Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Mezinárodní kontakty » Owensboro, USA

Owensboro, USA

Owensboro, USA

Geograficky nejvzdálenější ze všech měst, která s Olomoucí udržují partnerství, je vedle čínského Kunmingu americké město Owensboro s 60 tisíci obyvateli, třetí největší město v americkém státě Kentucky.

První zmínka o jeho existenci spadá do roku 1798, od roku 1866 je Owensboro považováno za město. Rozkládá se na břehu řeky Ohio v uhelné pánvi v západní části státu. O městě se často hovoří jako o „průmyslové kolébce“. Je zde zastoupen ocelářský, těžební, papírenský a potravinářský, např. lihovarnický průmysl (známá Kentucky whiskey). Owensboro je rovněž centrem umění a kultury. Nachází se zde druhé největší umělecké muzeum v Kentucky, velké přírodovědné muzeum, které dokumentuje strukturu naší planety, historii indiánské civilizace a archeologii. Owensboro je také často nazýváno „městem festivalů“. Velmi oblíbený je mezinárodní Bar-B-Q festival, kterého se v květnu účastní kolem 40 tisíc lidí. Červencový letní festival přináší koncerty populární hudby interpretované místním symfonickým orchestrem. Město je centrem „bluegrassu“, každý rok v září se zde koná mezinárodní festival tohoto hudebního žánru. K významným kulturním střediskům ve městě patří River Park Center se sálem pro 1500 osob. Ve městě mají k dispozici 20 parků s 32 tenisovými kurty, celou řadou golfových klubů a množstvím hřišť pro oblíbený softball a basketball. Dobré pověsti se těší dostihy, pořádané pravidelně v blízkosti města.

Spolupráce mezi oběma městy začala koncem roku 1993, v červnu 1994 byla městu Olomouc oficiálně předána Charta partnerských měst (Sister Cities Charter). Olomoucký kraj má uzavřenou smlouvu s regionem Green River Area Development District.

Spolupráce s Owensboro

Od samého začátku spolupráce probíhají oficiální návštěvy představitelů obou měst, pracovní stáže zaměstnanců radnice, výměnné návštěvy zástupců policejních a hasičských záchranných sborů. Olomouc s Owensboro spolupracuje na všech možných úrovních, nejaktivnější jsou ale v tomto ohledu studenti a skauti. V Owensboro působí několik „colleges“, z nichž nejznámější jsou Brescia College, Kentucky Wesleyan College a Owensboro Community College. Tradiční každoroční akcí je měsíční výukový kurz pro 30 studentů z Owensboro a západního Kentucky v Olomouci, který probíhá vždy v červnu. Během týdne mají studenti výuku zabezpečenou vlastními lektory, kteří je doprovázejí, přičemž odpoledne poznávají Olomouc a okolí a přes víkendy historická města jako Vídeň, Krakov, Budapešť, Bratislavu a Prahu.

Do spolupráce se aktivně zapojují i střední školy. Probíhají pravidelné výměny mezi studenty Gymnázia Hejčín, v minulosti bylo zapojeno i Gymnázium Čajkovského. V uplynulých letech měli vybraní studenti Univerzity Palackého a Gymnázia Hejčín možnost dokončit své vzdělání v Owensboro. Stáže zaměřené na sociální práci a vzdělávání se v Owensboro účastnili několikrát pracovníci Caritas, vyšší odborné školy sociální Olomouc a následně pozvali své americké kolegy do Olomouce. V roce 2006 se vydalo 15 skautů z Velkého Týnce a Doloplaz navštívit letní tábor v Kentucky. Obě města se také vzájemně propagují v oblasti turistiky. Do Kentucky jezdí vystupovat zdejší umělci. V roce 2009 se společně s oficiálními představiteli města do Owensboro vydal 35 členný univerzitní pěvecký sbor Ateneo, který téměř tři týdny koncertoval v místních školách, kostelích a na regionálním podzimním festivalu. Lékaři z Fakultní nemocnice Olomouc se pravidelně účastní medicínského kongresu v kentuckém městě Louisville. Kontakty byly rovněž navázány mezi zástupci církví obou měst.

Aktuálně

V květnu 2016 zavítala do Olomouce skupina amerických studentů na letní studijní a poznávací program. Naopak studenti z olomouckého Gymnázia Hejčín odjeli na podzim do Owensboro, aby poznali tamní školský systém. Ke spolupráci škol a Univerzit se přidaly nové kontakty v oblasti kulturní a sociální, konkrétně mezi olomouckým Jitrem a americkým Foster Wendell Centre. Jedním z nejaktivnějších partnerů spolupráce je olomoucká Vyšší odborná škola Caritas, která i letos umožní vzájemnou výměnu vyučujících a studentů s americkou Brescia College. Na olomoucký 1/2maraton v červnu 2017 poprvé dorazili běžci z Owensboro. V říjnu 2017 se s Olomoucí seznámila skupina amerických turistů.

Webové stránky

Fotografie:

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon