Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Městská památková rezervace Olomouc » Dotační tituly pro objekty v MPR Olomouc » O dotačním titulu - Program regenerace MPR a MPZ

O dotačním titulu - Program regenerace MPR a MPZ

O dotačním titulu - Program regenerace MPR a MPZ

Prvotním impulzem ke vzniku Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) byla snaha o změnu neutěšeného stavu historických jader měst na konci 80. let minulého století. Program byl založen usnesením vlády č. 209 z roku 1992. Smyslem programu je, jak se uvádí v příloze tohoto usnesení, „...systematicky podněcovat a provádět opravy, modernizace, rekonstrukce a pravidelnou údržbu domovního a bytového fondu, jednotlivých objektů a jejich souborů. Přitom zajistit zachování památkových hodnot a využití objektů a souborů ke vhodným účelům v souladu se zásadami památkové péče. Pečovat o urbanistickou a architektonickou úroveň prostředí, včetně vzhledu města a jeho charakteru“.

Základní principy Programu regenerace MPR a MPZ:

   

- na úrovni Ministerstva kultury ČR:
  - podpora státu na vícenáklady spojené s památkovou péčí,
  - transparentní Zásady pro využití státní podpory,
  - způsobilost pro účast měst – existence městského programu regenerace,
  - výpočet výše finanční kvóty pro MPR a MPZ podle kritérií kvality přípravy,
  - schvalování akcí obnovy,
  - podílové financování: stát – město – vlastník,
  - dohled, evidence a metodická pomoc.
 
- na úrovni města:
  - městský program regenerace MPR nebo MPZ v samostatné působnosti města,
  - místní pracovní skupina pro regeneraci s účastí místních partnerů,
  - územní plán, regulační plán,
  - samostatné rozhodování města o výběru podpořených akcí obnovy ( v rámci kritérií),
  - kontrola a vyúčtování akcí obnovy.
 
- navazující principy:
  - vícezdrojové financování – zapojení dalších prostředků MK, města, kraje, státu, evropských fondů atd. do komplexní regenerace MPR resp. MPZ aktivitou a koordinací různých zdrojů ve městech,
  - další formy podpory (úvěry, půjčky, daňová zvýhodnění),
  - soutěž o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, cílem soutěže je komplexní přístup k regeneraci, včetně využití různých doplňkových zdrojů, získané finanční ocenění lze použít na realizaci plánovaných akcí Programu regenerace MPR a MPZ.

 

Program regenerace na stránkách ministerstva kultury - odkaz na stránky MK ČR

 

Přehled získaných financí Statutárním městem Olomouc
z Programu regenerace MK ČR v jednotlivých letech (od r. 2003)
rok ze státního rozpočtu na
Program regenerace (tis. Kč)
z toho pro celkem cca 40
MPR v ČR (Kč)
dotace pro Olomouc
(Kč)
pořadí mezi
MPR v ČR
1993     4 000 000  
1994     3 530 000  
1995     3 850 000  
1996     6 370 000  
1997     4 550 000  
1998     6 000 000  
1999     5 880 000  
2000     3 940 000  
2001     6 270 000  
2002     1 030 000  
2003 175 000 63 270 000 2 480 000 1. - 8.
2004 235 000 90 770 000 4 310 000 1. - 6.
2005 160 000 ? 1 830 000 ?
2006 160 000 49 330 000 1 530 000 13.
2007 161 500 48 600 000 1 275 000 18. - 19.
2008 144 000 39 810 000 400 000 31. - 38.
2009 150 000 44 215 000 2 245 000 2. - 4.
2010 113 000 38 330 000 1 900 000 2. - 4.
2011 137 000 40 920 000 2 040 000 1. - 2.
2012 137 000 40 920 000 1 710 000 4. - 9.
2013 100 000 26 665 000 1 085 000 1. - 3.
2014 140 000 42 490 000 1 520 000 13.
2015 140 000 43 635 000 1 570 000 16.
2016 170 000 54 880 000 2 595 000 1. - 2.
2017 190 000 63 735 000 2 615 000 2. - 4.
2015) pro rok 2015 navýšení částky o 100 tis. Kč za vítězství v krajském kole soutěže O nejlepší přípravu programu regenerace
2016) navýšení z rezervy programu o + 500 tis. Kč na restaurování sálu ZŠ Komenia
2017) předpoklad na rok 2017

Fotografie:

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon