Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Vyhlášky a nařízení « Povinné informace « O městě

Sociální sítě

O městě » Povinné informace » Vyhlášky a nařízení

Právní předpisy města

V samostatné působnosti vydává zastupitelstvo města obecně závazné vyhlášky.

V přenesené působnosti vydává rada města nařízení (statutární město Olomouc, které vykonává rozšířenou působnost, může vydávat i nařízení pro správní obvod stanovený zvláštním právním předpisem).

Platnost nabývají právní předpisy dnem vyhlášení (první den vyvěšení na úřední desce).

Účinnost mohou nabývat právní předpisy vyhlášením (v odůvodněných případech), 15. dnem po vyhlášení nebo určitého dne (např. 1. 1. 2012).

Město vede evidenci právních předpisů, které vydalo. Všechny právní předpisy vydané od roku 1991, včetně jejich evidence, jsou přístupny na oddělení personálním a právním odboru kancelář tajemníka - mohou být poskytnuty i elektronicky ve formátu pdf).

Na internetu magistrát zpřístupňuje platné právní předpisy a elektronickou evidenci vedenou do roku 1995.

Použité zkratky:

OZV – obecně závazná vyhláška
ÚZ – úplné znění
SMOl – statutární město Olomouc
Datum u každého právního předpisu uvádí, od kdy je účinný.
V přehledu nejsou vedeny právní předpisy konzumované, tj. pouze zrušující jiný právní předpis.

Právní předpisy města

V samostatné působnosti vydává zastupitelstvo města obecně závazné vyhlášky.

V přenesené působnosti vydává rada města nařízení (statutární město Olomouc, které vykonává rozšířenou působnost, může vydávat i nařízení pro správní obvod stanovený zvláštním právním předpisem).

Platnost nabývají právní předpisy dnem vyhlášení (první den vyvěšení na úřední desce).

Účinnost mohou nabývat právní předpisy vyhlášením (v odůvodněných případech), 15. dnem po vyhlášení nebo určitého dne (např. 1. 1. 2012).

Město vede evidenci právních předpisů, které vydalo. Všechny právní předpisy vydané od roku 1991, včetně jejich evidence, jsou přístupny na oddělení personálním a právním odboru kancelář tajemníka - mohou být poskytnuty i elektronicky ve formátu pdf).

Na internetu magistrát zpřístupňuje platné právní předpisy a elektronickou evidenci vedenou do roku 1995.

Použité zkratky:

OZV – obecně závazná vyhláška
ÚZ – úplné znění
SMOl – statutární město Olomouc
Datum u každého právního předpisu uvádí, od kdy je účinný.
V přehledu nejsou vedeny právní předpisy konzumované, tj. pouze zrušující jiný právní předpis.

Obecně závazné vyhlášky a nařízení

Obecně závazné vyhlášky a nařízení

28. listopadu 2018 (st)

Oblasti regulované právními předpisy statutárního města Olomouce.

Evidence právních předpisů SMOl vydaných od 1. 1. 1991 (aktualizace 18. 9. 2018).

Cenová mapa stavebních pozemků
1. 1. 2018 OZV č. 8/2017 kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce pro rok 2018,
grafická část (webová aplikace), textová část
 
 
Čistota a pořádek
15. 7. 2005 OZV č. 8/2005 o udržování čistoty a pořádku na území SMOl  
 
Daň z nemovitosti
1. 1. 2010 - 31.12.2018 OZV č. 9/2009 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti na území SMOl ÚZ
1. 1. 2011 - 31.12.2018 OZV č. 3/2010 kterou se mění OZV č. 9/2009  
1. 1. 2019 OZV č. 6/2018 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí na území statutárního města Olomouce  
 
Komunální odpad
1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 ZV 7/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
8. 7. 2015 OZV č. 3/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Olomouce  
1. 1. 2019 OZV č. 5/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
 
Lesní hospodářské osnovy
30. 6. 2017 Nařízení SMOl č. 5/2017 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov „Olomouc – Jih“  
5. 7. 2018 Nařízení č. 4/2018 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov „Olomouc – SEVER“  
 
Městská policie Olomouc
16. 10. 1996 OZV č. 20/1996 o Městské policii Olomouc ÚZ
18. 3. 2010 OZV č. 1/2010 kterou se mění OZV č. 20/1996  
 
Místní poplatky
1. 1. 2011 ze psů – OZV č. 8/2010 ÚZ
1. 1. 2011 za lázeňský a rekreační pobyt – OZV č. 9/2010 ÚZ
1. 1. 2011 ze vstupného – OZV č. 11/2010 ÚZ
1. 1. 2011 z ubytovací kapacity – OZV č. 12/2010 ÚZ
1. 1. 2011 OZV č. 16/2010 kterou se mění OZV č. 8-12/2010 o místních poplatcích  
14. 7. 2016 OZV č. 2/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ÚZ
1. 1. 2018 OZV č. 6/2017 kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  
20. 9. 2018 OZV č. 7/2018 kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 6/2017  
 
Parkování
1. 4. 2018 Nařízení SMOl č. 2/2018 o placeném parkování v Olomouci
mapa zóny
Ceník od 1. 4. 2018
 
 
Požární řád
1. 10. 2010 OZV č. 14/2010 Požární řád SMOl a stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob  
 
Sjízdnost a schůdnost
31. 10. 2009 Nařízení č. 5/2009 o udržování sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků na území SMOl  
 
Stanovení maximálních cen
1. 1. 2016 Nařízení SMOl č. 7/2015 o stanovení maximálních cen jízdného v městské hromadné dopravě na území statutárního města Olomouce  
1. 7. 2017 Nařízení SMOl č. 3/2017 o stanovení maximální ceny za služby krematoria, pronájem obřadní místnosti pro smuteční obřady a pohřební služby na území SMOl  
 
Symboly města
10. 7. 2010 OZV č. 5/2010 o symbolech města a jejich užití  
 
Spádové obvody
1. 4. 2018 OZV č. 2/2017 o školských obvodech základních škol, jejichž zřizovatelem je SMOl  
 
1. 1. 2017 OZV č. 9/2016 o školských obvodech spádových mateřských škol, jejichž zřizovatelem je SMOl  
 
 
Tržní řád
1. 1. 2014 Nařízení č. 7/2013, kterým se vydává tržní řád  
 
Regulační plány
Od roku 2008 jsou změny územního a regulačního plánu prováděny formou opatření obecné povahy, které vydává Zastupitelstvo města Olomouce a jejichž evdence je k dispozici zde.
8. 7. 2005 OZV č. 5/2005 o závazné částí regulačního plánu Sídliště „Povel – Čtvrtky“  
8. 10. 2005 OZV č. 9/2005 o závazné části regulačního plánu městské památkové rezervace  
 
Veřejný pořádek
20. 12. 2017 OZV č. 9/2017 o nočním klidu ÚZ
1. 4. 2018 OZV č. 1/2018, kterou se mění a doplňuje OZV č. 9/2017 o nočním klidu  
20. 6. 2018 OZV č. 3/2018, kterou se mění a doplňuje OZV č. 9/2017 o nočním klidu, ve znění OZV č. 1/2018  
15. 9. 2018 OZV č. 8/2018, kterou se mění a doplňuje OZV č. 9/2017 o nočním klidu ve znění OZV č. 1/2018 a OZV č. 3/2018  
16. 11. 2016 OZV č. 4/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích SMOl  
 
Výherní hrací přístroje
4. 1. 2014 o regulaci provozu sázkových her, loterií a jiných podobných her - OZV č. 5/2013  

| Poslední úprava: 28. listopadu 2018 (st)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu