Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Územní studie » Územní studie v Olomouci - tabulkový přehled

Územní studie v Olomouci - tabulkový přehled

Název studie: Registrační číslo:
Aktualizace územní studie Olomouc Nemilany, BV 434 náhled 81834047
Urbanistická studie Olomouc Neředín - Nivy náhled 20599002
Olomoucký hrad- - analytická studie náhled 60102480
Olomouc-Studentská ulice- studie prostorového uspořádání náhled 68519228
Urbanistická studie obytné zóny, Olomouc-Řepčín, BO 119 náhled 41732424
Studie protipovodňové ochrany na řece Bystřici v Olomouci a Bystrovanech náhled 802250
Studie urbanistického a ekologického začlenění koryta řeky Moravy do struktury města Olomouce náhled 60474794
Studie prostorového uspořádání, ulice Okružní v Olomouci náhled 6721134
Územní studie Nový Svět, Holická-Sudova náhled 21261233
Rodinné domy Bryksova, Olomouc-Slavonín náhled 46661013
Obytná zóna Olomouc-Droždín náhled 29230899
Polyfunkční komplex Rokycanova, Olomouc náhled 2505131
Nemilany - Kopretinová náhled 1176090
Obytná zóna Balcárkova - Nad Lánem, Olomouc - Nová Ulice náhled 3350467
Územní studie Olomouc-Hrachoviska náhled 36042422
Územní studie Nemilany-Zahrádky náhled 15702457
Územní studie Holice-areál firmy RESTA náhled 8601017
Návrh protipovodňových opatření v Olomouci-Chomoutově realizovatelných v krátkodobém horizontu náhled 95129029
Prověřovací studie pro realizaci inline stezek (lok. A1-Chválkovické paseky,A4+A8-Bezručovy Sady+Morava Campus, lok.A6-Hejčínské Louky) náhled 23737735
Ús studie Olomouc Hodolany Horova ul. náhled 14843387
Ús studie Droždín-náves náhled 20237369
Ús Slavonín - Dykova náhled 9426517
ÚS Olomouc-Holický les náhled 62015932
Technologický park GEMO náhled 53001040
ÚS Chválkovice - Švabinského náhled 45589846
ÚS Slavonín - Topolovka náhled 60387819
ÚS Nedvězí - Za Hřištěm náhled 5860538
ÚS Nová sladovna Olomouc náhled 20014590
Palachovo náměstí, technicko-ekonomická studie náhled 28815860
ÚS Holice - Hamerská náhled 48937624
Územní studie Okružní, nad Lánem náhled 91436402
Technicko-ekonomická studie parkovacího objektu, rozšíření parkoviště a příjezdové komunikace na Svatém Kopečku náhled 36399478
Studie tramvajové trati Nové Sady - II. etapa náhled 93328492
Aktualizace územní studie rekreačních ploch na ulicích Okružní-Einsteinova v Olomouci Neředíně náhled 45441401
Převedení dešťových vod z komunikací lokalit Horní Lán a lokality Pod Vlachovým v městské části Slavonín náhled 16096134
ÚS Koordinace dopravních napojení stávajících a plánovaných areálů, ul. Přerovská, Olomouc náhled 46955508
Územní studie Olomouc, Černovír - Malé Vlčiny náhled 33016604
Územní studie Droždín - Elišky Junkové náhled 16856021
ÚS Olomouc, Lošov - Pod Hvězdárnou náhled 31251162
ÚS Olomouc, Chválkovice - východ náhled 68676393
ÚS Olomouc, Nová Ulice - Litovelská náhled 3852482
ÚS Černovír - Stratilova náhled 44776553
ÚS Olomouc Chválkovice - Přední dílce náhled 56489199
ÚS botanická zahrada Olomouc náhled 77700441
ÚS Variantní řešení uličního profilu s umístěním tramvajové trati Třída Míru - Pražská v Olomouci náhled 42658633
ÚS Bělidelský dvůr náhled 48893374
ÚS Slavonín - sever, Durychova náhled 75448244
Olomouc, DP-17 Chválkovice - Železniční (sever) náhled 14660282
Aktualizace územní studie Týneček - Blodkovo náměstí náhled 85578553
Územní studie Olomouc Holice Jih náhled 30198306
Územní studie Lazce Kouty jih, US 02 náhled 18340701
Územní studie Olomouc, US-07 Povel Pazderna náhled 61278932
Územní studie Olomouc, US-08 Hněvotínská - Za Hřbitovem náhled 7404728
Územní studie Olomouc, US-17 Poloostrov náhled 49016970
Územní studie Olomouc, US-18 Šantova náhled 3457279
US-23 Dolní Hejčínská – u dětského domova náhled 96667115
ÚS Olomouc, "Hradisko východ" US-25 náhled 16840762
Územní studie Olomouc, "Černá cesta" US-26 náhled 38410151
Územní studie Olomouc, US-27 Divišova-Bystrovanská náhled 51046389
Územní studie Olomouc - Seliko, Hodolanská náhled 55695742
Územní studie Bělidla, US 61 Pavlovická náhled 71931093
US-69: Chelčického náhled 32406253
Územní studie Olomouc, US-85 "Řepčín – Kopaniny" náhled 22629947
Územní studie Olomouc, US-103 "Skřivánčí Stupkova" náhled 52595156
Územní studie Olomouc, US-108 Okružní náhled 7633609
Územní studie, Holice - Příkopy náhled 24145144
Územní studie Olomouc, DP-46 Neředín - Okružní, Úvoz náhled 3840275
Územní studie Pražská východ - Ovesniska náhled 56122988
Územní studie Pražská východ - Díly náhled 87226502
Olomouc-Droždín, Západ náhled 36789668
Aktualizace ÚS Olomouc, Chválkovice, ul. Bratří Wolfů náhled 50233095
US Park Cyrilometodějské náměstí náhled 68517702
Územní studie - Radíkov, Na Suchých loukách náhled 7362003
Studie tramvajové trati Nové Sady - III. etapa, Olomouc náhled 67485773
Územní studie ÚS-122 "Holice – Stará Přerovská" náhled 42737978
Územní studie ÚS-74 „Sladkovského – Pode Mlýnem“ náhled 85068910
Prověření územní rezervy komunikačního propojení v severní části města Olomouce - aktualizace náhled 43328494
Prověření územní rezervy komunikačního propojení v severní části města Olomouce - aktualizace 05/2016 náhled 22455997
Uzemní studie kavaleristů (VP 02/094P) náhled 30117434
Územní studie Olomouc, US-82 Setuza Hněvotínská náhled 63254946
Holice - Partyzánská ulice náhled 21551150
Územní studie ÚS-67 "Tovární - sever" náhled 93610345
US-68 Tovární - jih náhled 52600824
Územní studie US - 133 Hodolany – Lipenská a US – 134 Hodolany –Na Výsluní náhled 29085505
Územní studie úprav Kollárova náměstí náhled 76795595
Územní studie Olomouc, Lošov – Na Strážích, aktualizace náhled 98617188
Územní energetická koncepce Statutárního města Olomouc náhled 71203249
Generel cyklistické dopravy na území města Olomouce   80260865
Bezbariérová doprava (trasy a úpravy) ve městě Olomouci   74366395
Koncepce vodního hospodářství města Olomouce   8579654
Územní studie ÚS 01 Lazce-Kouty (sever) náhled 5611820
Územní studie BD "U Solných mlýnů" náhled 42615908
Územní studie Olomouc, Nové Sady - Střední novosadská náhled 28065127
Územní studie US-136 Nové Sady - Dolní novosadská náhled 59333437
Územní studie Nemilany - jih náhled 79455201
Územní studie Olomouc, ÚS-03 "Křelovská" náhled 38497561
Územní studie Chválkovice, ulice Chválkovická-2.aktualizace náhled 81110345
Územní studie Výstaviště Flora Olomouc náhled 55411928
Územní studie US-135 Nová Ulice - u fortu XIII náhled 91662232
Tererovo náměstí - územní studie veřejného prostranství náhled 64257013
Územní studie veřejných prostranství v MPR Olomouc ulic Sokolská – Zámečnická náhled 1665462
Olomouc, ulice Hodolanská - návrh nového dopravního řešení náhled 4301090
Územní studie Olomouc Holice Malinová náhled 3545780
Uzemní studie veřejných prostranství v MPR Olomouc náměstí Republiky - Křížkovského - Mariánská - Akademická - Wurmova náhled 16274661
Územní studie ÚS-117 Holice - Pavelkova náhled 86298768
Územní studie Olomouc - Areál BOW náhled 43064516
Územní studie Zahrady - Olomouc Slavonín náhled 58564394
Územní studie Topolany - Za potokem náhled 85393922
Územní studie Nedvězí - U rybníčku náhled 24767703
Územní studie US - 113 Holice - Za Týneckou, část A náhled 29410952
ÚS - 130: Slavonín - Za kostelem náhled 85322206
US-56 Fort Šibeniční vrch, část A náhled 17291987
Územní studie US - 107 Chomoutovské jezero náhled 91610352
ÚS-87, Sokol, tř. 17. listopadu, Olomouc náhled 25380671
Územní studie US-38 lokalita Zlatý důl náhled 26556033
Územní studie Rolsberk náhled 57590883
Územní studie Nové Sady, Za Andělskou náhled 72063844
Územní studie US-11 Nová Ulice - Cihelna náhled 35239810
Územní studie Olomouc, US-44 Lipenská náhled 46513003
Územní studie Olomouc, US-131 Holice - fort Lipenská náhled 75274293
Územní studie Občanské vybavení na ul. Zikova náhled 15092105
Územní studie Droždín - náves náhled 90866814
Územní studie US-110 Holice - Městský Dvůr náhled 56150454
Územní studie Park na Dlouhé, Olomouc - Lazce náhled 23381770

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu