Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Povinné informace » Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb. » Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2018

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2018

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2018

22. února 2019 (pá)
Magistrát města Olomouce zveřejňuje Výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2018.
Počet podaných žádostí o informace:
Odbor agendy řidičů motorových vozidel 5
Odbor cestovního ruchu a sportu 4
Odbor dopravy a územního rozvoje 10
Odbor dotačních projektů 1
Odbor ekonomický 5
Odbor informatiky a Smart City 2
Odbor interního auditu a kontroly 1
Odbor investic 10
Odbor kancelář primátora 2
Odbor kancelář tajemníka 13
Odbor kultury 3
Odbor majetkoprávní 16
Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství 0
Odbor ochrany 2
Odbor památkové péče 8
Odbor právní 19
Odbor sociálních věcí 2
Odbor správních činností 6
Odbor stavební 55
Odbor strategie a řízení 0
Odbor školství 0
Odbor živnostenský 1
Odbor životního prostředí 13
Oddělení vnějších vztahů 0
Oddělení zprostředkující subjekt ITI 0
Útvar hlavního architekta 0
Celkem 178
  • Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 13
  • Počet podaných odvolání: 3
  • Počet podaných stížností: 4

V jednom případě stížnosti nebyla žadatelka spokojena s postupem vyřizování žádosti o poskytnutí informace. Krajský úřad Olomouckého kraje žádost vrátil k novému projednání a ve věci bylo vyhověno.
V jednom případě se stížnost týkala předání požadovaných údajů, s žadatelkou byla sjednána schůzka, na které by byly informace upřesněny.
V jednom případě se stížnost týkala výše oznámené úhrady za zpracování požadovaných údajů. Krajský úřad Olomouckého kraje rozhodl, že požadovaná částka je oprávněná.
V jednom případě bylo důvodem stížnosti částečné neposkytnutí informací bez rozhodnutí o odmítnutí. Krajský úřad Olomouckého kraje nařídil postupovat v souladu se zákonem 106/199 Sb. Informace byla částečně poskytnuta a rozhodnutím částečně odmítnuta.

  • Výhradní licence nebyla poskytnuta

Kromě písemných žádostí o poskytnutí informace vyřizují běžně jednotlivé odbory magistrátu denně četné ústní žádosti, které souvisí s jejich náplní činnosti. Počet těchto žádostí není podle § 13 odst.3 uvedeného zákona součástí této zprávy.

Výroční zpráva Městské policie Olomouc je zveřejněna na www.mp-olomouc.cz

Podle podkladů odborů Magistrátu města Olomouce zpracovala dne 21. 2. 2019 Mgr. Eva Vrtalová, odbor právní

| Poslední úprava: 22. února 2019 (pá)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu