Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Projednávaná ÚPD « ORP Olomouc (Okolní obce) « Územní plánování « O městě

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » ORP Olomouc (Okolní obce) » Projednávaná ÚPD

Pořizování územně plánovací dokumentace

Pořizování územně plánovací dokumentace

Tato stránka slouží ke zveřejňování projednávaných dokumentací územních plánů v ORP Olomouc, jejichž pořizovatelem je Magistrát města Olomouce.

Vyhlášky a oznámení o aktuálně projednávané územně plánovací dokumentaci pořizované odborem dopravy a územního rozvoje najdete na elektronické úřední desce magistrátu. Pro jejich vyhledání vyberte ze seznamu kategorií text „Územní plánování“ a stiskněte Vyhledat.

Seznam aktuálně zveřejněných dokumentací:

Dokumentace:

Termín zveřejnění dokumentace:

Veřejné projednání návrhu ÚP Bukovany 21.1.2019 - 8.3.2019

Textová část:

I. Výrok ÚP Bukovany
II. Odůvodnění ÚP Bukovany
II. Odůvodnění ÚP Bukovany - tabulková část

Výkresová část výroku:

I.1 Výkres základního členění území 1:5 000
I.2 Hlavní výkres 1:5 000
I.3a Zásobování vodou 1:5 000
I.3b Konalizace, vodní toky a plochy 1:5 000
I.3c Energetika, spoje 1:5 000
I.4 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000
I.5 Schéma zástavby - obytné území 1:5 000

Výkresová část odůvodnění:

II.1. Koordinační výkres 1:5 000
II.2. Výkres širších vztahů 1:50 000
II.3. Výkres předpokládaného záboru půdního fondu 1:5 000

 

Dokumentace:

Termín zveřejnění dokumentace:

Společné jednání o návrhu ÚP Lutín 17.12.2018 - 31.1.2019

Textová část:

I. Výrok ÚP Lutín
II. Odůvodnění ÚP Lutín

Výkresová část výroku:

I.01 Výkres základního členění území 1:5 000
I.02 Hlavní výkres 1:5 000
I.03 Výkres koncepce dopravní infrastruktury 1:5 000
I.04 Výkres koncepce technické infrastruktury 1:5 000
I.05 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000

Výkresová část odůvodnění:

II.01 Koordinační výkres 1:5 000
II.02 Výkres širších vztahů 1:50 000
II.03 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:5 000

 

Dokumentace:

Termín zveřejnění dokumentace:

Veřejné projednání návrhu změny č.1 ÚP Majetín 19.11.2018 - 28.12.2018

Textová část:

I. Výrok změny č.1 ÚP Majetín
II. Odůvodnění změny č.1 ÚP Majetín
      Odůvodnění - srovnávací text výroku ÚP Majetín

Výkresová část výroku:

I.1 Výkres základního členění území 1:5 000
I.2 Hlavní výkres 1:5 000
I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000
I.4,5,6 Koncepce dopravní a technické infrastruktury 1:5 000

Výkresová část odůvodnění:

II.1 Koordinační výkres 1:5 000
II.2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:5 000

 

Dokumentace:

Termín zveřejnění dokumentace:

Veřejné projednání návrhu změny č. 2 ÚP Náměšť na Hané 14.1.2019 - 21.2.2019

Textová část:

I. Výrok změny č. 2 ÚP Náměšť na Hané
II. Odůvodnění změny č. 2 ÚP Náměšť na Hané
II. Odůvodnění změny č. 2 ÚP Náměšť na Hané - srovnávací text výroku ÚP po změně
II. Odůvodnění změny č. 2 ÚP Náměšť na Hané - tabulka záborů ZPF

Výkresová část výroku:

1 Výkres základního členění území 1:5 000
2a Hlavní výkres 1:5 000
2b Hlavní výkres - technická infrastruktura 1:5 000

Výkresová část odůvodnění:

4 Koordinační výkres 1:5 000
6 Výkres předpokládaného záboru půdního fondu 1:5 000

 

Dokumentace:

Termín zveřejnění dokumentace:

Veřejné projednání návrhu změny č.1 ÚP Tovéř 9.11.2018 - 20.12.2018

Textová část:

I. Výrok změny č.1 ÚP Tovéř
II. Odůvodnění změny č.1 ÚP Tovéř
      Odůvodnění - srovnávací text výroku ÚP Tovéř

Výkresová část výroku:

I.1 Výkres základního členění území 1:5 000
I.2 Hlavní výkres 1:5 000
I.5 Schéma zástavby 1:5 000

Výkresová část odůvodnění:

II.1 Koordinační výkres 1:5 000

 

Dokumentace:

Termín zveřejnění dokumentace:

Veřejné projednání návrhu změny č.4 ÚPo Tršice 19.12.2018 - 29.1.2019

 

Návrh změny č. 4 ÚPo Tršice

 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu