Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Pro projektanty

Pro projektanty

Koncepce vodního hospodářství

Studie „Koncepce vodního hospodářství města Olomouce“ je rozsáhlý koncepční materiál. Skládá se ze 3 základních částí, a to generelu kanalizace, generelu vodovodu a studie odtokových poměrů. Na ně navazuje zpracování technicko-ekonomického posouzení dalšího vývoje z hlediska realizace nutných oprav, plánovaných rekonstrukcí a výhledových záměrů. Svým rozsahem projekt splnil hlavní cíle v posouzení zásobování vodou, odkanalizování a odvedení dešťových vod pro stávající i výhledový stav.

 

Městské standardy kanalizační sítě

Městské standardy jsou zpracovány jako metodika pro přípravu a realizaci nových objektů a obnovu současného zařízení umožňujícího odvádění odpadních vod na území celého města. Dodržení Městských standardů kanalizační sítě umožňuje investorům převádět infrastrukturní majetek do vlastnictví SMOl, na základě stanovených požadavků a pravidel.

 

Městské standardy vodovodní sítě

Městské standardy jsou zpracovány jako metodika pro přípravu a realizaci nových objektů a obnovu současného zařízení umožňujícího zásobení obyvatel města pitnou vodou na území celého města. Dodržení Městských standardů vodovodní sítě umožňuje investorům vkládat, darovat popřípadě prodávat infrastrukturní majetek do vlastnictví SMOL.

 

Městské standardy objektů HDV a MZI na veřejných prostranstvích

Městské standardy objektů HDV a MZI na veřejných prostranstvích tvoří technický manuál pro přípravu, projektování, projednávání, realizaci, předávání a správu objektů HDV a MZI na veřejných prostranstvích v rámci celkového uspořádání veřejných prostranství a městských areálů. Účinnost standardů je od 1.1.2021.

 

Model dopravy města Olomouce (2020)

 

Plán dopravní obslužnosti města Olomouce (2021-2025)

 

Modrozelená infrastruktura

Tento dokument je určen odborné i laické veřejnosti a měl by se stát základním městským předpisem pro boj s negativními dopady klimatických změn na území města Olomouce.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu