Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Sazebník úhrad « Povinné informace « O městě

Sociální sítě

O městě » Povinné informace » Sazebník úhrad

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad a licenčních odměn statutárního města a jeho orgánů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Nepřesáhne-li částka za poskytnutí informací 50,- Kč, bude poskytnuta zdarma.

Výše úhrady se stanoví jako součet dílčích částek odvozených z přímých nákladů na:

A) Pořízení kopií:

1. Kopírování na kopírovacích strojích, skenování

a) kopírování černobílé
formát A4 jednostranný 1,00 Kč
formát A4 oboustranný 1,50 Kč
formát A3 jednostranný 2,00 Kč
formát A3 oboustranný 3,00 Kč
atypické materiály (větší jak A3 - jednostranné, oboustranné) ..... individuální kalkulace nákladů
b) kopírování barevné
formát A4 jednostranný 3,00 Kč
formát A4 oboustranný 6,00 Kč
formát A3 jednostranný 6,50 Kč
formát A3 oboustranný 12,00 Kč
atypické materiály (větší jak A3 - jednostranné, oboustranné) ..... individuální kalkulace nákladů

2. Tisk na tiskárnách PC

a) tisk černobílý
formát A4 jednostranný 1,00 Kč
formát A4 oboustranný 2,00 Kč
b) tisk barevný
formát A4 jednostranný 3,00 Kč
formát A4 oboustranný 6,00 Kč

B) opatření technických nosičů dat:

nenahrané CD s obalem, disketa 10,00 Kč/1ks
jiné nosiče ..... individuální kalkulace nákladů

C) odeslání informací žadateli:

  • náklady na poštovní služby ..... dle sazeb platného sazebníku provozovatele poštovních služeb

D) mimořádně rozsáhlé vyhledání informací:

  • osobní náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, přesáhne-li doba zpracování a vyhledání informace 1 hodinu a za každou další započatou hodinu 74,-Kč.

E) licenční odměna za oprávnění informaci užít:

  • je-li licenční odměna sjednána v licenční smlouvě podle § 14a odst. 1 Zákona a není-li její výše stanovena zvláštním právním předpisem, určuje se její výše obdobně jako výše úhrady podle tohoto sazebníku,
  • je-li licenční odměna sjednána v podlicenční smlouvě podle § 14a odst. 1 Zákona a není-li její výše stanovena licenční smlouvou nebo zvláštním právním předpisem, určuje se její výše obdobně jako výše úhrady podle tohoto sazebníku.

1)Blíže viz nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu