Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

17.

Předkládá: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Zpracoval: Bogoč Zdeněk, Ing.

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 3. 9. 2018

Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých úkolů řídicího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020 ze dne 23. 3. 2017

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu


 
2

schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých úkolů řídicího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020 ze dne 23. 3. 2017 mezi statutárním městem Olomouc a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR dle přílohy č. 1


 
3

pověřuje tajemníka Magistrátu města Olomouce Bc. Jana Večeře k podpisu Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých úkolů řídicího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020


 


Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu