Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Povinné informace « O městě

Sociální sítě

O městě » Povinné informace

Zveřejnění povinných informací města Olomouce

Zveřejnění povinných informací města Olomouce

Podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Statutární město Olomouc má povinnost přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti podle Čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod, je povinným subjektem podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a je tedy povinno poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti.

Uvedeným zákonem, který nabyl účinnosti dnem 1.1.2000 je statutární město Olomouc zavázáno zveřejňovat základní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné v jeho sídle a úřadovnách. Jedná se o tyto informace (§ 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.):

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů
1. Oficiální název statutární město Olomouc
2. Důvod a způsob založení Viz článek Důvod a způsob založení
3/ Organizační struktura Viz článek Organizační schéma Seznam zřizovaných nebo řízených rozpočtových, příspěvkových a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu: Viz článek Městské organizace
4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní spojení Magistrát města Olomouce
Horní náměstí 583 (radnice)
779 11 Olomouc
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Viz článek Rozmístění pracovišť
4.3 Úřední hodiny
Základní úřední dny a hodiny pro veřejnost jsou na MMOl stanoveny takto:
Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: - -

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě velkého množství klientů, kterým byla vydána čísla vyvolávacího systému k vyřízení jejich žádostí, může být pro další výdej pořadových lístků systém vypnut v souvislosti s dodržením pracovní doby nebo doby polední přestávky.

Prodloužené úřední hodiny ve středu do 18:00 hodin se týkají pouze následujících pracovišť MMOl:

  • odbor ekonomický – oddělení rozpočtu a finanční strategie (pracoviště pokladna na Palackého 14),
  • odbor živnostenský – obslužné pracoviště na Palackého 14,
  • odbor správních činností – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů (přepážková pracoviště v budově Palackého 14),
  • odbor agendy řidičů a motorových vozidel – oddělení evidence řidičů a oddělení technické způsobilosti a evidence vozidel (přepážková pracoviště na Vejdovského 2),
  • odbor ekonomický – oddělení rozpočtu a finanční strategie (pracoviště pokladna na Vejdovského 2).

(dále jen „pracoviště MMOl s prodlouženou úřední dobou“).

Jinak stanovené úřední dny a hodiny pro veřejnost jsou na následujících pracovištích MMOl:

Na odboru kancelář tajemníka, oddělení spisové služby, pracoviště podatelny Hynaisova 10 a radnice, Horní náměstí 583, jsou stanoveny úřední dny a hodiny:
Pondělí: 8:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 15:30
Pátek: 8:00 – 15:00

 

Na odboru kancelář tajemníka, oddělení spisové služby, pracoviště centrální spisovna (Sokolská 19), kde jsou stanoveny úřední dny a hodiny takto:
Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00  
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00  
Pátek: 8:00 – 11:00  

 

Na odboru cestovního ruchu, kultury a sportu, oddělení Informační centrum Olomouc (v podloubí radnice, Horní nám.), kde jsou stanoveny úřední dny a hodiny takto:
Pondělí: 9:00 – 19:00
Úterý: 9:00 – 19:00
Středa: 9:00 – 19:00
Čtvrtek: 9:00 – 19:00
Pátek: 9:00 – 19:00
Sobota: 9:00 – 19:00
Neděle: 9:00 – 19:00
4.4 Telefonní čísla Telefonní seznam
4.5 Čísla faxu Telefonní seznam
4.6 Adresa internetové stránky www.olomouc.eu
4.7 Adresa e-podatelny
4.8 Další elektronické adresy Telefonní seznam
5. Případné platby lze poukázat 19-1801731369/0800
6. IČO 00299308
7. DIČ CZ 00299308
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů  
8.2 Rozpočet Viz článek Rozpočet města
9. Žádosti o informace Viz článek Jak získat informace a Vyžádané informace
10. Příjem žádostí a dalších podání Viz článek Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek
11. Opravné prostředky Viz článek Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek
12. Formuláře Žádosti a formuláře
13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací Životní situace
14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
14.2 Vydané právní předpisy vyhlášky a nařízení, opatření obecné povahy
15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací  Sazebník úhrad
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací 18. 1. 2019 Rozhodnutí KÚ
16. Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv  
16.2 Výhradní licence  
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zprávy o činnosti magistrátu v oblasti poskytování informací

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu