Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Krakov, Polsko « Mezinárodní kontakty « O městě

Sociální sítě

O městě » Mezinárodní kontakty » Krakov, Polsko

Krakov, Polská republika

Krakov, Polská republika

Krakov je se svými cca 760 tisíci obyvateli druhé největší polské město a metropole Malopolského vojvodství na řece Visle. Zároveň mělo jako jediné ve své době statut královského města.

Nejstarší část se nachází na opevněném Wawelském návrší, první zmínka o Krakově pochází z roku 966. Roku 1038 se Krakov stal polským hlavním městem a byl dlouhou dobu místem korunovace polských králů. Krakov byl dobýván v průběhu své historie pruskými, švédskými a ruskými vojsky, na několik století jej obsadili Rakušané. V roce 1364 zde byla založena univerzita. V roce 1978 bylo staré město zařazeno na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. K nejvýznamnějším památkám patří Collegium Maius (nejstarší část Jagelonské univerzity), zámek Wawel (sídlo králů) a gotická katedrála se sarkofágy polských králů. Hlavní náměstí je jedním z největších v Evropě. Jedinečnou součástí města je čtvrť Kaziměř s hradbami, hlavní centrum židovské vědy, kultury a náboženství. Navzdory období holokaustu zůstalo do dnešních dnů zachováno několik synagog a hřbitov.

Memorandum mezi Krakovem a Olomoucí bylo podepsáno v červnu 2016.

Spolupráce s městem Krakov

K navázání prvních kontaktů došlo na podzim 2013 v rámci konference o partnerských městech v Krakově. V následujícím roce se uskutečnila archeologická výstava o krakovském podzemí v Arcidiecézním muzeu Olomouc a v Krakově proběhla výstava o českém symbolismu. Oddělení cestovního ruchu olomouckého magistrátu se pravidelně prezentuje na krakovském náměstí v rámci CzechTourismu. Na mezinárodních festivalech recipročně koncertovali v obou městech varhaníci. Pěvecké soutěže pořádané Lions Clubem v Krakově se účastnila olomoucká nevidomá zpěvačka a kontakty byly navázány i mezi malými divadelními soubory. Pozvání na olomoucký půlmaraton pravidelně využívají polští běžci. S krakovskými institucemi spolupracuje i Muzeum umění Olomouc a Univerzita Palackého (ERASMUS, CEEPUS program). V rámci Academia Film Olomouc existuje sekce krakovského festivalu a kontakty na osobní úrovni jsou i mezi arcibiskupy obou měst.

Aktuálně

Oficiální návštěva z Krakova zahájila v červnu 2016 výstavu významných polských umělců v městské galerii, v rámci výměny proběhla podobná akce v září 2017 v Krakově, kde olomoučtí výtvarníci představili svá díla. Od podpisu memoranda se aktivně rozběhla spolupráce také v oblasti školství, Střední polygrafická škola Olomouc navázala spolupráci s tamní školou a plánují společnou účast na mezinárodním projektu. Své zkušenosti si vyměnili i úředníci odboru sociálních věcí. Oslavy maršála Radeckého oživila krakovská vojenská hudba. V obou městech startovali recipročně běžci na 1/2maratonu. Nově byly navázány kontakty mezi kluby seniorů a uvažuje se o recipročních jednodenních poznávacích zájezdech. V listopadu 2017 reprezentoval Olomouc nevidomý zpěvák na mezinárodním hudebním festivalu pod záštitou krakovské pobočky Lions Club. Spolupráci zahájily rovněž městské knihovny, které plánují představit své vize v oboru na mezinárodních konferencích.

Webové stránky

Fotografie:

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Pracoviště magistrátu