Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Veřejné projednání návrhu změny č. IX RP MPR

Veřejné projednání návrhu změny č. IX RP MPR

14. srpna 2019 (st)

Veřejné projednání návrhu Souboru změn č. IX. Regulačního plánu městské památkové rezervace Olomouc s odborným výkladem se uskuteční:
25. 09. 2019 v 16:00 hodin.
v zasedací místnosti úřadu územního plánování Magistrátu města Olomouce,Hynaisova 10, Olomouc (5. patro, dv.č. 5.24).

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 2. 10. 2019, může každý uplatnit své připomínky. V téže lhůtě mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupci veřejnosti uplatnit námitky proti návrhu, ve kterých musí uvést jejich odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčené námitkou.

Dotčené orgány uplatní nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání stanovisko k částem řešení, které byly od společného jednání změněny.

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Stanoviska, námitky a připomínky musí být v souladu s § 22 stavebního zákona uplatněny písemně, opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. Své námitky a připomínky podávejte písemnou formou a zasílejte na Magistrát města Olomouce, odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc.

 

Návrh změny č.IX RP MPR pro veřejné projednání

Výroková část:

  Text výroku
2,3 Grafická část výroku - výřezy výkresů s lokalitami dílčích změn 1:1 000
14 Grafická část výroku - výkres VPS 1:1 000

Odůvodnění:

  Textová část odůvodnění
      Příloha odůvodnění
2 Plán funkčního využití 1:1 000
3 Plán regulačních prvků 1:1 000

 

Poslední úprava: 14. srpna 2019 (st)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu