Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Územní studie » Územní studie v Olomouci - tabulkový přehled

Územní studie v Olomouci - tabulkový přehled

Název studie: Registrační číslo:
Aktualizace územní studie Olomouc Nemilany, BV 434 náhled 81834047
Urbanistická studie Olomouc Neředín - Nivy náhled 20599002
Olomoucký hrad- - analytická studie náhled 60102480
Olomouc-Studentská ulice- studie prostorového uspořádání náhled 68519228
Urbanistická studie obytné zóny, Olomouc-Řepčín, BO 119 náhled 41732424
Studie protipovodňové ochrany na řece Bystřici v Olomouci a Bystrovanech náhled 802250
Studie urbanistického a ekologického začlenění koryta řeky Moravy do struktury města Olomouce náhled 60474794
Studie prostorového uspořádání, ulice Okružní v Olomouci náhled 6721134
Územní studie Nový Svět, Holická-Sudova náhled 21261233
Rodinné domy Bryksova, Olomouc-Slavonín náhled 46661013
Obytná zóna Olomouc-Droždín náhled 29230899
Polyfunkční komplex Rokycanova, Olomouc náhled 2505131
Nemilany - Kopretinová náhled 1176090
Obytná zóna Balcárkova - Nad Lánem, Olomouc - Nová Ulice náhled 3350467
Územní studie Olomouc-Hrachoviska náhled 36042422
Územní studie Nemilany-Zahrádky náhled 15702457
Územní studie Holice-areál firmy RESTA náhled 8601017
Návrh protipovodňových opatření v Olomouci-Chomoutově realizovatelných v krátkodobém horizontu náhled 95129029
Prověřovací studie pro realizaci inline stezek (lok. A1-Chválkovické paseky,A4+A8-Bezručovy Sady+Morava Campus, lok.A6-Hejčínské Louky) náhled 23737735
Ús studie Olomouc Hodolany Horova ul. náhled 14843387
Ús studie Droždín-náves náhled 20237369
Ús Slavonín - Dykova náhled 9426517
ÚS Olomouc-Holický les náhled 62015932
Technologický park GEMO náhled 53001040
ÚS Chválkovice - Švabinského náhled 45589846
ÚS Slavonín - Topolovka náhled 60387819
ÚS Nedvězí - Za Hřištěm náhled 5860538
ÚS Nová sladovna Olomouc náhled 20014590
Palachovo náměstí, technicko-ekonomická studie náhled 28815860
ÚS Holice - Hamerská náhled 48937624
Územní studie Okružní, nad Lánem náhled 91436402
Technicko-ekonomická studie parkovacího objektu, rozšíření parkoviště a příjezdové komunikace na Svatém Kopečku náhled 36399478
Studie tramvajové trati Nové Sady - II. etapa náhled 93328492
Aktualizace územní studie rekreačních ploch na ulicích Okružní-Einsteinova v Olomouci Neředíně náhled 45441401
Převedení dešťových vod z komunikací lokalit Horní Lán a lokality Pod Vlachovým v městské části Slavonín náhled 16096134
ÚS Koordinace dopravních napojení stávajících a plánovaných areálů, ul. Přerovská, Olomouc náhled 46955508
Územní studie Olomouc, Černovír - Malé Vlčiny náhled 33016604
Územní studie Droždín - Elišky Junkové náhled 16856021
ÚS Olomouc, Lošov - Pod Hvězdárnou náhled 31251162
ÚS Olomouc, Chválkovice - východ náhled 68676393
ÚS Olomouc, Nová Ulice - Litovelská náhled 3852482
ÚS Černovír - Stratilova náhled 44776553
ÚS Olomouc Chválkovice - Přední dílce náhled 56489199
ÚS botanická zahrada Olomouc náhled 77700441
ÚS Variantní řešení uličního profilu s umístěním tramvajové trati Třída Míru - Pražská v Olomouci náhled 42658633
ÚS Bělidelský dvůr náhled 48893374
ÚS Slavonín - sever, Durychova náhled 75448244
Olomouc, DP-17 Chválkovice - Železniční (sever) náhled 14660282
Aktualizace územní studie Týneček - Blodkovo náměstí náhled 85578553
Územní studie Olomouc Holice Jih náhled 30198306
Územní studie Lazce Kouty jih, US 02 náhled 18340701
Územní studie Olomouc, US-07 Povel Pazderna náhled 61278932
Územní studie Olomouc, US-08 Hněvotínská - Za Hřbitovem náhled 7404728
Územní studie Olomouc, US-17 Poloostrov náhled 49016970
Územní studie Olomouc, US-18 Šantova náhled 3457279
US-23 Dolní Hejčínská – u dětského domova náhled 96667115
ÚS Olomouc, "Hradisko východ" US-25 náhled 16840762
Územní studie Olomouc, "Černá cesta" US-26 náhled 38410151
Územní studie Olomouc, US-27 Divišova-Bystrovanská náhled 51046389
Územní studie Olomouc - Seliko, Hodolanská náhled 55695742
Územní studie Bělidla, US 61 Pavlovická náhled 71931093
US-69: Chelčického náhled 32406253
Územní studie Olomouc, US-85 "Řepčín – Kopaniny" náhled 22629947
Územní studie Olomouc, US-103 "Skřivánčí Stupkova" náhled 52595156
Územní studie Olomouc, US-108 Okružní náhled 7633609
Územní studie, Holice - Příkopy náhled 24145144
Územní studie Olomouc, DP-46 Neředín - Okružní, Úvoz náhled 3840275
Územní studie Pražská východ - Ovesniska náhled 56122988
Územní studie Pražská východ - Díly náhled 87226502
Olomouc-Droždín, Západ náhled 36789668
Aktualizace ÚS Olomouc, Chválkovice, ul. Bratří Wolfů náhled 50233095
US Park Cyrilometodějské náměstí náhled 68517702
Územní studie - Radíkov, Na Suchých loukách náhled 7362003
Studie tramvajové trati Nové Sady - III. etapa, Olomouc náhled 67485773
Územní studie ÚS-122 "Holice – Stará Přerovská" náhled 42737978
Územní studie ÚS-74 „Sladkovského – Pode Mlýnem“ náhled 85068910
Prověření územní rezervy komunikačního propojení v severní části města Olomouce - aktualizace náhled 43328494
Prověření územní rezervy komunikačního propojení v severní části města Olomouce - aktualizace 05/2016 náhled 22455997
Uzemní studie kavaleristů (VP 02/094P) náhled 30117434
Územní studie Olomouc, US-82 Setuza Hněvotínská náhled 63254946
Holice - Partyzánská ulice náhled 21551150
Územní studie ÚS-67 "Tovární - sever" náhled 93610345
US-68 Tovární - jih náhled 52600824
Územní studie US - 133 Hodolany – Lipenská a US – 134 Hodolany –Na Výsluní náhled 29085505
Územní studie úprav Kollárova náměstí náhled 76795595
Územní studie Olomouc, Lošov – Na Strážích, aktualizace náhled 98617188
Územní energetická koncepce Statutárního města Olomouc náhled 71203249
Bezbariérová doprava (trasy a úpravy) ve městě Olomouci   74366395
Koncepce vodního hospodářství města Olomouce   8579654
Územní studie ÚS 01 Lazce-Kouty (sever) náhled 5611820
Územní studie BD "U Solných mlýnů" náhled 42615908
Územní studie Olomouc, Nové Sady - Střední novosadská náhled 28065127
Územní studie US-136 Nové Sady - Dolní novosadská náhled 59333437
Územní studie Nemilany - jih náhled 79455201
Územní studie Olomouc, ÚS-03 "Křelovská" náhled 38497561
Územní studie Chválkovice, ulice Chválkovická-2.aktualizace náhled 81110345
Územní studie Výstaviště Flora Olomouc náhled 55411928
Územní studie US-135 Nová Ulice - u fortu XIII náhled 91662232
Tererovo náměstí - územní studie veřejného prostranství náhled 64257013
Územní studie veřejných prostranství v MPR Olomouc ulic Sokolská – Zámečnická náhled 1665462
Olomouc, ulice Hodolanská - návrh nového dopravního řešení náhled 4301090
Územní studie Olomouc Holice Malinová náhled 3545780
Uzemní studie veřejných prostranství v MPR Olomouc náměstí Republiky - Křížkovského - Mariánská - Akademická - Wurmova náhled 16274661
Územní studie ÚS-117 Holice - Pavelkova náhled 86298768
Územní studie Olomouc - Areál BOW náhled 43064516
Územní studie Zahrady - Olomouc Slavonín náhled 58564394
Územní studie Topolany - Za potokem náhled 85393922
Územní studie Nedvězí - U rybníčku náhled 24767703
Územní studie US - 113 Holice - Za Týneckou, část A náhled 29410952
ÚS - 130: Slavonín - Za kostelem náhled 85322206
US-56 Fort Šibeniční vrch, část A náhled 17291987
Územní studie US - 107 Chomoutovské jezero náhled 91610352
ÚS-87, Sokol, tř. 17. listopadu, Olomouc náhled 25380671
Územní studie US-38 lokalita Zlatý důl náhled 26556033
Územní studie Rolsberk náhled 57590883
Územní studie Nové Sady, Za Andělskou náhled 72063844
Územní studie US-11 Nová Ulice - Cihelna náhled 35239810
Územní studie Olomouc, US-44 Lipenská náhled 46513003
Územní studie Občanské vybavení na ul. Zikova náhled 15092105
Územní studie Droždín - náves náhled 90866814
Územní studie US-110 Holice - Městský Dvůr náhled 56150454
Územní studie Park na Dlouhé, Olomouc - Lazce náhled 23381770
Územní studie U Hradiska náhled 90043275
Koncepce veřejných prostranství ve městě Olomouci   973891950623
Územní studie Areál technicko hygienické údržby Olomouc náhled 973891950624
Územní studie Komunikace na ulici Pasteurově náhled 973891950965
Územní studie Lokalita ul. Na Trati náhled 973891950966
Územní studie obnovy Sadového náměstí na Svatém Kopečku náhled 973891951003
Územní studie Olomouc Hejčín - Horní Hejčínská náhled 973891951160

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon