Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Povinné informace » Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb. » Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2017

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2017

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2017

22. února 2018 (čt)

Magistrát města Olomouce zveřejňuje Výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2017.

Počet podaných žádostí o informace
Odbor agendy řidičů a motorových vozidel 12
Odbor správy městských komunikací a MHD 1
Odbor ekonomický 4
Odbor evropských projektů 0
Odbor informatiky 1
Odbor interního auditu a kontroly 3
Odbor investic 11
Odbor kancelář primátora 15
Odbor kancelář tajemníka 16
Odbor koncepce a rozvoje 7
Odbor majetkoprávní 20
Odbor ochrany 1
Odbor památkové péče 13
Odbor právní 10
Odbor sociálních služeb 0
Odbor sociálních věcí 1
Odbor správních činností 15
Odbor stavební 55
Odbor školství 0
Odbor vnějších vztahů a informací 2
Odbor živnostenský 0
Odbor životního prostředí 17
Oddělení ITI 1
Celkem 205

 

Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti 16
Počet podaných odvolání 2
Počet podaných stížností 4

V jednom případě stížnosti nebyla žadatelka spokojena s formou vyřízení. Krajský úřad Olomouckého kraje postup potvrdil, nicméně nařídil poskytnout informaci znovu v požadované formě, což bylo učiněno.

V jednom případě byla stížnost týkající se neobdržení odpovědi na žádost, stěžovateli bylo odpovězeno před doručením stížnosti.

Ve dvou případech se stížnost týkala nepředání kopií dokumentu. V obou případech byly dokumenty následně předány.

Výhradní licence nebyla poskytnuta

Kromě písemných žádostí o poskytnutí informace vyřizují běžně jednotlivé odbory magistrátu denně četné ústní žádosti, které souvisí s jejich náplní činnosti. Počet těchto žádostí není podle § 13 odst.3 uvedeného zákona součástí této zprávy.

Výroční zpráva Městské policie Olomouc je zveřejněna na www.mp-olomouc.cz

Podle podkladů odborů Magistrátu města Olomouce zpracovala dne 22. 2. 2018 Mgr. Eva Vrtalová, odbor právní

| Poslední úprava: 22. února 2018 (čt)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu