Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Městské organizace « O městě

Sociální sítě

O městě » Městské organizace

Městské organizace

Školství

Mateřské a základní školy

Provoz základních a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc zajišťuje odbor školství Magistrátu města Olomouce. Seznam ZŠ a MŠ


Příspěvkové organizace

Hřbitovy města Olomouce

Společnost Hřbitovy města Olomouce spravuje jedenáct veřejných pohřebišť. Svými službami se snaží o vznik nových a údržbu již existujících míst posledního spočinutí našich předků.
tř. Míru 138/102, 779 00 Olomouc | Tel.: +420 585 413 703
IČ: 00534943 | E-mail: hrbitovy@olomouc.eu | www.olomouc.eu/hrbitovy

 


 

Knihovna města Olomouce

Veřejná knihovna v Olomouci byla již od svého vzniku 1. prosince 1889 důležitou součástí kulturního života města. Nyní ji tvoří 17 knihoven na celém území města, má asi 300 000 knihovních jednotek a 12 000 čtenářů, kteří si za rok vypůjčí přes půl milionu knih, novin, časopisů, hudebnin, gramofonových desek a CD.
nám. Republiky 856/1, 779 00 Olomouc | Tel.: +420 585 545 111
IČ: 00096733 | E-mail: knihovna@kmol.cz | www.kmol.cz

 


 

Moravská filharmonie Olomouc

Moravská filharmonie patří k předním a nejstarším symfonickým orchestrům v České republice. Za více než 70 let svého působení si vytvořila mimořádně rozsáhlý a rozmanitý repertoár. Moravská filharmonie intenzivně propaguje soudobou českou i světovou hudební tvorbu, o čemž svědčí i fakt, že již uvedla více než 250 novinek.
Horní náměstí 424/23, 779 00 Olomouc | Tel.: +420 585 206 520
IČ: 00100617 | E-mail: mfo@mfo.cz | www.mfo.cz
- Výběrové řízení na pracovní pozici: Asistent
- Výběrové řízení na pracovní pozici: Správce hudebního fondu

 


 

Moravské divadlo Olomouc

Moravské divadlo Olomouc je stálou českou divadelní scénou již od roku 1920. Také je jediným divadlem se třemi uměleckými soubory na střední a východní Moravě. Svým návštěvníkům tak nabízí činoherní představení, balet, operu, operetu i muzikály.
tř. Svobody 432/33, 779 00 Olomouc | Tel.: +420 585 500 111
IČ: 00100544 | E-mail: info@mdol.cz | www.moravskedivadlo.cz

 


 

Zoologická zahrada Olomouc

Zoo je umístěná v krásných lesích v blízkosti krajského města a je snadno dostupná MHD. Chová na 1600 kusů zvířat v 401 druzích. Nabízí možnost prohlídky mnoha vzácných druhů zvířat v pěti pavilonech, jízdu vláčkem nebo 32 metrů vysokou vyhlídkovou věž.
Darwinova 222/29, 779 00 Olomouc-Svatý Kopeček
IČ: 00096814 | E-mail: reditel@zoo-olomouc.cz | zoo-olomouc.cz

 


 

Akciové společnosti s městskou účastí

Aquapark Olomouc, a. s.

Aquapark Olomouc představuje výjimečný projekt, který návštěvníkům nabízí zajímavé adrenalinové a relaxační vodní atrakce, odpočinkové zóny, masáže a solária v atraktivním prostředí, to vše v rámci jednoho komplexního provozu tvořeného vnitřní bazénovou halou a venkovním areálem s travnatými rekreačními plochami.
Kafkova 21, 783 01 Olomouc - Slavonín | Tel.: +420 588 517 770 (771)
IČ: 27820378 | E-mail: info@aqua-olomouc.cz | www.aqua-olomouc.cz

 


 

Dopravní podnik města Olomouce, a. s.

Pomocí celkem 23 linek autobusů a 7 linek tramvají přepraví Dopravní podnik města Olomuce ročně asi 58 milionů cestujících. Kromě běžných typů autobusů a tramvají využívaných denně vlastní DPMO i 3 historické tramvaje, které vypravuje při zvláštních příležitostech a oslavách.
Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc | Tel: +420 585 533 111
IČ: 47676639 | E-mail: dpmo@dpmo.cz | www.dpmo.cz

 


 

Lesy města Olomouce, a. s.

Správa lesů města Olomouce byla založena v roce1993 jako příspěvková organizace. Předmětem jejího fungování je zajištění správy a provádění činností zabezpečujících optimální plnění všech funkcí lesa při trvale udržitelném hospodaření na lesním majetku města.
Lomená 177/4, 779 00 Olomouc | Tel.: +420 585 414 726
IČ: 28633032 | E-mail: lesyol@lesyol.cz | www.lesyol.cz

 


 

Olterm & TD Olomouc, a. s.

Společnost OLTERM & TD Olomouc, a.s., byla založena v roce 1994. Je výrobcem a dodavatelem tepelné energie pro byty, školská zařízení, terciární a komerční sféru. Zajišťuje i provoz Plaveckého stadionu Olomouc a provoz Aquacentra Delfínek.
Janského 469/8, Olomouc, PSČ 779 00 | Tel.: +420 585 423 537
IČ: 47677511 | E-mail: info@olterm.cz | www.olterm.cz

 


 

SK Sigma Olomouc, a. s.

SK Sigma Olomouc patří mezi tradiční kluby české nejvyšší fotbalové soutěže. První ligu poprvé okusila v ročníku 1982-1983, se střídavými úspěchy bojuje v první lize nepřetržitě již osmadvacátou sezonu.
Legionářská 1165/12, 779 00 Olomouc | Tel.: +420 585 223 380
IČ: 61974633 | E-mail: sekretariat@sigmafotbal.cz | www.sigmafotbal.cz

 


 

Správa nemovitostí Olomouc, a. s.

Správa Nemovitostí Olomouc, a.s. byla založena v roce 2001 statutárním městem Olomouc. Do činnosti společnosti patří pronájem bytových i nebytových prostor, zajišťovaní oprav a údržba nájemných bytů, jakož i poradenství o možnostech získání bytu.
Školní 202/2, 779 00 Olomouc | Tel.: +420 585 238 111
IČ: 25898736 | E-mail: info@sno.cz | http://www.sno.cz

 


 

Správa sportovních zařízení Olomouc, a.s.

Korespondenční adresa: Na střelnici 1337/41, 771 00 Olomouc – Nová Ulice
Sídlo společnosti: Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc
Tel.: +420 734 787 991
IČ: 05366488 | www.sszo.cz

 


 

Technické služby města Olomouce, a. s.

Společnost zabezpečuje svoz a likvidaci komunálního odpadu, opravy a údržbu komunikací, čistění města, provoz a údržbu veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení i údržbu veřejné zeleně.
Zamenhofova 783/34, 779 00 Olomouc | Tel.: +420 585 700 000
IČ: 25826603 | E-mail: dispecink@tsmo.cz | www.tsmo.cz

 


 

Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s.

Vodohospodářská společnost Olomouc vznikla v roce 1994. Do její činnosti patří především provozovaní vodovodu a kanalizace, čistění kanalizačních sítí, laboratorní rozbory pitné a odpadní vody, monitoring kanalizace či poradenská činnost v oblasti vodovodů a kanalizací.
Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany | Tel.: +420 585 536 384
IČ: 47675772 | E-mail: vhs@vhs-ol.cz | www.vhs-ol.cz

 


 

Výstaviště Flora Olomouc, a. s.

Výstaviště Flora Olomouc, a.s., provozuje výstavnickou činnost, v současné době pořádá celoročně patnáct různorodých výstav a veletrhů ve výstavním areálu ve Smetanových sadech. Zároveň pečuje o 47 ha olomouckých parků, včetně sbírkových skleníků, rozária a botanické zahrady.
Wolkerova 37/17, 779 00 Olomouc | Tel.: +420 585 726 111
IČ: 25848526 | E-mail: info@flora-ol.cz | www.flora-ol.cz

 

 

Strategie řízení akciových společností, kde je statutární město Olomouc jediným akcionářem

Dne 7. 9. 2020 byl Zastupitelstvem města Olomouce schválen dokument "Strategie řízení akciových společností, kde je statutární město Olomouc jediným akcionářem", který mj. stanovuje pravidla, jak hodlá město u svých akciových společností, které má ve 100%ním vlastnictví a jež společně tvoří koncern statutárního města Olomouc, uplatňovat princip koncernového řízení.

Členy koncernu statutárního města Olomouc, kde statutární město Olomouc, IČO 002 99 308, se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, vystupuje jako řídící osoba, jsou společnosti:

  • AQUAPARK OLOMOUC, a.s.
  • Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
  • Lesy města Olomouce, a.s.
  • Správa nemovitostí Olomouc, a.s.
  • Technické služby města Olomouce, a.s.
  • Výstaviště Flora Olomouc, a.s.

 

 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu