Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

14.

Předkládá: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Zpracoval: Mgr. Miloslav Dvořák, Mgr. Lea Maňáková

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 3. 9. 2018

Smlouva o spolupráci s ORP k projektu nástroje ÚAP

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje předloženou Smlouvu o spolupráci k projektu Nástroje ÚAP


 
3

pověřuje primátora Statutárního města Olomouce k podpisu Smlouvy o spolupráci dle bodu 2 usnesení


 


Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu