Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Povinné informace » Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb. » Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2019

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2019

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2019

21. února 2020 (pá)

Magistrát města Olomouce zveřejňuje Výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2019.

Počet podaných žádostí o informace:

Odbor agendy řidičů motorových vozidel 16
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 12
Odbor dopravy a územního rozvoje 9
Odbor dotačních projektů 0
Odbor ekonomický 7
Odbor informatiky a Smart City 1
Odbor interního auditu a kontroly 1
Odbor investic 7
Odbor kancelář primátora 12
Odbor kancelář tajemníka 11
Odbor majetkoprávní 11
Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství 0
Odbor ochrany 1
Odbor památkové péče 3
Odbor právní 23
Odbor sociálních věcí 5
Odbor správních činností 10
Odbor stavební 59
Odbor strategie a řízení 1
Odbor školství 1
Odbor živnostenský 2
Odbor životního prostředí 16
Oddělení vnějších vztahů 0
Oddělení zprostředkující subjekt ITI 0
Oddělení komisí městských částí 2
Celkem 210
  • Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 6
  • Počet podaných odvolání: 0
  • Počet podaných stížností: 3

V jednom případě stížnosti žadatel nesouhlasil s výpočtem úhrady za poskytnutí informace. Krajský úřad Olomouckého kraje žádost vrátil k doplnění a provedení nového výpočtu úhrady. Z důvodu nezaplacení nově vypočítané výše úhrady byla věc odložena.

V jednom případě se stížnost týkala poskytnutí anonymizovaných údajů v odpovědi. Krajský úřad Olomouckého kraje potvrdil postup statutárního města Olomouc.

V jednom případě se stížnost týkala neposkytnutí všech požadovaných informací. Žadateli bylo odpovězeno v zákonné lhůtě formou rozhodnutí o odmítnutí.

  • Nebylo vedeno žádné soudní řízení ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.
  • Výhradní licence nebyla poskytnuta.

Kromě písemných žádostí o poskytnutí informace vyřizují běžně jednotlivé odbory magistrátu denně četné ústní žádosti, které souvisí s jejich náplní činnosti. Počet těchto žádostí není podle § 13 odst.3 uvedeného zákona součástí této zprávy.

Výroční zpráva Městské policie Olomouc je zveřejněna na www.mp-olomouc.cz

Podle podkladů odborů Magistrátu města Olomouce zpracovala dne 21. 2. 2020 Mgr. Eva Vrtalová, odbor právní

| Poslední úprava: 21. února 2020 (pá)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu