Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály

Zastupitelstvo města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 21. 12. 2010

BodNázev bodu zasedáníČíslo usnesení
1. Schválení programu 2. zasedání Zastupitelstva města Olomouce1
2. Kontrola usnesení ZMO2
3. Majetkoprávní záležitosti + dodatek3
4. Majetkoprávní záležitosti OI4
5. Prodej domů + dodatek5
6. Rozpočtové změny roku 20106
7. Zrušení Fondu rozvoje bydlení statutárního města Olomouce a Pravidel statutárního města Olomouce o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení statutárního města Olomouce7
8. Návrh rozpočtu SMOl na rok 2011 8
9. OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění , využívání a odstraňování komunálních odpadů9
10. OZV, kterou se mění a doplňují OZV č.8/2010 o místním poplatku ze psů, č.9/2010 o místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt, č.10/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, č.11/2010 o místním poplatku ze vstupného a č.12/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity10
11. OZV o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu11
12. Dodatek č.1 ke Zřizovací listině ZOO Olomouc12
13. Pořízení Souboru změn č. XXIV ÚPnSÚ Olomoc 13
14. Vydání souboru změn č. XX/8,22,23,29 ÚPnSÚ Olomouc14
15. Plán kontrolní činnosti kontrolního výboru na I. pololetí 201115
16. Delegování zástupce SmOl na valnou hromadu SK Sigma Olomouc, a.s.16

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu