Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Obsah návrhu územního plánu Olomouc (leden 2013) « Územní plán Olomouc « Územní plánování « O městě

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Územní plán Olomouc » Obsah návrhu územního plánu Olomouc (leden 2013)

Obsah návrhu územního plánu

Obsah návrhu územního plánu

OBJEDNAVATEL: Statutární město Olomouc,
Horní náměstí č. p. 583, 779 11 Olomouc
Martin Novotný, primátor
POŘIZOVATEL: Magistrát města Olomouce - odbor koncepce a rozvoje,
Hynaisova 10, 779 11 Olomouc
Ing. Radek Dosoudil, vedoucí odboru
ZPRACOVATEL: KNESL + KYNČL s.r.o., architektonický ateliér,
Šumavská 416/15, Brno
doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D., garant projektu

 

 

 

 

Pro pohodlnější prohlížení výkresů návrhu územního plánu Olomouc je připravena mapová aplikace. V aplikaci je možné k jednotlivým plochám zobrazit informace z tabulky spolu s odkazy do textové části. Nápověda k aplikaci se otevře po kliknutí na symbol otazníku v pravém horním rohu mapového okna. Součástí aplikace je vyhledávání míst podle adres nebo čísel pozemků v jednotlivých katastrálních územích v Olomouci.

VSTUP DO MAPOVÉ APLIKACE

 

V tabulce níže jsou odkazy na pdf soubory s dokumentací návrhu územního plánu Olomouc pro veřejné projednání.

 

Pro přehlednost jsou soubory členěny na textové a grafické, vždy je však zřejmé, zda se jedná o výrokovou část územního plánu či jeho odůvodnění. U výkresů směřuje odkaz pod názvem výkresu na soubor pokrývající celé řešené území, i pokud je v tištěné verzi tento výkres rozdělen (Větší velikost souborů, pomalejší vykreslování). Pod čísly v pravém sloupci tabulky jsou odkazy na mapové listy odpovídající tištěné dokumentaci (menší velikost jednotlivých souborů, rychlejší vykreslení).

 

klad listů map 1:10 000 klad listů map 1:5 000

 

 

Návrh Územního plánu Olomouc:

 

Textová část
  Výrok
  Příloha č.1 (Tabulka ploch)
  Odůvodnění územního plánu
Grafická část

Výkresy výrokové části:

Mapové listy:
  I/01 Výkres základního členění území 1:10 000 1, 2
  I/02.1 Hlavní výkres 1:10 000 1, 2
  I/02.2 Koncepce dopravní infrastruktury 1:10 000 1, 2
  I/02.3 Koncepce technické infrastruktury 1:10 000 1, 2
  I/02.4 Koncepce uspořádání krajiny a veřejné zeleně 1:10 000 1, 2
  I/03 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Schémata výrokové části:

  I/S1 Schéma výškové regulace a polycentrického systému 1:20 000
  I/S2 Schéma etapizace 1:20 000

Výkresy odůvodnění:

Mapové listy:
  II/01 Koordinační výkres 1:5 000 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
  II/02 Výkres širších vztahů 1:50 000
  II/03 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:10 000 1, 2

 

 

 

logo-iop-eu-mmr

 

 

 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu