Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Územně analytické podklady » Územně analytické podklady (2008) » Výkres problémů k řešení v ÚPD

Příloha:

Příloha: Legenda Dokument PDF, 1.6 MB

Příloha:

Příloha: Legenda Dokument PDF, 1.6 MB

Výkres problémů k řešení v ÚPD 2008

Výkres problémů k řešení v ÚPD 2008

Výkres problémů k řešení v ÚPD zobrazuje jevy, které způsobují v území v problémy jak samy o sobě, tak v souvislosti s jinými skutečnostmi.

Vybraná problematické místa jsou navíc označena a popsána v legendě. Problémy jsou rozděleny do skupin, které odpovídají členění SWOT analýzy rozboru udržitelného rozvoje území (textová část).

Po kliknutí na požadovaný výřez se zobrazí mapa ve formátu PDF.

Měřítko 1 : 25 000

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon