Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Veřejné projednání návrhu Změny č. IX ÚP Olomouc « Územní plánování « O městě

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Veřejné projednání návrhu Změny č. IX ÚP Olomouc

Veřejné projednání návrhu Změny č. IX ÚP Olomouc

Veřejné projednání návrhu Změny č. IX ÚP Olomouc

26. června 2020 (pá)

Veřejné projednání návrhu Změny č. IX s výkladem zpracovatele se uskuteční dne
28. 7. 2020 v 14:00 hodin
v přednáškovém sále zastupitelstva v objektu Hynaisova 10.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného jednání, tj. do 4. 8. 2020 může každý uplatnit připomínky, v téže lhůtě mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit námitky, ve kterých musí být uvedeno jejich odůvodnění, vymezeno území dotčené námitkou a uvedeny údaje podle katastru nemovitostí.

Námitky a připomínky musí být uplatněny písemně a opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. K uplatnění námitek a připomínek Vám doporučujeme využít formulář: Připomínka či námitka k územnímu plánu/změně.

 

K námitkám a připomínkám uplatněným po 4. 8. 2020 nebude přihlédnuto.

 

Návrh změny č. IX. ÚP Olomouc pro veřejné projednání

Výrok:

  Výrok změny č. IX. ÚP Olomouc (textová i grafická část)

Odůvodnění:

  Odůvodnění změny č. IX. ÚP Olomouc (textová i grafická část)

 

 

Poslední úprava: 26. června 2020 (pá)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu