Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Povinné informace » Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb. » Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2016

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2016

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2016

22. února 2017 (st)

Magistrát města Olomouce zveřejňuje Výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2016.

Počet podaných žádostí o informace
Odbor agendy řidičů a motorových vozidel 11
Odbor správy městských komunikací a MHD 6
Odbor ekonomický 5
Odbor evropských projektů 1
Odbor informatiky 2
Odbor interního auditu a kontroly 2
Odbor investic 8
Odbor kancelář primátora 14
Odbor kancelář tajemníka 18
Odbor koncepce a rozvoje 13
Odbor majetkoprávní 11
Odbor ochrany 1
Odbor památkové péče 17
Odbor právní 4
Odbor sociálních věcí 3
Odbor správních činností 13
Odbor stavební 67
Odbor školství 0
Odbor vnějších vztahů a informací 17
Odbor živnostenský 1
Odbor životního prostředí 20
Oddělení ITI 0
Celkem 234

 

Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti 28
Počet podaných odvolání 13
Počet podaných stížností 12

Ve třech případech byla podána stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace - neposkytnutí informace ve lhůtě bez vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti, stížnosti byly postoupeny na Krajský úřad Olomouckého kraje, který vyhodnotil, že k nečinnosti nedošlo.

Dva případy stížností se týkaly výše úhrady, stížnosti byly postoupeny na Krajský úřad Olomouckého kraje, který přikázal přesně vyčíslit a odůvodnit náklady, což bylo učiněno; žadatel předložil novou stížnost, kdy Krajský úřad Olomouckého kraje nařídil informaci poskytnout, informace byla poskytnuta.

V jednom případě stížnosti nebylo z žádosti o poskytnutí informace zřejmé čeho se přesně týká, stížnost byla postoupena na Krajský úřad Olomouckého kraje, který stížnost posoudil jako podání, které nebylo učiněno.

V jednom případě byla stížnost na poskytnutí anonymizované informace, stížnost byla postoupena na Krajský úřad Olomouckého kraje, který rozhodl o poskytnutí informace a anonymizací se dále nezabýval.

V jednom případě byla stížnost na postup mimo zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, napraveno vydáním rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

V jednom případě byla stížnost na neposkytnutí informace, informace byla následně poskytnuta v plném rozsahu dle žádosti.

V jednom případě byla stížnost na vyměření poplatku za informaci a poštovného, Krajský úřad Olomouckého kraje rozhodl poskytnout informaci bez poplatku a poštovného, informace byla poskytnuta bez poplatku a poštovného.

V jednom případě byla stížnost na nedodržení lhůty pro poskytnutí informace, informace byla poskytnuta v plném rozsahu dle žádosti.

V jednom případě byla stížnost na poskytnutí neúplné informace, Krajský úřad Olomouckého kraje rozhodl o zamítnutí stížnosti.

Výhradní licence nebyla poskytnuta

Kromě písemných žádostí o poskytnutí informace vyřizují běžně jednotlivé odbory magistrátu denně četné ústní žádosti, které souvisí s jejich náplní činnosti. Počet těchto žádostí není podle § 13 odst.3 uvedeného zákona součástí této zprávy.

Výroční zpráva Městské policie Olomouc je zveřejněna na www.mp-olomouc.cz

Podle podkladů odborů Magistrátu města Olomouce zpracovala dne 22. 2. 2017 Mgr. Eva Vrtalová, odbor právní

| Poslední úprava: 22. února 2017 (st)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu