Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

27.

Předkládá: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Zpracoval: Ing. Marek Černý, Ing.arch. Jana Křenková, Ing. Hana Galíková

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 3. 9. 2018

Pořízení Změny č. VIII Územního plánu Olomouc

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu


 
2

schvaluje v souladu s § 55a a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, pořízení Změny č. VIII Územního plánu Olomouc zkráceným postupem, včetně jejího obsahu, za podmínky uzavření dohody o úhradě nákladů a následné úhradě nákladů do 30 dnů ode dne zaslání návrhu dohody o úhradě nákladů ze strany statutárního města Olomouce


 
3

určuje RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D., náměstka primátora, zastupitelem pro spolupráci na pořízení Změny č. VIII Územního plánu Olomouc v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů


 
4

ukládá odboru koncepce a rozvoje zahájit pořízení Změny č. VIII Územního plánu Olomouc zkráceným postupem

T: ihned

O: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu