Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Povinné informace » Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb. » Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2012

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2012

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2012

27. února 2013 (st)

Magistrát města Olomouce zveřejňuje Výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2012.

Počet podaných žádostí o informace
Oddělení kancelář tajemníka 1
Odbor agendy řidičů a motorových vozidel 2
Odbor dopravy 8
Odbor ekonomický 9
Odbor evropských projektů 0
Odbor informatiky 0
Odbor interního auditu a kontroly 1
Odbor investic 36
Odbor kancelář primátora 7
Odbor koncepce a rozvoje 9
Odbor majetkoprávní 12
Odbor ochrany 0
Odbor sociálních věcí 2
Odbor správy 3
Odbor stavební 12
Odbor školství 0
Odbor vnějších vztahů a informací 5
Odbor živnostenský 4
Odbor životního prostředí 1
Celkem 112

 

Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti 5
Počet podaných odvolání 2
Počet podaných stížností 0
Výhradní licence nebyla poskytnuta

Kromě písemných žádostí o poskytnutí informace vyřizují běžně jednotlivé odbory magistrátu denně četné ústní žádosti, které souvisí s jejich náplní činnosti. Počet těchto žádostí nemusí být podle § 13 odst.3 uvedeného zákona součástí této zprávy, přesto některé odbory tyto počty evidují např., odbor školství 650 ústních a dále 385 elektronických odpovědí na běžné dotazy, avšak nikoli podle zákona 106/1999 Sb.

Výroční zpráva Městské policie Olomouc je zveřejňována www.mp-olomouc.cz

Podle podkladů odborů Magistrátu města Olomouce zpracovala JUDr. Alena Daubnerová, odbor správy

| Poslední úprava: 27. února 2013 (st)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu