Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Výkres problémů k řešení v ÚPD « I. Aktualizace územně analytických podkladů (2010) « Územně analytické podklady « Územní plánování « O městě

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Územně analytické podklady » I. Aktualizace územně analytických podkladů (2010) » Výkres problémů k řešení v ÚPD

Příloha:

Příloha: Legenda Dokument PDF, 1.4 MB

Příloha:

Příloha: Legenda Dokument PDF, 1.4 MB

Výkres problémů k řešení v ÚPD - 1. aktualizace

Výkres problémů k řešení v ÚPD - 1. aktualizace

Výkres problémů k řešení v ÚPD zobrazuje jevy, které způsobují v území v problémy jak samy o sobě, tak v souvislosti s jinými skutečnostmi.

Vybraná problematické místa jsou navíc označena a popsána v legendě. Problémy jsou rozděleny do skupin, které odpovídají členění SWOT analýzy rozboru udržitelného rozvoje území (textová část).

Po kliknutí na požadovaný výřez se zobrazí mapa ve formátu PDF.

Měřítko 1 : 25 000

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu