Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » ORP Olomouc (Okolní obce) » Projednávaná ÚPD

Pořizování územně plánovací dokumentace

Pořizování územně plánovací dokumentace

Tato stránka slouží ke zveřejňování projednávaných dokumentací územních plánů v ORP Olomouc, jejichž pořizovatelem je Magistrát města Olomouce.

Vyhlášky a oznámení o aktuálně projednávané územně plánovací dokumentaci pořizované odborem dopravy a územního rozvoje najdete na elektronické úřední desce magistrátu. Pro jejich vyhledání vyberte ze seznamu kategorií text „Územní plánování“ a stiskněte Vyhledat.

Seznam aktuálně zveřejněných dokumentací:

Dokumentace:

Termín zveřejnění dokumentace:

Veřejné projednání návrhu Změny č.1 ÚP Bystročice 11.8.2021 - 21.9.2021

Textová část:

Výrok změny č. 1 ÚP Bystročice
Odůvodnění změny č. 1 ÚP Bystročice
Příloha odůvodnění - srovnávací text výroku ÚP Bystročice

Výkresová část výroku:

I.2.a Výkres základního členění území 1:5 000
I.2.b Hlavní výkres 1:5 000
I.2.c Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000

Výkresová část odůvodnění:

II.2.a Koordinační výkres 1:5 000
II.2.b Výkres širších vztahů 1:25 000

 

Dokumentace:

Termín zveřejnění dokumentace:

Veřejné projednání návrhu ÚP Loučany 22.7.2021 - 1.9.2021

Textová část:

ÚP Loučany - výrok
ÚP Loučany - odůvodnění

Výkresová část výroku:

I/1 Výkres základního členění území 1:5 000
I/2 Hlavní výkres 1:5 000
I/3 Dopravní infrastruktura 1:5 000
I/4 Vodní hospodářství 1:5 000
I/5 Energetika a spoje 1:5 000
I/6 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000

Výkresová část odůvodnění:

II/1 Koordinační výkres 1:5 000
II/2 Výkres širších vztahů 1:50 000
II/3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:5 000

 

Dokumentace:

Termín zveřejnění dokumentace:

Veřejné projednání Změny č.1 ÚP Skrbeň 18.6.2021 - 28.7.2021

Textová část:

Výrok Změny č.1 ÚP Skrbeň
Odůvodnění Změny č.1 ÚP Skrbeň
Odůvodnění Změny č.1 ÚP Skrbeň - srovnávací text výroku

Výkresová část výroku:

I/1 Výkres základního členění území - část Skrbeň - obec
Výkres základního členění území - část Skrbeň - U Křepelky
1:5 000
I/2 Hlavní výkres - část Skrbeň - obec
Hlavní výkres - část Skrbeň - U Křepelky
1:5 000
I/3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - část Skrbeň - obec
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - část Skrbeň - U Křepelky
1:5 000

Výkresová část odůvodnění:

II/1 Koordinační výkres - část Skrbeň - obec
Koordinační výkres - část Skrbeň - U Křepelky
1:5 000
II/2 Výkres širších vztahů
Výkres širších vztahů - legenda
1:50 000
II/3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - část Skrbeň - obec
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - část Skrbeň - U Křepelky
1:5 000

 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu