Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Strategické a koncepční dokumenty města Olomouce « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Strategické a koncepční dokumenty města Olomouce

Strategické a koncepční dokumenty města Olomouce

16. září 2020 (st)
Název dokumentu Odpovědný odbor Datum schválení / schvalovací orgán Platnost do (rrrr) Struktura dokumentu Poznámka
Strategie řízení akciových společností, kde je Statutární město Olomouc jediným akcionářem Odbor strategie a řízení 7. 9. 2020 / ZMO není stanoveno Analytická část, Návrhová část  
Koncepce prevence kriminality města Olomouce na období let 2016–2020 Odbor sociálních věcí 14. 3. 2016 / ZMO 2020 Analytická část
Návrhová část
Více informací
Koncepce rozvoje školství SMOl Odbor školství 16. 12. 2015 / ZMO 2020 Analytická část
Návrhová část
 
Strategie rozvoje cestovního ruchu města Olomouce 2014–2020 Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 17. 3. 2015 / RMO 2020 Analytická část
Návrhová část
Akční plán
 
Strategie ITI Olomoucké aglomerace Odbor dotačních projektů 16. 12. 2015 / ZMO 2020 (+ 3 roky) Analytická část
Návrhová část
Implementační část
Zpracována pro území Olomoucké aglomerace.
Více informací
Koncepce prorodinné politiky SMOl na roky 2019–2021 Odbor sociálních věcí 4. 3. 2019 / ZMO 2021 Analytická část
Návrhová část
Implementační část
Více informací
Čestný sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci – Management plán Památky UNESCO 2017 Odbor strategie a řízení 19. 12. 2017 / ZMO 2022 Analytická část
Návrhová část
Čestný sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci – Management plan Památky UNESCO 2017
Koncepce zabezpečení činnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů SMOl pro období 2019–2022 Odbor ochrany 9. 10. 2018 / RMO 2022 Analytická část
Návrhová část
Implementační část
 
Program regenerace MPR Olomouce – aktualizace 2018–2022 Odbor strategie a řízení 19. 12. 2017 / ZMO 2022 Analytická část
Návrhová část
 
5. komunitní plán sociálních služeb Olomoucka na období let 2020–2022 Odbor sociálních věcí 13. 12. 2019 / ZMO 2022 Analytická část
Návrhová část
Implementační část
Zpracován pro celé území SO ORP Olomouc.
Více informací
Generel cyklistické dopravy Odbor strategie a řízení 20. 2. 2018 / RMO 2023 Analytická část
Návrhová část
 
Místní akční plán vzdělávání Odbor dotačních projektů 5. 2. 2018 / Řídící výbor MAP 2023 Analytická část
Návrhová část
Akční plán
Zpracován pro území SO ORP Olomouc. Více informací
Plán odpadového hospodářství statutárního města Olomouce Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství 19. 12. 2016 / ZMO 2023 Analytická část
Návrhová část
Implementační část
 
Strategický plán rozvoje města Olomouce Odbor strategie a řízení 19. 12. 2017 AČ, NČ
12. 3. 2018 IČ / ZMO
2023 Analytická část
Návrhová část
Implementační část + Akční plán
Více informací
Plán udržitelné městské mobility Olomouc Odbor strategie a řízení 4. 6. 2018 / ZMO 2030 Analytická část
Návrhová část
Akční plán
Více informací
Hospodaření se srážkovými vodami – cesta k modrozelené infrastruktuře Odbor strategie a řízení 26. 4. 2019 / ZMO není stanoveno Analytická část
Návrhová část
Implementační část
Olomoucké stavební standardy k integraci modrozelené infrastruktury.
Koncepce vodního hospodářství města Olomouce Odbor strategie a řízení 10. 3. 2014 / RMO není stanoveno Analytická část
Návrhová část
 
Územní energetická koncepce Odbor strategie a řízení 2003 / RMO není stanoveno Analytická část
Návrhová část
 

| Poslední úprava: 16. září 2020 (st)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu