Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Povinné informace » Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb. » Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2013

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2013

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2013

27. února 2014 (čt)

Magistrát města Olomouce zveřejňuje Výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2013.

Počet podaných žádostí o informace
Oddělení kancelář tajemníka 8
Odbor agendy řidičů a motorových vozidel 6
Odbor dopravy 4
Odbor ekonomický 1
Odbor evropských projektů 0
Odbor informatiky 0
Odbor interního auditu a kontroly 0
Odbor investic 6
Odbor kancelář primátora 9
Odbor koncepce a rozvoje 12
Odbor majetkoprávní 14
Odbor ochrany 0
Odbor sociálních věcí 0
Odbor správy 7
Odbor stavební 21
Odbor školství 0
Odbor vnějších vztahů a informací 7
Odbor živnostenský 2
Odbor životního prostředí 11
Celkem 108

 

Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti 4
Počet podaných odvolání 1
Počet podaných stížností 0
Výhradní licence nebyla poskytnuta
Za poskytnutí informací bylo žadateli uhrazeno celkem 3 245,-Kč. Úhrada je příjmem statutárního města Olomouc.

Kromě písemných žádostí o poskytnutí informace vyřizují běžně jednotlivé odbory magistrátu denně četné ústní žádosti, které souvisí s jejich náplní činnosti. Počet těchto žádostí není podle § 13 odst.3 uvedeného zákona součástí této zprávy.

Výroční zpráva Městské policie Olomouc je zveřejněna na www.mp-olomouc.cz

Podle podkladů odborů Magistrátu města Olomouce zpracovala dne 27.2.2014 JUDr. Alena Daubnerová, odbor správy

| Poslední úprava: 27. února 2014 (čt)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu