Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Územní plánování

Základní informace

Základní informace

Vítáme Vás na stránkách věnovaných problematice územního plánování, která je upravena zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon).

Působnost ve věcech územního plánování vykonává odbor dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce jako úřad územního plánování pro území statutárního města Olomouc a pro území obcí ve svém správním obvodu „obce s rozšířenou působností“ (dále jen ORP) dle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění.Vyberte si z nabídky "Územní plánování" vlevo.


Poslední úprava:

Územní plánování

název článku:
perex:

Veřejné projednání návrhu Změny č. XI s odborným výklademse uskuteční
ve středu 24. 3. 2021 v 16:00 hodin distanční formou
vzhledem k možné omezené účasti osob (v důsledku aktuálních omezení souvisejících s epidemií viru SARS CoV-2) on-line způsobem.


perex:

Veřejné projednání upraveného regulačního plánu RP MPR Olomouc s odborným výkladem se uskuteční
ve středu 24.3.2021 v 15:00 hodin distanční formou
vzhledem k možné omezené účasti osob (v důsledku aktuálních omezení souvisejících s epidemií viru SARS CoV-2) on-line způsobem.


název článku:
perex:

V rámci společného jednání s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi je od 25. 8. 2020 do 9. 10. 2020 vystaveno řešení návrhu Změny č. II ÚP Olomouc.


název článku:
perex:

Veřejné projednání návrhu Změny č. IX s výkladem zpracovatele se uskuteční dne
28. 7. 2020 v 14:00 hodin
v přednáškovém sále zastupitelstva v objektu Hynaisova 10.


název článku:
perex:

V rámci společného jednání s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi je od 15. 1. 2020 do 19. 3. 2020 vystaveno řešení návrhu Změny č. IX ÚP Olomouc.


perex:

Veřejné projednání návrhu změny č.I regulačního plánu RP-21 21 Sídliště Brněnská – I.P.Pavlova s odborným výkladem se uskuteční:
23. 1. 2020 v 15:00 hodin.
v zasedací místnosti úřadu územního plánování Magistrátu města Olomouce,
Hynaisova 10, Olomouc (5. patro, dv.č. 5.24).


název článku:
perex:

Regulační plán RP-22 Sídliště Neředín - Nová Ulice je jedním z regulačních plánů, jejichž pořízení je dle Územního plánu Olomouc podmínkou pro rozhodování v území. V ÚP Olomouc je tento regulační plán označen jako RP z podnětu a lhůta pro jeho pořízení je 6 let od nabytí účinnosti územního plánu, tedy do konce září 2020. Zadání regulačního plánu je součástí výroku ÚP Olomouc. Regulační plán RP - 22 Sídliště Neředín - Nová Ulice byl vydán ZMO na jednání dne 9.3.2020 jako OOP č. 1/2020 a nabyl účinnosti dne 27.3.2020.


název článku:
perex:

Veřejné projednání návrhu Změny č. VI s výkladem zpracovatele se uskuteční dne
23. 9. 2019 v 15:30 hodin
ve zasedací místnosti odboru dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce (Hynaisova 10, 5. podlaží).


název článku:
perex:

Veřejné projednání návrhu Souboru změn č. IX. Regulačního plánu městské památkové rezervace Olomouc s odborným výkladem se uskuteční:
25. 09. 2019 v 16:00 hodin.
v zasedací místnosti úřadu územního plánování Magistrátu města Olomouce,Hynaisova 10, Olomouc (5. patro, dv.č. 5.24).


název článku:
perex:

Veřejné projednání návrhu Změny č. VII s výkladem zpracovatele se uskuteční dne
29. 8. 2019 v 15:30 hodin
ve zasedací místnosti odboru dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce (Hynaisova 10, 5. podlaží).


Stránky: {1, 2 , 3 , 4 , … , 11}      další »

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu