Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Městská památková rezervace Olomouc » Program regenerace MPR Olomouc

Program regenerace MPR

Program regenerace MPR

Program regenerace (PR) MPR Olomouc vznikl v 1. polovině devadesátých let se záměrem vytvořit účinný nástroj pro revitalizaci – znovuoživení historického jádra města Olomouce. Hlavním smyslem PR MPR je koordinace a usměrňování postupné stavební obnovy domů a veřejných prostranství v městské památkové rezervaci. Existence aktuálně platného Programu regenerace je také základním předpokladem pro možnost získání dotací z Ministerstva Kultury ČR. Regulační plán MPR Olomouc stanoví principy regenerace MPR včetně regulativů a limitů. Program regenerace MPR navazuje na Regulační plán a je zpracován jako realizační dokument k regulačnímu plánu a jako plnohodnotný pracovní nástroj pro provádění obnovy historického jádra, který může pružně reagovat na okamžitý stav potřeb při obnově MPR a současně zohledňovat reálné možnosti investorů – obce, soukromých vlastníků nebo jiných subjektů. Důležitou funkcí Programu regenerace je návrh ekonomických stimulů ke zvýšení úsilí při obnově nebo k důslednému dodržování požadavků památkové péče. Program regenerace je také navázán na činnost poradního orgánu Rady města Olomouce, Komise pro architekturu, územní plánování a pro program regenerace MPR.


V průběhu druhé poloviny 90. let byly v rámci Programu regenerace vypracovány a schváleny dokumenty I. (1995) a II. etapy (1997), které byly v následujícím roce (1998) aktualizovány. Po schválení Regulačního plánu MPR Olomouc (1999) byla vypracována nová dokumentace – „Program regenerace městské památkové rezervace Olomouc 2000”, která zhodnotila dřívější etapy a v návaznosti na schválený regulační plán aktuálně upravila seznam priorit tak, aby regenerace objektů a veřejných prostorů v MPR Olomouc získala další podněty.

 

Název Programu: Program regenerace MPR Olomouc 2000 – 2006
Zpracovatel: Ing. arch. Tadeáš Matoušek, Ing. arch. Kamila Matoušková
Datum dokončení: 4.8.2000

Datum schválení původního Programu zastupitelstvem: 12/2000

Časový horizont, ke kterému byl Program regenerace (PR) zpracován: 2000 - 2006

 

První aktualizace PR: zpracováno v X/03 – VI/04 pro období XII/2004 – XII/2008
Datum schválení aktualizovaného programu zastupitelstvem: 14.12.2004

Druhá aktualizace PR: zpracováno v III – XI/08 pro období XII/2008 – XII/2012
Datum schválení aktualizovaného programu zastupitelstvem: 15.12.2008

Třetí aktualizace PR: zpracováno v III – XI/12 pro období XII/2013 – XII/2017
Datum schválení aktualizovaného Programu zastupitelstvem: 19.12.2012

Čtvrtá aktualizace na období 2018 – 2023.
Datum schválení aktualizovaného Programu zastupitelstvem: 19.12.2017.

Aktuální verze je v digitální podobě ke shlédnutí zde:

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon