Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Povinné informace » Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb. » Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2015

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2015

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2015

22. února 2016 (po)

Magistrát města Olomouce zveřejňuje Výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2015.

Počet podaných žádostí o informace
Odbor agendy řidičů a motorových vozidel 0
Odbor dopravy 10
Odbor ekonomický 2
Odbor evropských projektů 0
Odbor informatiky 2
Odbor interního auditu a kontroly 1
Odbor investic 8
Odbor kancelář primátora 19
Odbor kancelář tajemníka 20
Odbor koncepce a rozvoje 8
Odbor majetkoprávní 22
Odbor ochrany 0
Odbor památkové péče 0
Odbor právní 3
Odbor sociálních věcí 1
Odbor správních činností 1
Odbor stavební 31
Odbor školství 0
Odbor vnějších vztahů a informací 5
Odbor živnostenský 0
Odbor životního prostředí 6
Celkem 139

 

Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti 8
Počet podaných odvolání 2
Počet podaných stížností 5
V jednom případě byla důvodem stížnosti nespokojenost žadatele, stížnost byla Krajským úřadem Olomouckého kraje vyhodnocena jako opožděná, a proto se jí nezabýval. V jednom případě bylo důvodem stížnosti neposkytnutí projektové dokumentace z důvodu ochrany autorského práva, na základě stížnosti byla dokumentace dodatečně poskytnuta. V jednom případě bylo poskytnutí informace doručeno na špatnou adresu a v jednom případě byla nedodržena lhůta k poskytnutí informace, v obou případech byla poskytnuta informace s omluvou. Dále byla jedna stížnost podána na tři žádosti, přičemž důvodem podání bylo nedodržení lhůt k poskytnutí informací, z toho u jedné žádosti byla dodatečně poskytnuta informace a u dvou žádostí bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí.
Výhradní licence nebyla poskytnuta

Kromě písemných žádostí o poskytnutí informace vyřizují běžně jednotlivé odbory magistrátu denně četné ústní žádosti, které souvisí s jejich náplní činnosti. Počet těchto žádostí není podle § 13 odst.3 uvedeného zákona součástí této zprávy.

Výroční zpráva Městské policie Olomouc je zveřejněna na www.mp-olomouc.cz

Podle podkladů odborů Magistrátu města Olomouce zpracovala dne 22. 2. 2015 Mgr. Eva Vrtalová, odbor právní

| Poslední úprava: 22. února 2016 (po)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu