozofickou fakultou apod.
hlavním problémem jsou parkovací místa - viz nahoře
Ačkoli jsem si vědoma toho, že otázka bezdomovectví je velmi problamticky řešitelná, přesto se přikláním k tomu, aby kolem hlavních budov univerzity a arcibiskupství bylo situacce nějak regulována.
Lépe ošetřit zeleň, vrátit lavičky.
přeřešit parčík, který je v ploše náměstí
Výskyt osob bez domova, neupravenost "parčíku" a zápach z kontejnerů před vchodem do Zbrojnice. Stav dlažby/asfaltu není dobrý, ale rozhodně jde o vedlejší problém.
Prostor je nepřehledný skrz křoví, které se tam vyskytuje. Prostor bych vyčistil od těchto křovin a možná tam místo nepříliš kvalitního trávníku nechal udělat dlažbu. Zároveň bych byl pro rozšíření laviček, čímž by se vytvořilo místo pro setkávání a případné malé kulturní, studentké, akce. Stromy bych zachoval. Parkování částečně zanechal. Celý prostor bych napojil na koncept studentského centra zbrojnice.
mnoho bezdomovců
Dobrá je zeleň, ale místo asfaltu by to chtělo dlažbu, případně obnovu historického stromořadí (obrázky z 19. stol.) s mlatovým povrchem. Popelnice na tříděný odpad schovat pod zem, teď je to otřesné.
Dlazba na vetsine plochy potrebuje zasadni obmenu, zelen upravu, vybaveni? Jake? Slo by to mnohem lepe
málo laviček, košů, prostor na sednutí si na trávu na deku
Průřez křovin náměstí velmi pomohl, ale i přesto by si náměstí zasloužilo mnohem pěknější, aktuálnější úpravu zeleně. Torza laviček i popelnice vypadají tristně. Popelnice (stejně tak i na náměstí Republiky) by se daly uzavírat do nějakého vkusného mobiliáře, to místo si to zaslouží. Možná by se zelená plocha mohla vkusně oplotit a na noc zavírat po vzoru některých menších parků v anglických městech.
Parková zeleň by již zasloužila odbornou péči, stav a počet laviček je nedostatečný. V oblasti s tak vysokou koncentrací studentů UP bych očekával více možností relaxace.
Chybí lavičky, ale chápu, proč je odstranili. Věčně opilí homeless otravující chodce.
chybí zde lavečky, kdysi tu byly, ale nevím z jakého důvodu byly odstraněny
Dlažba po dešti tvoří nášlapné miny....
neudržovaná zeleň, bezdomovci
Chybí mi tam lavičky, ale chápu, že musely být odstraněny
Problem s ludmi bez domova
kvůli bezdomovcům naprosto chybí lavičky, takhle by se situace řešit neměla
Veřejné osvětlení již neodpovídá dnešním standardům, a to z pohledu světelného znečištění; žulová dlažba je dávno překonaný prvek, stejně tak obrubníky. je nutné se snažit bezbariérovost a co nejhladší povrchy (princip nekonečných chodníků apod.), množství (poměrně chaoticky) parkujících aut, také neodpovídá moderním trendům této doby.
Udrzovat zelen, udelat tam treba hriste pro deti se zakazem aljoholu a koureni v arealu.
chybí lavičky - možnost posezení pod stromy
kvůli bezdomovcům naprosto chybí lavičky, takhle by se situace řešit neměla
Bez parkoviště, více stromů a zeleně, více laviček. Náměstí není pro auta, ale pro lidi.
Málo laveček, hodně aut, nevyužitý potenciál parku.
Chybí lavičky, neupravená zeleň.
četnejší údržba zeleně, aktivní řešení posedávaní bezdomovcu v parku s charitou
je třeba rekonstrukce ploch
Dlažba by potřebovala opravit.
odmotovat lavice z laviček není uplně nejlepší způsob jak se zbavit přítomných bezdomovců
Bez parkoviště, více stromů a zeleně, více laviček. Náměstí není pro auta, ale pro lidi.
Chybí lavičky, neupravená zeleň.
Místo často slouží pro setkávání lidí bez domova, a tak se mu i přes blízkost univerzite ostatní vyhýbají. Jiné rozvržení prostoru by mohlo využívání parku i jinými skupinami lidí pomoct.
chodím spise na namesti republiky :)
Zeleň vyhovující, ovšem lavičky nelze využívat, tento prostor je neustále okupován bezdomovci
Stromy bych neřešil, keře bych prostříhal.
velký problém jsou bezdomovci
v okolí je řada významných institucí - velký potenciál pro vytvoření příjemného klidného místa
i současná atmosféra má jistý duchovní a kontemplační náboj - pomocí zahradně-krajinářských úprav by šla jistě pozvednout
nové lavičky
Náměstí nemá žádný charakter, charakter zeleně je velmi zastaralý, žádné vybavení, nevyužítá příležitost
Opět bych zvýšil počet zeleně.
Ok
Odstranění laviček, místo by se mohlo lépe upravit.
chodníky by měly projít rekonstrukcí a mohly by být s ohledem na počet studentů širší.
Chybí lavičky v parku.
Zde mi chybí nějaké oživení náměstí. Více laviček. Zeleň by měla být více pestrá a udržovaná.
Zastaralý mobiliář, nevyhovující komunikace.
v parku se nedá sedět, dříve kvůli bezdomovcům, nyní kvůli absenci laviček
Moc aut a chybejici mestsky mobiliar, ktery by donutil lidi zastavit se
dlažba není (asfalt) nebo je ve špatném stavu, zeleň přebujelá (scházejí se bezdomovci), vybavenost. Osvětlení už není v nejlepším stavu.
chybějící lavičky, ale důvod odstranění naprosto chápu
zvýšit dohled nad bezdomovci, vykázat problémové osoby z tohoto prostoru, oživit zeleň
Odstranit bezdomovce z tohoto prostoru.
Opět povrch komunikací není v souladu s historií místa. Parčík je, kupodivu, stále v celkem dobrém stavu.
Zde by možná stačilo opravit vozovku.
Nevidím výraznější problém, nepotřebuji vznést požadavek.
normální člověk se mu raději vyhne - shroměžďují se tu bezdomovci, odstranění laviček nepomáhá
Lépe udržovat zeleň, méně parkovacích míst.
parkovací plochy, asfalt, keře jež zamezují výhled
Lavicky jsou pryc kvuli bezdomovcum, to neni reseni
Opět poměrně dost parkovacích míst a skoro žádné, nebo momentálně žádné lavičky.
Jednejte s Arcibiskupstvím ve věci přesunutí azylového domu na Wurmově ulici. Náměstí se může vrátit podoba zachycená na vyobrazeních z poloviny 19. století (viz úprava a zeleň).
Vhodné by byly lepší lavičky a jejich umístění + koncepční revitalizace zeleně, která působí spíše nahodile a nejednotně.
Neupravená zeleň, zlepšila se ale situace s bezdomovci.
rehabilitace zeleně (parku)
doupě bezdomovců, nedá se tam sednout na lavičky, většina se mu vyhýbá
Zcela bych zrušil parkovací místa, aby z toho vzniklo klidné a na oko hezké prostranství, kde by si lidé mohli odpočinout.
moc bezdomovců, lavičky jsou staré a zničené
nedostatek odpadkových košů, nepořádek, bezdomovci, neatraktivní prostředí
Nefunguje jako náměstí, neudržovaný park, žádné lavičky. Příliš mnoho aut. Ideální místo pro studenty a další obyvatele Olomouce a návštěvníky. V současnosti naprosto nevyužitý potenciál.
Je to katastrofa. Každý se tam bojí jít.
zbytečné, aby se v centru vyskytovala jakákoliv osobní doprava
zelená zóna v centru města = palec nahoru
nevyužitý potenciál = palec dolu
znovu_ nejde o místo k setrvání. ale pouze k projití, což je škoda
Prostor je po značnou část roku obsazen bezdomovci a náměstí tak nemůže plně sloužit svému účelu.
asfalt, přerostlé křoví a stromy
Několik domů v okolí bohužel vyloženě chátrá, chybí zde lavičky. Je zde asfaltový povrch vozovky místo kostek.
chybí lavičky a prostor pro relaxaci
Viz výše: zeleň místo parkování, chodci místo aut.
Podoba zanedbaného parku odpovídá spíše periferii než městské památkové zóně.
Biskupské náměstí je mrtvé. Biskupské náměstí nepotřebuje keře, ale život. je zde ohromný prostor pro někoho, kdo by tomu vdechl život - dát prostor nějaké iniciativě, mohla by zde být trvale otevřená scéna pro menší akce, menší koncerty a divadla. Když se účastním akcí iniciativ jako je Zaparkuj, nebo vidím akce W7, za mě tam jsou lidé schopni udat směr, přijít s konkrétním návrhem, je potřeba i takového subjekty oslovit s možností, že to pak mohou využívat. Biskupák se nepřepíše shora, ale zespod, pokud by přišel někdo z občanského sektoru s konkrétním návrhem, doporučil bych mu dát důvěru, to se městu 100x vrátí. Třeba by šlo realizovat spíše na nám. Republiky, ale mám to v hlavě pořád spojené píše s parkovištěm a nedaří se mi přepnout :-) jo, a doplňkově by se právě tady mohly konat i městské akce jako jsou adventní trhy, eko trhy, vždy jen jako část hlavních trhů na HN, ale aby se sem lidi naučili chodit.
Shlukují se tam bezdomovci a je nepříjemné tím parčíkem procházet. Chtělo by tam nebyla zákoutí kde není vidět, ale zároveň zachovat zeleň. Například v podobě vysokých stromů místo keřů. Nebo k tomu místu nějak zapojit univerzitu, když je tam Zbrojnice.
Obnovení mobiliáře a postupná rekonstrukce stávajících cest a chodníků by byla dostatečná, radikální změna, na rozdíl od Nám. Republiky podle mého není nutná.
nutná revitalizace zeleně, opětovná instalace laviček, angažování Policie ČR při kontrole bezdomovců (Městská policie toho není schopna)
parkování vozidel, chaotická zeleň
Celkove prostor parku nevyzyva k navsteve,zastaveni, odpocinuti. Je spis trnem v oku. V blizkem okoli pracuji stovky lidi,pohybuji se zde tisice studentu. Tak proc nam nevytvorit prijemne prostredi?
Krom značně zvlněné vozovky se mi tento prostor jinak dost zamlouvá
Chybí lavičky a zeleň je neudržovaná
velké odpadkové koše, kontejnery UP jsou škaredou okrasou tohoto místa, často je zde nepořádek z těchto kontejnerů, povalují se papíry, odpadky, mohla by zde být nová úprava zeleně francouzského stylu nebo do původní podoby dle dobových fotografií, fontánka, posezení - s tím je ovšem spojen problém s bezdomovectvím, vandalismem, hlukem, potřebovala by také opravit silnice a parkoviště, při dešti voda neodtéká ze silnice, projíždějící auta přímo šplouchají vodu na fasády památek, mohly by se nasvítit zdejší památky - arcibiskupský palác, Zbrojnice, budova kurie.
Nemá to koncept, nenabízí nic, krom laviček zaplivanych od bezdomovců a trochu zeleně bez myšlenky.!
chybí lavičky, neudržovaná zeleň, neudržované obrubníky, chodníky, místo tříděného odpadu
Bohužel vytvoření denního centra pro lidi bez domova v této lokalitě bylo opravdu nešťastné, a od toho se odvíjí celé řada problémů jako odstranění laviček, nepořádek, hluk, obtěžování kolemdoucích. V takto významné lokalitě našeho města toto opravdu nemá co dělat.
Zeleň není moc upravená. Spí zde bezdomovci
umístit lavičky a město by se mělo vypořádat s bezdomovci jinak než ničením laviček
Problém jsou bezdomovci.
vratit lavicky a zajistit reseni vyskytu bezdomovcu, mestska policie jen dava boticky a jinak neni ve meste krom namesti videt, maji pracovat non stop i v noci, ne se jen vozit autem a zasivat se
chybí lavičky - problém s opilými bezdomovci nikdo neřeší, odpadky a znečišťování od bezdomovců
Vyřešit možnost parkování.
málo udržovaná plocha zeleně, nevyhovující chodníky, nedostatečné osvětlení, nevhodný mobiliář, nevhodně dělená plocha zeleně stávajícími chodníky, zbytečně široká komunikace na úkor chodníků
málo míst na sezení,

 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu