Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Povinné informace » Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb. » Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2014

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2014

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2014

27. února 2015 (pá)

Magistrát města Olomouce zveřejňuje Výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2014.

Počet podaných žádostí o informace
Odbor agendy řidičů a motorových vozidel 6
Odbor dopravy 7
Odbor ekonomický 5
Odbor evropských projektů 1
Odbor informatiky 1
Odbor interního auditu a kontroly 2
Odbor investic 8
Odbor kancelář primátora 14
Odbor koncepce a rozvoje 9
Odbor majetkoprávní 16
Odbor ochrany 1
Odbor sociálních věcí 0
Odbor správních činností 6
Odbor stavební 26
Odbor školství 1
Odbor vnějších vztahů a informací 6
Odbor živnostenský 3
Odbor životního prostředí 5
Celkem 127

 

Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti 14 (z toho 4 částečně odmítnuty)
Počet podaných odvolání 3
Počet podaných stížností 4
Důvodem stížností bylo ve třech případech, že na žádost nebylo reagováno, což bylo dodatečně napraveno. V jednom případě bylo důvodem, že žádost byla částečně odmítnuta, na základě stížnosti bylo dodatečně vyhověno.
Výhradní licence nebyla poskytnuta

Kromě písemných žádostí o poskytnutí informace vyřizují běžně jednotlivé odbory magistrátu denně četné ústní žádosti, které souvisí s jejich náplní činnosti. Počet těchto žádostí není podle § 13 odst.3 uvedeného zákona součástí této zprávy.

Výroční zpráva Městské policie Olomouc je zveřejněna na www.mp-olomouc.cz

Podle podkladů odborů Magistrátu města Olomouce zpracovala dne 26.2.2015 JUDr. Alena Daubnerová, odbor správních činností

| Poslední úprava: 27. února 2015 (pá)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu