Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Občané » Sociální služby » Projekt Bezbariérová Olomouc » Podpora z rozpočtu

Podpora z rozpočtu města Olomouce na bezbariérové úpravy

Podpora z rozpočtu města Olomouce na bezbariérové úpravy

Statutární město Olomouc každoročně vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o podporu z rozpočtu statutárního města Olomouce. Cílem je podpora akcí zaměřených na bezbariérové zpřístupňování objektů, které nejsou v majetku města a ve kterých jsou poskytovány služby. Podpora může mít investiční i neinvestiční charakter.

Podporu lze poskytnout na:

  • realizaci bezbariérových úprav v konkrétním prostředí
  • vypracování projektové dokumentace k akcím naplňujícím stanovený účel
  • nákup a instalaci technických prostředků umožňujících zpřístupňování objektů.

Žadatelem mohou být právnické a fyzické osoby, jako např. občanská sdružení, podnikatelské subjekty nebo jednotlivci, provozující služby obyvatelům města v objektech, které nejsou v majetku města. Výzva je vyhlašována jednou ročně, zpravidla v období 5.12. – 5. 1. Do tohoto data je třeba podat elektronickou žádost a zaslat či osobně podat její písemnou kopii doplněnou o požadované dokumenty. Bližší informace nalezete zde. V případě dotazů neváhejte kontaktovat manažerku projektu Bezbariérová Olomouc (proklik na kontakt). V době přípravy žádosti je také vhodné záměr žádosti s manažerkou projektu konzultovat.

V roce 2012 byla podpora z rozpočtu udělena dvěma projektům:

První projekt nese název Zpřístupnění olomouckých památek zrakově postiženým III a žadatelem je TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.

Projekt je pokračováním projektů "Zpřístupnění olomouckých památek zrakově postiženým" a "Zpřístupnění olomouckých památek zrakově postiženým II". Základní ideou projektů je zpřístupnit specifickými formami osobám s těžkým zrakovým postižením významné památkové objekty historického centra města Olomouce a jeho okolí. Toto zpřístupnění se odehrává prostřednictvím dřevěných modelů objektů, které jsou, spolu s popisy a průvodci v bodovém písmu a zvětšeném typu písma s reliéfním zobrazením objektů, umísťovány v těchto památkových stavbách. V roce 2012 se jedná o model Klášterního Hradiska.
Výše podpory z rozpočtu města: 35 000,- Kč
Více o aktivitách TyfloCentra Olomouc o.p.s. se dozvíte na webu www.tyflocentrum-ol.cz.

Projekt Bezbariérové úpravy v prostorách prodejny a studia výživového poradenství realizuje sociální podnik Přirozenou cestou s.r.o,

Projekt Bezbariérové úpravy prostor sociální firmy Přirozenou cestou s.r.o. je zaměřený na odstranění bariér ve firmě, která nabízí možnost práce pro osoby znevýhodněné na trhu práce a současně bude nabízet služby a výrobky lidem z Olomouce a okolí. Předmětem podnikání je prodej služeb a produktů se zaměřením na zdraví, výživu a užitné umění. Tato nabídka je zaměřená jak na osoby zdravé, tak na osoby s postižením. Cílem je zbudovat prodejnu i studio výživového poradenství zcela bezbariérově. Veškeré zařízení prostor tak bude pro osoby s postižením maximálně uživatelsky vstřícné.
Výše podpory z rozpočtu města: 165 000,- Kč
Více o aktivitách sociálního podniku Přirozenou cestou se dozvíte na webu www.prirozenoucestou.cz.

V minulých letech byly podpořeny předcházející projekty:

Při realizaci projektů TyfloCentra Olomouc o.p.s. v roce 2010 a 2011 došlo ke zpřístupnění významných památek historického centra města Olomouce a jeho okolí osobám se zrakovým postižením. Byly vytvořeny modely olomoucké radnice, chrámu sv. Mořice, chrámu sv. Michala, pravoslavného chrámu sv. Gorazda baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku.

Dále byly podpořeny tyto projekty:

  • Zpřístupnění katedrály sv. Václava v Olomouci osobám se zrakovým postižením na rok 2011 - Římskokatolická farnost sv. Václava Olomouc
  • Výměna výtahu a zřízení nové stanice - Společenství vlastníků jednotek v Olomouci, Janského 24/463
  • Revitalizace bezbariérového přístupu do budovy Denního stacionáře JITRO o.s.
  • Restaurace Fontána - vybudování přístupové rampy - Noe s.r.o.
  • Bezbariérové řešení sociálního zázemí pro těžce motoricky postižené uživatele o.s.Jitro
  • ICM bez bariér - Dům dětí a mládeže Olomouc
  • Výtah s výtahovou šachtou - nákup a instalace technického prostředku umožňujícího zpřístupnění objektu. – o.s. Jitro

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon