Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Mezinárodní kontakty » Tampere, Finsko

Tampere, Finsko

Tampere, Finsko

Už dlouhých třicet let udržuje Olomouc partnerství se svým nejseverněji položeným finským městem Tampere. Kolem roku 1770 bylo Finsko součástí Švédského království a vývoj v severní Evropě začal nabírat na obrátkách. S velkým nadšením byly v zemi zakládány železárny a další továrny. Během své návštěvy v provincii byl mladý švédský panovník Gustav III. zaujat úžinou mezi dvěma jezery a peřejemi, které je spojovaly. Rychle pochopil možnosti, které se rýsovaly na horizontu a roku 1779 předal Tampere zakládací listinu.

O čtyři roky později vznikla v Tampere první papírna ve Finsku a během ruské nadvlády v 19. století zde bylo založeno několik dalších továren. První přádelna na bavlnu textilního gigantu Finlayson zahájila provoz v roce 1820 a na dlouhou dobu určovala charakter města. V posledních desetiletích sice přádelny utichly, typické cihlové továrny ve středu města se však přeměnily v muzea a galerie, kina, byty, bary a restaurace. Tampere je se svými 210 tisíci obyvateli třetí největší město ve Finsku. Nejstarší budovou je kostel z 15. století, který tu stál stovky let před založením města. Tampere, které se rozkládá na březích peřejí Tammerkoski, si díky rozvinutému průmyslu, v němž převažovala textilní výroba, vysloužilo přídomek finský Manchester. Nacházejí se zde dvě univerzity, jež jsou zaměřeny na technologie a výzkum např. i pro nedalekou Nokii. Tampere je zasazeno do typicky finské jezernaté krajiny, s níž kontrastuje řada moderních staveb. Ve městě je filharmonie, řada divadelních souborů a muzeí a obyvatelé mohou trávit volný čas také bruslením nebo projížďkami po dvou jezerech, jejichž celková délka je 210 km.

Spolupráce s Tampere byla navázána již před Sametovou revolucí, a to v roce 1986 a tím je v rámci deseti existujících partnerských měst nejdéle trvající, i když smlouva nebyla oficiálně podepsána.

Spolupráce s Tampere

V předchozích letech si vzájemné návštěvy a zkušenosti vyměňovali studenti středních škol a členové uměleckých, divadelních a pěveckých souborů. Olomoučtí žáci si krásy Finska mohli zažít na vlastní oči díky nabídnuté účasti na letním táboře. Olomoučané se v Tampere účastnili konference o životním prostředí a na energetickém semináři ve Sluňákově představili Finové své projekty. Česká delegace získala díky návštěvě finských sportovních zařízení zkušenosti s výstavbou multifunkčních hokejových arén. Několikrát proběhly výměnné návštěvy politických představitelů obou měst, jejichž součástí byly i reciproční fotografické výstavy.

Aktuálně

Poslední čtyři roky probíhá výměna studentů a učitelů mezi Střední polygrafickou školou Olomouc a finskou Tredu College. V březnu 2016 byla třítýdenní stáž tamperských studentů v olomouckých grafických studiích završena fotografickou výstavou na téma „Krásy Finska“. Jednomu z hostujících studentů Olomouc učarovala na tolik, že si pro svou závěrečnou odbornou stáž vybral naše město, kde 6 týdnů pracoval vedle úředníků na Magistrátu města Olomouce na pozici grafika. Dnes se můžeme chlubit jeho obrázky na pexesu pro děti, kde vystihl nejdůležitější komodity charakterizující Olomouc. Na jaře 2016 odjela do Tampere čerpat inspiraci středoškolská profesorka Gymnázia Čajkovského, která se účastnila Mezinárodní konference o nových učebních metodách. V rámci oslav sto let nezávislosti Finska se oficiální olomoucká delegace v září 2017 zúčastnila v Tampere bohatého kulturního programu zorganizovaného pro všechna partnerská města.

Webové stránky

Fotografie:

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon