Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály

Zastupitelstvo města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 9. 12. 2022

BodNázev bodu zasedáníČíslo usnesení
1. Schválení programu 2. zasedání Zastupitelstva města Olomouce1
2. Kontrola usnesení ZMO2
3. Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 13
4. Majetkoprávní záležitosti odboru investic4
5. Návrh rozpočtu SMOl na rok 20235
6. Rozpočtové změny roku 20226
7. Dotace z rozpočtu SMOl 7
8. Družstvo Olomouc, Jiráskova – přeměna na akciovou společnost8
9. Družstvo Olomouc, Jižní – přeměna na akciovou společnost9
10. Návrh na změnu regulačního plánu RP-2210
11. Návrhy na změny regulačního plánu MPR Olomouc11
12. Návrhy na změny Územního plánu Olomouc12
13. OZV o cenové mapě13
14. Institucionální zakotvení místní Agendy 2114
15. Smlouva s členem ZMO15
16. Změna OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství16
17. Výstaviště Flora Olomouc, a.s. - navýšení základního kapitálu společnosti 17
18. Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. - Smlouva o podpoře činnosti pro rok 202318
19. Zástupci SMOl ve svazku obcí Vodovod Pomoraví19
20. Hřbitovy města Olomouce - změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny20
21. Zoologická zahrada Olomouc - změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny21
22. 6. komunitní plán sociálních služeb22
23. Fond pomoci olomouckým dětem - změna statutu fondu23
24. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol, Smlouvy o bezúplatném převodu majetku24
25. Individuální dotace - kultura25
26. SK Sigma Olomouc, a.s. - delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti26
27. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí provozní podpory na sportovní a multifunkční rekreační infrastrukturu27
28. Snížení odměny za výkon funkce předsedy KMČ28
29. Humanitární pomoc Ukrajině29
30. Přeložka silnice I/46 – východní tangenta – shrnutí vývoje30

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon