Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » ORP Olomouc (Okolní obce) » Projednávaná ÚPD

Pořizování územně plánovací dokumentace

Pořizování územně plánovací dokumentace

Tato stránka slouží ke zveřejňování projednávaných dokumentací územních plánů v ORP Olomouc, jejichž pořizovatelem je Magistrát města Olomouce.

Vyhlášky a oznámení o aktuálně projednávané územně plánovací dokumentaci pořizované odborem dopravy a územního rozvoje najdete na elektronické úřední desce magistrátu. Pro jejich vyhledání vyberte ze seznamu kategorií text „Územní plánování“ a stiskněte Vyhledat.

Seznam aktuálně zveřejněných dokumentací:

Dokumentace:

Termín zveřejnění dokumentace:

Veřejné projednání návrhu ÚP Bělkovice - Lašťany 27.8.2020 - 7.10.2020

Textová část:

I. Výrok ÚP Bělkovice - Lašťany
II. Odůvodnění ÚP Bělkovice - Lašťany
Odůvodnění -tabulka vyhodnocení záboru ZPF, PUPFL
Odůvodnění pořizovatele

Výkresová část výroku:

I/1 Výkres základního členění území 1:5 000
I/2 Hlavní výkres 1:5 000
I/3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000
I/4 Výkres koncepce dopravní a technické infrastruktury 1:5 000

Výkresová část odůvodnění:

II/1 Koordinační výkres 1:5 000
II/2 Výkres širších vztahů 1:50 000
II/3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:5 000
II/4 Výkres technické infrastruktury 1:5 000

 

Dokumentace:

Termín zveřejnění dokumentace:

Veřejné projednání návrhu změny č. II ÚP Charváty 15.10.2020 - 25.11.2020

Textová část:

I. Výrok změny č. II ÚP Charváty
II. Odůvodnění změny č. II ÚP Charváty
Odůvodnění -Srovnávací text výrokové části

Výkresová část výroku:

I/1 Výkres základního členění území 1:5 000
I/2 Hlavní výkres 1:5 000
I/3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000
I/4 Výkres koncepce dopravní a technické infrastruktury 1:5 000

Výkresová část odůvodnění:

II/1 Koordinační výkres 1:5 000
II/2 Výkres širších vztahů 1:50 000
II/3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:5 000
II/4 Výkres technické infrastruktury 1:5 000

 

Dokumentace:

Termín zveřejnění dokumentace:

Společné jednání o návrhu ÚP Liboš 22.12.2020 - 6.2.2021

Textová část:

A/I Výrok ÚP Liboš
B/I Odůvodnění ÚP Liboš

Výkresová část výroku:

A/II.1 Výkres základního členění území 1:5 000
A/II.2 Hlavní výkres 1:5 000
A/II.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000

Výkresová část odůvodnění:

B/II.1 Výkres širších vztahů 1:50 000
B/II.2 Koordinační výkres 1:5 000
B/II.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:5 000

Dokumentace:

Termín zveřejnění dokumentace:

Veřejné projednání návrhu ÚP Mrsklesy 5.8.2020 - 22.9.2020

Textová část:

A.1. Výrok ÚP Mrsklesy
B.1. Odůvodnění ÚP Mrsklesy
Odůvodnění ÚP Mrsklesy - přílohy C,D,E

Výkresová část výroku:

A.2.1 Výkres základního členění území 1:5 000
A.2.2 Hlavní výkres 1:5 000
A.2.3 Dopravní a technická infrastruktura – energetika, spoje 1:5 000
A.2.4 Technická infrastruktura – Vodní hospodářství 1:5 000
A.2.5 Koncepce uspořádání krajiny 1:5 000
A.2.6 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000

Výkresová část odůvodnění:

B.2.1 Širší vztahy 1:50 000
B.2.2 Koordinační výkres 1:5 000
B.2.4 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:5 000

 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
dočasně neobsluhován.

Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý:
(objednaní klienti)
8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek:
(objednaní klienti)
8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu