Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Strategické a koncepční dokumenty města Olomouce

Strategické a koncepční dokumenty města Olomouce

9. listopadu 2022 (st)
Název dokumentu Odpovědný odbor Datum schválení / schvalovací orgán Platnost do roku Struktura dokumentu Poznámka
Strategický plán rozvoje města Olomouce Odbor strategie a řízení 19. 12. 2017 AČ, NČ
7. 3. 2022 IČ / ZMO
2025 Analytická část
Návrhová část
Implementační část + Akční plán
Více informací
Koncepce veřejných prostranství ve městě Olomouci Odbor strategie a řízení 5. 9. 2022 / ZMO   Analytická část
Návrhová část
Tabulková část
Více informací
Plán udržitelné městské mobility Olomouc Odbor strategie a řízení 5. 9. 2022 / ZMO 2030 Analytická část
Návrhová část
Akční plán
Více informací
Adaptační a mitigační strategie města Olomouce Odbor strategie a řízení 6. 6. 2022 / ZMO 2030 Analytická část
Návrhová část
Implementační část
 
Strategie rozvoje kultury a kreativních průmyslů města Olomouce na období 2022–2027 Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 25. 04. 2022 / RMO 2027 Návrhová část
Akční plán
Analýza kulturního prostředí
Koncepce podpory sportu a pohybu Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 20. 12. 2021 / RMO 2027 Analytická část
Návrhová část
Implementační část
Verze pro veřejnost
Plán pro chytrou Olomouc na období 2021–2027 Odbor informatiky a Smart City 24.9. 2021 / RMO 2027 Analytická část
Návrhová část
Implementační část
Více informací
Koncepce dostupného a sociálního bydlení statutárního města Olomouce na roky 2021–2027 Odbor sociálních věc 6. 9. 2021 / ZMO 2027 Analytická část
Návrhová část
Implementační část
 
Strategie zeleně a management údržby ve městě Olomouci Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství 8. 3. 2021 / ZMO 2027 Analytická část
Návrhová část
Implementační část – management údržby
Více informací
Měníme Olomouc. Komunikační strategie statutárního města Olomouce Odbor kanceláře primátora / Odbor strategie a řízení 1. 6. 2020 / RMO 2025 Analytická část
Návrhová část
 
Koncepce rozvoje školství statutárního města Olomouce na období 2021 – 2025 Odbor školství 14. 12. 2020 / ZMO 2025 Analytická část
Návrhová část
Implementační část
 
Koncepce prorodinné politiky SMOl na roky 2022–2024 Odbor sociálních věcí 7. 3. 2022 / ZMO 2024 Analytická část
Návrhová část
Implementační část
Více informací
Generel cyklistické dopravy Odbor strategie a řízení 20. 2. 2018 / RMO 2023 Analytická část
Návrhová část
 
Místní akční plán vzdělávání Odbor dotačních projektů 5. 2. 2018 / Řídící výbor MAP 2023 Analytická část
Návrhová část
Akční plán
Zpracován pro území SO ORP Olomouc. Více informací
Plán odpadového hospodářství statutárního města Olomouce Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství 19. 12. 2016 / ZMO 2023 Analytická část
Návrhová část
Implementační část
 
Čestný sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci – Management plán Památky UNESCO 2017 Odbor strategie a řízení 19. 12. 2017 / ZMO 2022 Analytická část
Návrhová část
Čestný sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci – Management plan Památky UNESCO 2017
Koncepce zabezpečení činnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů SMOl pro období 2019–2022 Odbor ochrany 9. 10. 2018 / RMO 2022 Analytická část
Návrhová část
Implementační část
 
5. komunitní plán sociálních služeb Olomoucka na období let 2020–2022 Odbor sociálních věcí 13. 12. 2019 / ZMO 2022 Analytická část
Návrhová část
Implementační část
Zpracován pro celé území SO ORP Olomouc.
Více informací
Strategie rozvoje cestovního ruchu města Olomouce 2014–2020 Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 17. 3. 2015 / RMO 2020 Analytická část
Návrhová část
Akční plán
 
Strategie ITI Olomoucké aglomerace Odbor dotačních projektů 16. 12. 2015 / ZMO 2020 (+ 3 roky) Analytická část
Návrhová část
Implementační část
Zpracována pro území Olomoucké aglomerace.
Více informací
Hospodaření se srážkovými vodami – cesta k modrozelené infrastruktuře Odbor strategie a řízení 26. 4. 2019 / ZMO není stanoveno Analytická část
Návrhová část
Implementační část
Olomoucké stavební standardy k integraci modrozelené infrastruktury.
Koncepce vodního hospodářství města Olomouce Odbor strategie a řízení 10. 3. 2014 / RMO není stanoveno Analytická část
Návrhová část
 
Územní energetická koncepce Odbor strategie a řízení 2003 / RMO není stanoveno Analytická část
Návrhová část
 
Strategie řízení akciových společností, kde je Statutární město Olomouc jediným akcionářem Odbor strategie a řízení 7. 9. 2020 a 1. 11. 2021 / ZMO není stanoveno Analytická část, Návrhová část  
Program regenerace MPR Olomouce – aktualizace 2018–2022 Odbor strategie a řízení 19. 12. 2017 / ZMO 2022 Analytická část
Návrhová část
 

| Poslední úprava: 9. listopadu 2022 (st)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu