Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Projednávaná ÚPD « ORP Olomouc (Okolní obce) « Územní plánování « O městě

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » ORP Olomouc (Okolní obce) » Projednávaná ÚPD

Pořizování územně plánovací dokumentace

Pořizování územně plánovací dokumentace

Tato stránka slouží ke zveřejňování projednávaných dokumentací územních plánů v ORP Olomouc, jejichž pořizovatelem je Magistrát města Olomouce.

Vyhlášky a oznámení o aktuálně projednávané územně plánovací dokumentaci pořizované odborem dopravy a územního rozvoje najdete na elektronické úřední desce magistrátu. Pro jejich vyhledání vyberte ze seznamu kategorií text „Územní plánování“ a stiskněte Vyhledat.

Seznam aktuálně zveřejněných dokumentací:

Dokumentace:

Termín zveřejnění dokumentace:

Opakované veřejné projednání návrhu Změny č.1 ÚP Dolany 16.7.2020 - 24.8.2020

Textová část:

I. Výrok Změny č.1 ÚP Dolany
II. Odůvodnění Změny č.1 ÚP Dolany
Odůvodnění pořizovatele
Srovnávací text výroku ÚP Dolany

Výkresová část výroku:

I.1 Výkres základního členění území 1:5 000
I.2 Hlavní výkres - výřez A
Hlavní výkres - výřez B
1:5 000
I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000

Výkresová část odůvodnění:

II.1 Koordinační výkres - výřez A
Koordinační výkres - výřez B
Koordinační výkres - legenda
1:5 000
II.4 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:5 000

 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu