Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Mezinárodní kontakty » Nördlingen, Německo

Nördlingen, Spolková republika Německo

Nördlingen, Spolková republika Německo

Německý Nördlingen patří mezi města, kde žije nejvíce obyvatel původem z Olomouce a okolí. I když má asi jen čtvrtinu obyvatel ve srovnání s Olomoucí, vyniká mnoha historickými pamětihodnostmi. Nördlingen je malé historické město, které leží ve spolkové zemi Bavorsko blízko hranice s Bádensko-Württemberskem na tzv. Romantické cestě.

Region, ve kterém se Nördlingen nachází, se nazývá Donau-Ries podle řeky Dunaj a kráteru Ries, který byl vytvořen dopadem meteoritu do této oblasti před 15 miliony lety. Toto území bylo obýváno již ve starší době kamenné a v prvním a třetím století našeho letopočtu zde vznikla římská osada. Od 13. století město zaznamenávalo trvalý vzestup díky udělení práv svobodného říšského města. Od 14. století má kompletní systém opevnění s jedenácti obrannými věžemi, starou baštou a hradbami s ochozem, které se zachovaly až do dnešní doby, čímž je Nördlingen v rámci celé SRN výjimečný. Díky rozkvětu řemesel a obchodu patří až do třicetileté války k nejvýznamnějším německým městům. K dominantám patří jeden z největších pozdně gotických kostelů sv. Jiří s věží zvanou Daniel, ze které se věžní ve večerních hodinách připomínají obyvatelům města svým voláním. Pro Nördlingen je charakteristická tzv. hrázděná architektura – historické domy v centru města, například Tanzhaus, Leihhaus, radnice, původní klášter Klösterle, později přestavěný na sýpku a dnes sloužící jako radniční sál a hotel s restaurací. Unikátní je rovněž Rieskrater muzeum, ve kterém je mimo jiné vystaven i měsíční kámen z mise amerických kosmonautů, kteří se v tomto německém regionu připravovali na svou cestu na Měsíc.

Obě města navázala kontakt krátce po revoluci v roce 1989. Vliv na to měla především skutečnost, že Nördlingen má záštitu nad Vlasteneckým svazem pro Olomouc a Střední Moravu, který sdružuje Němce vysídlené po druhé světové válce z našeho regionu. Teprve v roce 2008 byla podepsaná oficiální partnerská smlouva mezi oběma městy. Olomoucký kraj má ve spolkové zemi Bavorsko partnerský region Landkreis Würzburg.

Spolupráce s Nördlingenem

Archiv Vlasteneckého svazu využívali i olomoučtí historikové při práci na Velkých dějinách města Olomouce. O Olomouc je mezi obyvateli města a celého regionu vždy značný zájem. Svědčí o tom například i to, že v Nördlingenu najdeme dokonce i Olomouckou ulici a Olomouckou kašnu. Oficiální návštěvy představitelů města doplňují i výměny v oblasti kulturní. V Nördlingenu koncertovala jak Moravská filharmonie Olomouc, tak například kapela Věrovanka. V Olomouci naopak vystoupily Stadtkapelle a Knabenkapelle Nördlingen. V uplynulých letech přijeli do Nördlingenu na pracovní stáž zástupci Vlastivědného muzea a Státního okresního archivu. Živá je rovněž spolupráce mezi výtvarníky obou měst. Zatímco německá strana se prezentovala na sympoziu Freska v Náměšti na Hané a opakovanými výstavami v olomouckých galeriích, stejný prostor byl dán olomouckým umělcům v Nördlingenu. Tamní radnice rovněž zajistila tříměsíční pracovní stáž olomouckému studentu regionální geografie.

Aktuálně

Poslední léta pořádají každoroční výměnné pobyty studenti Hospodářské školy v Nördlingenu a Obchodní akademie Olomouc a za stejným účelem došlo k propojení kontaktů mezi studenty a učiteli Církevního gymnázia Německého řádu a Maria-Stern Schule. Cestovní kancelář v Nördlingenu nabízí zájezdy do hanácké metropole. Radnice v Nördlingenu spolu s tamějšími firmami sponzorovala výsadbu dvou stromů v olomouckých parcích. Obě města se v posledních letech vzájemně prezentují na svých výstavištích. V květnu 2016 proběhla pracovní stáž zaměstnanců Hřbitovů města Olomouce u Evangelické obce v Nörlindgenu. Na podzim 2016 zavítala oficiální delegace olomoucké radnice na tradiční městské oslavy – Stadtmauerfest. V rámci Olomouckých kulturních dnů (Olmützer Kulturtage) obohatili v dubnu program výstavou v kavárně univerzitního centra němečtí umělci, došlo k navázání kontaktů mezi knihovnami obou měst, na rok 2018 se plánují pracovní stáže knihovníků.

Webové stránky

Fotografie:

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon