Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály

Zastupitelstvo města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 3. 9. 2018

BodNázev bodu zasedáníČíslo usnesení
1. Schválení programu 21. zasedání Zastupitelstva města Olomouce1
2. Kontrola usnesení ZMO2
3. Majetkoprávní záležitosti3
4. Majetkoprávní záležitosti OI4
5. Rozpočtové změny roku 20185
6. Dotace z rozpočtu SMOl6
7. OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2019 7
8. OZV k dani z nemovitých věcí pro r. 20198
9. Úprava OZV č. 2/2016 o užívání veřejného prostranství9
10. Protipovodňová opatření II. B etapa - Smlouva o poskytnutí dotace10
11. Změna č. IV Územního plánu Olomouc - vydání11
12. Změna č. V Územního plánu Olomouc - vydání12
13. Cyklodoprava - smlouva o spolupráci s obcemi Samotišky a Bystrovany13
14. Smlouva o spolupráci s ORP k projektu nástroje ÚAP14
15. Přísedící Okresního soudu v Olomouci15
16. Škodní a likvidační komise - prominutí pohledávek16
17. Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých úkolů řídicího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020 ze dne 23. 3. 201717
18. Změna č. 3, 4 a 5 Strategie ITI Olomoucké aglomerace18
19. Smlouvy o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví příspěvkových organizací - škol19
20. Zoologická zahrada Olomouc - změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny20
21. OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 9/2017 o nočním klidu, ve znění OZV č. 1/2018 a OZV č. 3/2018, a kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky21
23. Delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti SK Sigma Olomouc, a. s.22
24. Informace o činnosti kontrolního výboru v I. pololetí 201823
26. Informace o petici za zachování tradiční silnice na Svatý Kopeček24
27. Pořízení Změny č. VIII Územního plánu Olomouc25
28. Petice za zachování zeleně Na Letné, Demlova26

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu