Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Mezinárodní kontakty » Veenendaal, Nizozemí

Veenendaal, Nizozemí

Veenendaal, Nizozemí

Jedno z měst, s nímž je spolupráce bezpochyby nejaktivnější, je nizozemský Veenendaal. Rozkládá se přímo v srdci země, nedaleko hlavního města stejnojmenné provincie Utrechtu.

V jeho blízkosti se nacházejí známé přírodní rezervace Veluwe a Betuwe. V současné době má Veenendaal 65 tisíc obyvatel. V roce 1997 bylo město vyhlášeno „Zeleným městem Evropy“ díky svému přístupu k veřejné zeleni. Vícekrát získalo titul „Město kolařů“, a to díky kvalitní síti cyklistických stezek a s tím spojenými službami. Kol je v Nizozemí více než obyvatel a spíše než ke sportovním účelům a rekreaci je Holanďané využívají ke každodenní cestě do práce, školy, na nákupy, za kulturou. Veenendaal nemá mnoho historických památek. Přesto je to malebné, typicky holandské městečko, kde nechybí ani dva tradiční větrné mlýny. Ke starším památkám patří také kostel Oude Kerk. Městské muzeum nacházející se v budově restaurované továrny na vlnu (Cultuurfabriek) dokládá historii města. Co skutečně překvapí, to je moderní, velkoryse řešená bytová zástavba obklopena zelenými plochami. Zásadní přestavbou prochází i samotné centrum. V prostorných pasážích v centru města najdete nepřeberné množství obchodů a také jedno z největších a nejmodernějších nizozemských divadel De Lampegiet. Veenendaal si potrpí na náboženské tradice a církevní zásady zde hrají důležitou roli.

Smlouvu o spolupráci podepsala obě partnerská města koncem roku 1993. O její náplň se stará před několika lety založená nadace Stichting Veenendaal složená vesměs z dobrovolníků.

Spolupráce s Olomoucí

Mezi nejrůznějšími organizacemi obou měst probíhá celá řada aktivit. Kromě pravidelných oficiálních návštěv poskytli partneři z Veenendaalu pomoc v sociální oblasti olomouckému Tyfloservisu, Klíči, Charitě či Sdruženým zařízením pro péči o dítě. Aktivní byla donedávna také spolupráce ve školství. S Veenendaalem komunikovalo Slovanské gymnázium, Gymnázium Čajkovského, Střední elektrotechnická škola. Momentálně je v oblasti školství nejvíce zapojeno oddělení nederlandistiky při FF UP. Proběhly i výměny mezi skauty. Uskutečnily se opakované výstavy výtvarných prací žáků základních a středních škol. V Holandsku vícekrát hostovala Moravská filharmonie, kontakty navázaly městské dechové orchestry, jazzové formace, kluby fotografů a také amatérští i profesionální výtvarní umělci. Oficiální kontakty často přerostly do přátelské roviny a partneři se vzájemně navštěvují i mimopracovně. Neméně aktivně si vyměňují zkušenosti rovněž sportovci, představitelé církví, novináři, hasiči a policisté. Odborných stáží se v minulosti účastnily i podobně zaměřené firmy a zaměstnanci radnic. Holanďané také pomohli s vytvářením projektu Střediska ekologické výchovy Sluňákov v Horce nad Moravou, kde vznikla „Veenendaalská alej“, financovaná a vysazovaná přímo rodinami z Veenendaalu. Výměnné stáže zaměstnanců obou radnic i městských organizací s důrazem např. na odpadové hospodářství, budování cyklistických stezek a sociální problematiku jsou ideální příležitostí k výměně zkušeností. Na konto zaplavené Olomouce poslala v roce 1997 městská rada Veenendaalu finanční příspěvek a sbírky k tomuto účelu proběhly i mezi samotnými obyvateli a především mezi mládeží. Jako projev přátelství vysadil nizozemský starosta před budovou Sluňákova při své návštěvě v roce 2015 strom. Téměř každoročně se setkávají zástupci hasičských a záchranných sborů obou měst.

Aktuálně

Několik studentů nederlandistiky FF UP dostalo již poněkolikáté šanci ověřit a prohloubit si své znalosti díky tří měsíční letní stáži organizované nadací a radnicí ve Veenendaalu. Pokračuje i spolupráce v oblasti sportu, pravidelné kontakty přetrvávají mezi badmintonisty a opakovaně nás ve Veenendaalu na závodě reprezentují triatlonisté. Na oplátku se nizozemští běžci objevují na startovní listině olomouckého 1/2maratonu. Zájem seznámit se a spolupracovat projevily mládežnické parlamenty obou měst. Na podzim 2016 přijela do Olomouce skupina jejich zástupců, aby projednala možné společné projekty s olomouckými partnery a při této příležitosti se setkala se studenty nizozemštiny na FF UP. V říjnu 2016 navštívil Veenendaal v rámci bohatého pracovního programu primátor Olomouce a náměstek kultury. Kromě návštěvy řady firem a institucí konzultovali přípravy oslav 25. výročí spolupráce mezi našimi městy, které se uskuteční v dubnu 2018. Zájemci jazzu a funku se se v únoru 2017 těšili ze společného koncertu olomouckých Blue Apple a veenendaalských Escalate. kteří tak oplatili koncertování naší kapely na jazzových dnech ve Veenendaalu. O další spolupráci jednali v rámci svého třídenního pracovního pobytu v dubnu 2017 v Olomouci zástupci nadace Stichting Olomouc-Veenendaal. Tak jako téměř každý rok i letos zpestří výuku nizozemštiny lektor z Veenendaalu. Od roku 2016 se aktivně rozvíjejí kontakty mezi studenty a učiteli Církevnígi gymnázia Německého řádu a Ichthus College. Pracovní stáže zaměřené na sociální tematiku a dobrovolnictví se ve Veenendaalu v říjnu 2017 účastnili pracovníci sociálního odboru. Na jazzovém festivalu ve Veenendaalu v únoru 2018 bude Olomouc reprezentovat kapela Black Ladies.

Webové stránky

Fotografie:

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon