Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Občané » Sociální služby » Projekt Bezbariérová Olomouc

Projekt Bezbariérová Olomouc

Projekt Bezbariérová Olomouc

Projekt Bezbariérová Olomouc realizuje město již od roku 2001. Původní a stále nosnou myšlenkou projektu je zpřístupňování veřejného života, především služeb, vzdělání, kultury, zaměstnání a sportu všem obyvatelům i návštěvníkům města.

Bezbariérovost se netýká jen skupiny osob se sníženou schopností pohybu a orientace, která zahrnuje osoby s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, ale také osob pokročilého věku, těhotných žen a osob doprovázejících dítě v kočárku nebo dítě do tří let. Bezbariérové prostředí v širším kontextu využívá v průběhu života každý z nás. Mnoho z nás takové prostředí ocení po úraze, při cestování s těžkými či objemnými zavazadly.

Projekt Bezbariérová Olomouc je založen na mezioborové spolupráci. Na jeho realizaci se podílí zástupci z oblasti dopravy, stavebních úprav, sociálních služeb, školství či cestovního ruchu. Klíčovým prvkem projektu je také zapojení veřejnosti, každý občan se může s dotazy a připomínkami k přístupnosti obracet na koordinátora projektu. Kontakt je možný osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Zobrazit více informací »

 

Projekt Bezbariérová Olomouc

perex:

V souvislosti s rekonstrukcí a dočasným uzavřením nákupního centra Kaufland v ulici Štursova bylo uzavřeno i velké parkoviště tohoto supermarketu. To vedlo k velkému zatížení parkovacích kapacit ve Štursově ulici, kde sídlí také odbor sociálních věcí Magistrátu města Olomouce. Pro klienty úřadu se zdravotním hendikepem byla proto zřízena dvě vyhrazená parkovací místa.


perex:

Lidé se zrakovým postižením se dnes při pohybu a orientaci v prostoru mohou spolehnout na 3D hmatové mapy vytvořené moderními nástroji 3D tisku. Unikátní pomůcka je výstupem výzkumu vědců z Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty a katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého.


perex:

Zpět na svém místě je haptický model z lipového dřeva znázorňující historickou budovu olomoucké radnice. Po nutné renovaci restaurátora Otakara Ručka opět pomáhá lidem se zrakovým postižením a zároveň zdobí chodbu radniční budovy.


perex:

Město chystá bezbariérové úpravy na ulici Střední Novosadské, s financováním významně pomohou dotace. Akci město plánuje uskutečnit ještě letos.


perex:

Euroklíč zajišťuje rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení, např. výtahů, svislých a schodišťových plošin, osazených jednotným Eurozámkem.


perex:

Přijďte do Rudolfovy aleje v olomouckých Smetanových sadech podpořit 24 hodinový maraton nazvaný Štafeta na vozíku. Start je připraven na pátek 19. června v 9 hodin.


perex:

Květen je nejen měsícem lásky a rozkvetlých stromů, ale i zasukovaných tkaniček, které symbolizují pomoc handicapovaným spoluobčanům. Do letošní jarní sbírky, jež probíhala v olomouckých ulicích ve dnech 18. a 19. května, se zapojilo 25 dvojic studentů a pět vozíčkářů.


perex:

Už od roku 2001 město postupně uskutečňuje projekt Bezbariérová Olomouc. Cílem projektu je odstraňování existujících architektonických, technických a komunikačních bariér, ztěžujících běžný život osobám se sníženou schopností pohybu a orientace.


perex:

V rámci projektu „Reliéfní plánky pro osoby se zrakovým postižením“ TyfloCentrum Olomouc vytvořilo dva hmatové plánky – „Obchodní galerie Šantovka“ a „Tržnice, autobusové nádraží a stanoviště MHD“.


perex:

Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera pracuje na projektu, který se snaží zmapovat přístupnost veřejné dopravy pro osoby s omezenou mobilitou, tedy pro rodiče s dětmi v kočárku, seniory, osoby pohybující se na vozíku apod.


Stránky: {1, 2 , 3 , 4}      další »

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon