Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Rada města Olomouce
Zpracoval:

odbor majetkoprávní

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  21. 12. 2010

 
Prodej domů + dodatek
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu a dodatek důvodové zprávy
 
2schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 1975, ostatní plocha, dle geometrického plánu, č. 1105-24/2009, pod novým označením parc. č. 1975/1, ostatní plocha, o výměře 667 m2, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, panu Václavu Bahulíkovi, za kupní cenu celkem 346.006,- Kč, z toho pozemek 333.500,- Kč a náklady 12.506,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.1.
 
3schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 1975, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 1105-24/2009, pod novým označením parc. č. 1975/2, ostatní plocha, o výměře 224 m2, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, do SJM manželům Josefu a Milušce Divokovým, za kupní cenu celkem 116.200,- Kč, z toho pozemek 112.000,- Kč a náklady 4.200,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.1.
 
4schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 1975, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 1105-24/2009, pod novým označením parc. č. 1975/3, ostatní plocha, o výměře 106 m2, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví, a to id. 1/2 panu Dušanu Brokešovi za kupní cenu 27.493,- Kč, a id. 1/2 do SJM manželům Dušanu a Jitce Neumannovým za kupní cenu 27.494,- Kč, kupní cena celkem 54.987,- Kč, z toho pozemek 53.000,- Kč a náklady 1.987,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.1.
 
5schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 1975, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 1105-24/2009, pod novým označením parc. č. 1975/4, ostatní plocha, o výměře 122 m2, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví, a to id. 1/2 paní Světle Pajurkové za kupní cenu 31.643,- Kč, a id. 1/2 panu Marku Zahradníkovi za kupní cenu 31.643,- Kč, kupní cena celkem 63.287,- Kč, z toho pozemek 61.000,- Kč a náklady 2.287,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.1.
 
6schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 1975, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 1105-24/2009, pod novým označením parc. č. 1975/5, ostatní plocha, o výměře 125 m2, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, panu Viktoru Malúšovi, za kupní cenu celkem 64.844,- Kč, z toho pozemek 62.500,- Kč a náklady 2.344,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.1.
 
7schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 1975, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 1105-24/2009, pod novým označením parc. č. 1975/6, ostatní plocha, o výměře 250 m2, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, panu Josefu Hanusovi, za kupní cenu celkem 129.687,- Kč, z toho pozemek 125.000,- Kč a náklady 4.687,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.1.
 
8schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 1975, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 1105-24/2009, pod novým označením parc. č. 1975/7, ostatní plocha, o výměře 44 m2, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, paní Lence Hanusové, za kupní cenu celkem 22.501,- Kč, z toho pozemek 22.000,- Kč a náklady 825,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.1.
 
9schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 1975, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 1105-24/2009, pod novým označením parc. č. 1975/8, ostatní plocha, o výměře 45 m2, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, paní Lence Hanusové, za kupní cenu celkem 23.344,- Kč, z toho pozemek 22.500,- Kč a náklady 844,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.1.
 
10schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 1975, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 1105-24/2009, pod novým označením parc. č. 1975/9, ostatní plocha, o výměře 107 m2, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví, a to id. 1/8 panu Dušanu Brokešovi za kupní cenu 6.939,- Kč, id. 1/8 do SJM manželům Dušanu a Jitce Neumannovým za kupní cenu 6.939,- Kč, id. 1/8 paní Světle Pajurkové za kupní cenu 6.938,- Kč, id. 1/8 panu Marku Zahradníkovi za kupní cenu 6.939,- Kč, id. 2/8 paní Lence Hanusové, za kupní cenu celkem 13.876,- Kč, id. 2/8 panu Viktoru Malúšovi za kupní cenu 13.876,- Kč, kupní cena celkem 55.507,- Kč, z toho pozemek 53.500,- Kč a náklady 2.007,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.1.
 
11schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 1975, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 1105-24/2009, pod novým označením parc. č. 1975/10, ostatní plocha, o výměře 18 m2, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví, a to id. 1/2 paní Světle Pajurkové za kupní cenu 4.663,- Kč,a id. 1/2 panu Marku Zahradníkovi za kupní cenu 4.664,- Kč, kupní cena celkem 9.327,- Kč, z toho pozemek 9.000,- Kč a náklady 337,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.1.
 
12schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 1975, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 1105-24/2009, pod novým označením parc. č. 1975/11, ostatní plocha, o výměře 31 m2, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, panu Viktoru Malúšovi, za kupní cenu celkem 16.082,- Kč, z toho pozemek 15.500,- Kč a náklady 582,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.1.
 
13schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 1975, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 1105-24/2009, pod novým označením parc. č. 1975/12, ostatní plocha, o výměře 21 m2, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, paní Veronice Hanusové, za kupní cenu celkem 10.894,- Kč, z toho pozemek 10.500,- Kč a náklady 394,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.1.
 
14schvaluje  prodej části pozemku parc. č. st. 450/1, zastavěná plocha a nádvoří, dle geometrického plánu č. 1057-12/2010 parc. č. 568, ostatní plocha, o výměře 44 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu Pavlu Šimíkovi, za kupní cenu celkem 204.000,- Kč, z toho pozemek 190.300,- Kč a náklady 13.700,- Kč – za podmínky bezúplatného zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni práva průjezdu a průchodu přes část pozemku par. č. 568, ostatní plocha, o výměře 44 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, jak je vyznačeno geometrickým plánem č. 1057-12/2010, ve prospěch budovy č. p. 27 na pozemku parc. č. st. 450/1, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 450/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.2.
 
15schvaluje  prodej pozemku parc. č. 633, ostatní plocha, o výměře 57 m2, v k. ú. Neředín, obec Olomouc, do SJM manželům Alici a Petru Heřmánkovým, za kupní cenu celkem 31.830,- Kč, z toho pozemek 28.930,- Kč a náklady 2.900,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.3.
 
16revokuje  své usnesení ze dne 22. 06. 2010, bod 5, část 4, ve věci prodeje části pozemku parc. č. 136/1, ostatní plocha, pod novým označením parc. č. 136/81, ostatní plocha, o výměře 142 m2, v k. ú. Neředín, obec Olomouc, dle geometrického plánu č. 1108-429/2009, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to podíl o velikosti ideální 1/2 Miroslavě Coufalové za 57.808,- Kč a podíl o velikosti ideální 1/2 Petru Coufalovi za 57.809,- Kč, kupní cena celkem 115.617,- Kč, z toho pozemek 106.500,- Kč a náklady 9.117,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.4.
 
17schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 136/1, ostatní plocha, pod novým označením parc. č. 136/81, ostatní plocha, o výměře 142 m2, v k. ú. Neředín, obec Olomouc, dle geometrického plánu

č. 1108-429/2009, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to podíl o velikosti ideální 1/2 Miroslavě Coufalové za 25.858,- Kč a podíl o velikosti ideální 1/2 Petru Coufalovi za 25.859,- Kč, kupní cena celkem 51.717,- Kč, z toho pozemek 42.600,- Kč a náklady 9.117,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.4.

 
18nevyhovuje žádosti  pana Ondřeje Lakomého ve věci prodeje pozemku parc. č. 607/28, zahrada, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, jako celku a ani jeho části, dle důvodové zprávy bod 1.5.
 
19nevyhovuje žádosti  paní Ivony Drábkové ve věci prodeje části pozemku parc. č. 607/28, zahrada, o výměře 80 m2, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.5.
 
20nevyhovuje žádosti  manželů Gašparovičových, Jaromíry Gofrojové a Jaromíra Gofroje a manželů Novákových ve věci snížení kupních cen bytových jednotek v domě č. p. 394 (Riegrova 17) na pozemku parc. č. st. 388, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 282 m2 a na pozemku parc. č. st. 400/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 14 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.1.
 
21nevyhovuje žádosti  paní Renaty Palacké ze dne 05.10.2010 o odprodej půdních prostor v budově č. p. 889 (Masarykova 3) na pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, za účelem rozšíření bytové jednotky o úložný prostor, dle důvodové zprávy bod 2.2.
 
22schvaluje  odstoupení od Smlouvy o převodu jednotky dle zákona č. 72/1994 Sb., na prodej bytové jednotky č. 135/10 v budově č. p. 135 (Černá cesta 4) na pozemku parc. č. st. 338, 346, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 584/10462 na společných částech budovy č. p. 135 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 584/10462 na pozemku parc. č. st. 338, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, nájemci, paní Jarmile Žáčkové, za kupní cenu celkem ve výši 744.045,- Kč, uzavřené dne 20. 05. 2009, dle důvodové zprávy bod 3.1.
 
23schvaluje  prodej bytové jednotky č. 135/10 v budově č. p. 135 (Černá cesta 4) na pozemku parc. č. st. 338, 346, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 584/10462 na společných částech budovy č. p. 135 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 584/10462 na pozemku parc. č. st. 338, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, paní Jarmile Žáčkové, za kupní cenu celkem ve výši 604.000,- Kč, z toho za jednotku 595.709,- Kč, za pozemek 4.291,- Kč a náklady 4.000,- Kč, za podmínky zřízení předkupního práva dle § 603, odst. 2 občanského zákoníku ve prospěch statutárního města Olomouce za kupní cenu 604.000,- Kč, a to po dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy, dle důvodové zprávy bod 3.1.
 
24schvaluje  prodej bytové jednotky č. 961/64 v budově č. p. 961 (Foerstrova 17) na pozemku parc. č. st. 1148, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/41782 na společných částech budovy č. p. 961 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/41782 na pozemku parc. č. st. 1148, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, panu Otto Pešákovi, za kupní cenu celkem ve výši 473.000,- Kč, z toho za jednotku 467.923,- Kč, za pozemek 2.077,- Kč a náklady 3.000,- Kč, za podmínky zřízení předkupního práva dle § 603, odst. 2 občanského zákoníku ve prospěch statutárního města Olomouce za kupní cenu 473.000,- Kč, a to po dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy, dle důvodové zprávy bod 3.2.
 
25schvaluje  prodej bytové jednotky č. 718/8 v budově č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 (Družební 9, 11, 13, 15, 17, 19) na pozemku parc. č. st. 911, 912, 913, 932, 933, 934, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 672/87927 na společných částech budovy č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 672/87927 na pozemku parc. č. st. 911, 912, 913, 932, 933, 934, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, paní Martině Látalové, za kupní cenu celkem ve výši 713.000,- Kč, z toho za jednotku 702.878,- Kč, za pozemek 7.122,- Kč a náklady 3.000,- Kč, za podmínky zřízení předkupního práva dle § 603, odst. 2 občanského zákoníku ve prospěch statutárního města Olomouce za kupní cenu 713.000,- Kč, a to po dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy, dle důvodové zprávy bod 3.3.
 
26schvaluje  prodej bytové jednotky č. 476/14 v budově č. p. 475, 476, 477 (Na Letné 55, 57, 59) na pozemku parc. č. st. 597, 598, 599, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 683/42223 na společných částech budovy č. p. 475, 476, 477, a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 683/42223 na pozemku parc. č. st. 597, 598, 599, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, panu Jiřímu Hampelovi, za kupní cenu ve celkem ve výši 713.987,- Kč, z toho za jednotku 703.658,- Kč, za pozemek 6.342,- Kč a náklady 3.987,- Kč, za podmínky zřízení předkupního práva dle § 603, odst. 2 občanského zákoníku ve prospěch statutárního města Olomouce za kupní cenu 713.987,- Kč, a to po dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy, dle důvodové zprávy bod 3.4.
 
27schvaluje  prodej bytové jednotky č. 962/34 v budově č. p. 962 (Foerstrova 15) na pozemku parc. č. st. 1147, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/41801 na společných částech budovy č. p. 962, a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/41801 na pozemku parc. č. st. 1147, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, panu Tomáši Kašpaříkovi, za kupní cenu celkem ve výši 404.000,- Kč, z toho za jednotku 397.915,- Kč, za pozemek 2.085,- Kč a náklady 4.000,- Kč, za podmínky zřízení předkupního práva dle § 603, odst. 2 občanského zákoníku ve prospěch statutárního města Olomouce za kupní cenu 404.000,- Kč, a to po dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy, dle důvodové zprávy bod 3.5.
 
28schvaluje  prodej bytové jednotky č. 1053/5 v budově č. p. 1051, 1052, 1053 (Foerstrova 30, 32, 34) na pozemku parc. č. st. 1083/1, 1083/2, 1083/3, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 353/26751 na společných částech budovy č. p. 1051, 1052, 1053, a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 353/26751 na pozemku parc. č. st. 1083/1, 1083/2, 1083/3, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, panu Petru Čechákovi, za kupní cenu celkem ve výši 403.960,- Kč, z toho za jednotku 396.606,- Kč, za pozemek 3.394,- Kč a náklady 3.960,- Kč, za podmínky zřízení předkupního práva dle § 603, odst. 2 občanského zákoníku ve prospěch statutárního města Olomouce za kupní cenu 403.960,- Kč, a to po dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy, dle důvodové zprávy bod 3.6.
 
29schvaluje  prodej bytové jednotky č. 135/11 v budově č. p. 135 (Černá cesta 4) na pozemku parc. č. st. 338, 346, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 577/10462 na společných částech budovy č. p. 135, a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 577/10462 na pozemku parc. č. st. 338, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, paní Veronice Zmeškalové, za kupní cenu celkem ve výši 629.000,- Kč, z toho za jednotku 621.307,- Kč, za pozemek 3.693,- Kč a náklady 4.000,- Kč, za podmínky zřízení předkupního práva dle § 603, odst. 2 občanského zákoníku ve prospěch statutárního města Olomouce za kupní cenu 629.000,- Kč, a to po dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy, dle důvodové zprávy bod 3.7.
 
30schvaluje  záměr prodat bytovou jednotku č. 970/58 v budově č. p. 970 (Foerstrova 1) na pozemku parc. č. st. 1246, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/41957 na společných částech budovy č. p. 970 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/41957 na pozemku parc. č. st. 1246, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, formou veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, dle důvodové zprávy bod 3.8.
 
31schvaluje  záměr prodat bytovou jednotku č. 136/4 v budově č. p. 136 (Černá cesta 2) na pozemku parc. č. st. 353, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 578/10452 na společných částech budovy č. p. 136 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 578/10452 na pozemku parc. č. st. 353, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, formou veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, dle důvodové zprávy bod 3.9.
 
32schvaluje  záměr prodat bytovou jednotku č. 962/75 v budově č. p. 962 (Foerstrova 15) na pozemku parc. č. st. 1147, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 607/41801 na společných částech budovy č. p. 962 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 607/41801 na pozemku parc. č. st. 1147, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, formou veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, dle důvodové zprávy bod 3.10.
 
33schvaluje  prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 722/49 v budově č. p. 722 (Voskovcova 6) na pozemku parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 748/39901 na společných částech budovy č. p. 722 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 748/39901 na pozemku parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, manželům Vladimíru a Štefánii Třeským, a to do 31. 12. 2010, dle důvodové zprávy bod 4.1.
 
34revokuje  své usnesení ze dne 21. 12. 2009, bod 6, část 11, ve věci kupujících při prodeji pozemku parc. č. st. 1056, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 199 m2, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to podíl o velikosti ideálních 1/24 Bořivoji Čáslavskému za 1.825,- Kč, podíl o velikosti ideálních 1/24 Miroslavu Čáslavskému za 1.825,- Kč, podíl o velikosti ideálních 1/24 Vladimíru Čáslavskému za 1.825,- Kč, podíl o velikosti ideální 1/6 Ing. Martinu Hanouskovi za 7.300,- Kč, podíl o velikosti ideálních 1/24 Dagmar Hanouskové za 1.825,- Kč, podíl o velikosti ideální 1/6 Aleně Konečné za 7.300,- Kč, podíl o velikosti ideální 1/3 do SJM Petru a Věře Kupkovým za 14.600,- Kč, podíl o velikosti ideální 1/6 do SJM Radku a Michaele Vykydalovým za 7.300,- Kč, kupní cena celkem 43.800,- Kč, z toho pozemek 39.800,- Kč a náklady 4.000,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.1.
 
35schvaluje  prodej pozemku parc. č. st. 1056, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 199 m2, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to podíl o velikosti ideálních 1/24 Bořivoji Čáslavskému za 1.825,- Kč, podíl o velikosti ideálních 1/24 Miroslavu Čáslavskému za 1.825,- Kč, podíl o velikosti ideálních 1/24 Vladimíru Čáslavskému za 1.825,- Kč, podíl o velikosti ideální 1/6 do SJM Mgr. Vladislavu a Mgr. Lucii Kudovým za 7.300,- Kč, podíl o velikosti ideálních 1/24 Dagmar Hanouskové za 1.825,- Kč, podíl o velikosti ideální 1/6 Aleně Konečné za 7.300,- Kč, podíl o velikosti ideální 1/3 do SJM Petru a Věře Kupkovým za 14.600,- Kč, podíl o velikosti ideální 1/6 do SJM Radku a Michaele Vykydalovým za 7.300,- Kč, kupní cena celkem 43.800,- Kč, z toho pozemek 39.800,- Kč a náklady 4.000,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.1.
 
36schvaluje  prodej částí pozemku parc. č. 5/8, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 773-1163/2009 pod novým označením pozemek parc. č. st. 1175, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 363 m2, a pozemek parc. č. st. 1176, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m2, a část pozemku parc. č. 5/18, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 773-1163/2009 pod novým označením pozemek parc. č. st. 1177, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 45.720,- Kč, z toho pozemek parc. č. st. 1175 za 43.560,- Kč, pozemek parc. č. st. 1176 za 120,- Kč a pozemek parc. č. st. 1177 za 2.040,- Kč a to:

- ideální podíl 166/6787 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům Ing. Janu a Daně Benešovým za kupní cenu ve výši 1.118,- Kč,

- ideální podíl 431/27148 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům Danielu a Magdaleně Berkovým za kupní cenu ve výši 726,- Kč,

- ideální podíl 431/27148 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům Václavu a Věře Bočkovým za kupní cenu ve výši 726,- Kč,

- ideální podíl 431/27148 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům Jiřímu a Renátě Chromcovým za kupní cenu ve výši 726,- Kč,

- ideální podíl 166/6787 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům Ing. Františku a Marii Čevorovým za kupní cenu ve výši 1.118,- Kč,

- ideální podíl 431/27148 shora uvedených nemovitostí paní Zuzaně Ernestové za kupní cenu ve výši 726,- Kč,

- ideální podíl 166/6787 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům Ing. Václavu a Miladě Grohmanovým za kupní cenu ve výši 1.118,- Kč,

- ideální podíl 166/6787 shora uvedených nemovitostí panu Ing. Martinu Harantovi za kupní cenu ve výši 1.118,- Kč,

- ideální podíl 431/27148 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům Pavlu a Marii Jelínkovým za kupní cenu ve výši 726,- Kč,

- ideální podíl 166/6787 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům Petrovi a Ivaně Kalousovým za kupní cenu ve výši 1.118,- Kč,

- ideální podíl 83/6787 shora uvedených nemovitostí paní Lence Kapaňové za kupní cenu ve výši 559,- Kč,

- ideální podíl 431/27148 shora uvedených nemovitostí panu Radanu Knettigovi za kupní cenu ve výši 726,- Kč,

- ideální podíl 166/6787 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům Ing. Milanu a Jitce Kotekovým za kupní cenu ve výši 1.118,- Kč,

- ideální podíl 431/27148 shora uvedených nemovitostí paní Olze Koutné za kupní cenu ve výši 726,- Kč,

- ideální podíl 431/27148 shora uvedených nemovitostí paní JUDr. Vladimíře Kratochvílové za kupní cenu ve výši 726,- Kč,

- ideální podíl 166/6787 shora uvedených nemovitostí panu Ladislavu Kubešovi za kupní cenu ve výši 1.118,- Kč,

- ideální podíl 1315/13574 shora uvedených nemovitostí paní Marcele Kulhánkové za kupní cenu ve výši 4.431,- Kč,

- ideální podíl 166/6787 shora uvedených nemovitostí panu Ing. Václavu Lavičkovi za kupní cenu ve výši 1.118,- Kč,

- ideální podíl 166/13574 shora uvedených nemovitostí panu Miroslavu Lukášovi za kupní cenu ve výši 559,- Kč,

- ideální podíl 166/6787 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům Bc. Jiřímu a Pavle Markovým za kupní cenu ve výši 1.118,- Kč,

- ideální podíl 431/27148 shora uvedených nemovitostí paní Petře Míšelnické za kupní cenu ve výši 726,- Kč,

- ideální podíl 166/6787 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům Ing. Jozefu a Marii Múčkovým za kupní cenu ve výši 1.118,- Kč,

- ideální podíl 166/6787 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům Ing. Josefu a Anně Navrátilovým za kupní cenu ve výši 1.118,- Kč,

- ideální podíl 510/6787 shora uvedených nemovitostí panu Ing. Martinu Navrátilovi za kupní cenu ve výši 3.437,- Kč,

- ideální podíl 166/6787 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům Ing. Jiřímu a Marii Novosádovým za kupní cenu ve výši 1.118,- Kč,

- ideální podíl 166/6787 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům Miroslavu a Janě Ondráčkovým za kupní cenu ve výši 1.118,- Kč,

- ideální podíl 83/6787 shora uvedených nemovitostí paní Pavle Pecové za kupní cenu ve výši 559,- Kč,

- ideální podíl 166/6787 shora uvedených nemovitostí panu Ing. Václavu Poláčkovi za kupní cenu ve výši 1.118,- Kč,

- ideální podíl 431/27148 shora uvedených nemovitostí paní Evě Ponížilové za kupní cenu ve výši 726,- Kč,

- ideální podíl 431/27148 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům Janu a Alence Romanovým za kupní cenu ve výši 726,- Kč,

- ideální podíl 166/6787 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům Mgr. Petru a Ludmile Řondkovým za kupní cenu ve výši 1.118,- Kč,

- ideální podíl 166/13574 shora uvedených nemovitostí paní Lence Safernové za kupní cenu ve výši 559,- Kč,

- ideální podíl 685/13574 shora uvedených nemovitostí panu Martinu Skřičkovi za kupní cenu ve výši 2.308,- Kč,

- ideální podíl 166/6787 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům Jaromíru a Miroslavě Sosíkovým za kupní cenu ve výši 1.118,- Kč,

- ideální podíl 166/6787 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům Ing. Zdeňkovi a Vlastě Strnadovým za kupní cenu ve výši 1.118,- Kč,

- ideální podíl 166/6787 shora uvedených nemovitostí paní Marcele Suchomelové za kupní cenu ve výši 1.118,- Kč,

- ideální podíl 431/27148 shora uvedených nemovitostí paní Olze Svobodové za kupní cenu ve výši 726,- Kč,

- ideální podíl 83/6787 shora uvedených nemovitostí panu Květoslavu Šubovi za kupní cenu ve výši 559,- Kč,

- ideální podíl 166/6787 shora uvedených nemovitostí panu Zdeňkovi Trunečkovi za kupní cenu ve výši 1.118,- Kč,

- ideální podíl 166/6787 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům Miloslavu a Dagmar Váchovým za kupní cenu ve výši 1.118,- Kč,

- ideální podíl 166/6787 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům Ing. Jaromíru a Márii Valouchovým za kupní cenu ve výši 1.118,- Kč,

- ideální podíl 83/6787 shora uvedených nemovitostí panu Zdeňkovi Záborskému za kupní cenu ve výši 559,- Kč,

dle dodatku důvodové zprávy bod 1.2.

 
37bere na vědomí  změnu prohlášení vlastníka budovy č. p. 668, 669 (Rožňavská 8, 10) v části E. Úprava práv k pozemkům – určení pozemků, na kterých je postavena budova č. p. 668, 669 (Rožňavská 8, 10), tj. pozemky parc. č. st. 917, 918, oba zastavěná plocha a nádvoří, a dle geometrického plánu č. 773-1163/2009 parc. č. st. 1175, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 1176, zastavěná plocha a nádvoří, a parc. č. st. 1177, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.2.
 
38souhlasí  s bezúplatným vypořádáním vlastnictví spoluvlastnických podílů na společných částech budovy č. p. 670, 671 (Rožňavská 12, 14) a pozemků parc. č. st. 919, 935, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, tzn. bezúplatné nabytí podílu o velikosti 1301500/682685724 do vlastnictví statutárního města Olomouce, změna výměry nebytové jednotky č. 670/19 navýšením o 68,2 m2 a změna spoluvlastnických podílů u všech jednotek v budově, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.3.
 
39souhlasí  se změnou prohlášení vlastníka budovy č. p. 670, 671 (Rožňavská 12, 14) v části E. Úprava práv k pozemkům – určení pozemků, na kterých je postavena budova č. p. 670, 671 (Rožňavská 12, 14), tj. pozemek parc. č. st. 919, 935, oba zastavěná plocha a nádvoří, a dle geometrického plánu č. 774-1164/2009 parc. č. st. 1178, zastavěná plocha a nádvoří, a parc. č. st. 1179, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.3.
 
40schvaluje  prodej částí pozemku parc. č. 5/8, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 774-1164/2009, který odděluje z pozemku pod novým označením parc. č. st. 1178, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 174 m2, a parc. č. st. 1179, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 133 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 33.245,- Kč, z toho pozemek parc. č. st. 1178 za 18.849,- Kč, pozemek parc. č. st. 1179 za 14.396,- Kč, a to:

- ideální podíl 431/25788 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům Jaroslavu a Janě Bačkovým za kupní cenu ve výši 600,- Kč,

- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům Ing. Vlastimilu a Ludmile Bendovým za kupní cenu ve výši 924,- Kč,

- ideální podíl 83/6447 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům Ing. Karlu a Evě Bílkovým za kupní cenu ve výši 462,- Kč,

- ideální podíl 83/6447 shora uvedených nemovitostí paní Šárce Bílkové za kupní cenu ve výši 462,- Kč,

- ideální podíl 150/2149 shora uvedených nemovitostí panu Ing. Jiřímu Dočkalovi za kupní cenu ve výši 2.505,- Kč,

- ideální podíl 431/25788 shora uvedených nemovitostí paní Martině Ferencové za kupní cenu ve výši 600,- Kč,

- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí panu Pavlu Frňkovi za kupní cenu ve výši 924,- Kč,

- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům Ing. Jaroslavu a Mgr. Jiřině Greplovým za kupní cenu ve výši 924,- Kč,

- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí panu Ing. Pavlu Hornákovi za kupní cenu ve výši 924,- Kč,

- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům Ing. Daliboru a Ivě Hřibovým za kupní cenu ve výši 924,- Kč,

- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům Ing. Juliu a Karle Janalíkovým za kupní cenu ve výši 924,- Kč,

- ideální podíl 431/25788 shora uvedených nemovitostí panu Davidu Jeslíkovi za kupní cenu ve výši 600,- Kč,

- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí paní Mgr. Evě Kaněčkové za kupní cenu ve výši 924,- Kč,

- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí panu Ondřeji Kokosińskemu za kupní cenu ve výši 924,- Kč,

- ideální podíl 431/25788 shora uvedených nemovitostí panu Lubomíru Krátkému za kupní cenu ve výši 600,- Kč,

- ideální podíl 431/25788 shora uvedených nemovitostí panu Ing. Lukáši Kremserovi za kupní cenu ve výši 600,- Kč,

- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí panu Jaroslavu Kubalákovi za kupní cenu ve výši 924,- Kč,

- ideální podíl 431/25788 shora uvedených nemovitostí panu Ing. Antonínu Kučerovi za kupní cenu ve výši 600,- Kč,

- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí panu Ing. Blahoslavu Machancovi za kupní cenu ve výši 924,- Kč,

- ideální podíl 83/6447 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům Ing. Antonínu a Miroslavě Matuškovým za kupní cenu ve výši 462,- Kč,

- ideální podíl 83/6447 shora uvedených nemovitostí panu Bc. Ing. Tomáši Matuškovi za kupní cenu ve výši 462,- Kč,

- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí paní Vlastě Mertové za kupní cenu ve výši 924,- Kč,

- ideální podíl 215/12894 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům Josefu a Mgr. Aleně Motýlovým za kupní cenu ve výši 598,- Kč,

- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům Ing. Karlovi a Mgr. Lence Neckářovým za kupní cenu ve výši 924,- Kč,

- ideální podíl 83/6447 shora uvedených nemovitostí paní Martě Novákové za kupní cenu ve výši 462,- Kč,

- ideální podíl 83/6447 shora uvedených nemovitostí paní Petře Novákové za kupní cenu ve výši 462,- Kč,

- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům Ing. Josefu a Evě Pecinovým za kupní cenu ve výši 924,- Kč,

- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí panu Petersenu Leifu Hodnému za kupní cenu ve výši 924,- Kč,

- ideální podíl 431/25788 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům Mgr. Pavlu a Haně Petrovým za kupní cenu ve výši 600,- Kč,

- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům Ing. Vladislavu a PhDr. Ireně Rulíškovým za kupní cenu ve výši 924,- Kč,

- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům Ing. Antonínu a Vieře Smolinkovým za kupní cenu ve výši 924,- Kč,

- ideální podíl 431/25788 shora uvedených nemovitostí panu Davidu Sokolovi za kupní cenu ve výši 600,- Kč,

- ideální podíl 275/25788 shora uvedených nemovitostí panu Oldřichu Stužkovi za kupní cenu ve výši 383,- Kč,

- ideální podíl 275/25788 shora uvedených nemovitostí panu Petru Stužkovi za kupní cenu ve výši 383,- Kč,

- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí panu Ondřeji Štrublovi za kupní cenu ve výši 924,- Kč,

- ideální podíl 431/25788 shora uvedených nemovitostí panu Dušanu Šuráni za kupní cenu ve výši 600,- Kč,

- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům Ing. Petru a Marii Tomíkovým za kupní cenu ve výši 924,- Kč,

- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí panu Ing. Mojmíru Večerkovi za kupní cenu ve výši 924,- Kč,

- ideální podíl 431/25788 shora uvedených nemovitostí panu Petru Vítkovi za kupní cenu ve výši 600,- Kč,

- ideální podíl 431/25788 shora uvedených nemovitostí panu Ing. Zdeňku Vízkovi za kupní cenu ve výši 600,- Kč,

- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům Ing. Stanislavu a Evě Zakouřilovým za kupní cenu ve výši 924,- Kč,

- ideální podíl 431/25788 shora uvedených nemovitostí paní Miroslavě Žemličkové za kupní cenu ve výši 600,- Kč,

- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí panu Liboru Žůrkovi za kupní cenu ve výši 924,- Kč,

dle dodatku důvodové zprávy bod 1.3.

 
41schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 5/8, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 775-1165/2009 pod novým označením pozemek parc. č. st. 1180, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 380 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za kupní cenu ve výši 44.493,- Kč a to:

- ideální podíl 332/13679 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům Ing. Bc. Jánu a Ludmile Bačikovým za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 431/27358 shora uvedených nemovitostí paní Marcele Bednaříkové za kupní cenu ve výši 718,- Kč,

- ideální podíl 431/27358 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům Josefu a Erice Chmelařovým za kupní cenu ve výši 718,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedených nemovitostí panu Ing. Ladislavu Červinkovi za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedených nemovitostí České republice – Fakultní nemocnici Olomouc za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům Michalu a Ludmile Číčelovým za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 166/13679 shora uvedených nemovitostí paní Aleně Doleželové za kupní cenu ve výši 553,- Kč,

- ideální podíl 431/27358 shora uvedených nemovitostí paní Svatavě Dvořáčkové za kupní cenu ve výši 718,- Kč,

- ideální podíl 431/27358 shora uvedených nemovitostí paní Irmgard Frantíkové za kupní cenu ve výši 718,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům Ing. Petru a Ivaně Haraštovým za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům Petru a Zuzaně Janouškovým za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 431/27358 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům Lubomíru a Evě Kaštovským za kupní cenu ve výši 718,- Kč,

- ideální podíl 431/27358 shora uvedených nemovitostí panu Davidu Knebelovi za kupní cenu ve výši 718,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům Ing. Vladimíru a Zdeňce Kollerovým za kupní cenu ve výši 1.107,-Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům Ing. Petru a Mgr. Dagmar Krylovým za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům Ing. Karlu a Aleně Křížovým za kupní cenu ve výši 1.107,-Kč,

- ideální podíl 431/27358 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům Janu a Andree Kvapilovým za kupní cenu ve výši 718,- Kč,

- ideální podíl 1280/13679 shora uvedených nemovitostí panu Miroslavu Lantovi za kupní cenu ve výši 4.267,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedených nemovitostí paní Zuzaně Léskové za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 180/13679 shora uvedených nemovitostí paní Janě Matulíkové za kupní cenu ve výši 600,- Kč,

- ideální podíl 431/27358 shora uvedených nemovitostí panu Radovanu Panáčkovi za kupní cenu ve výši 718,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům Přemyslu a Lence Pavlovým za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedených nemovitostí Římskokatolické farnosti Olomouc – Slavonín za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům Antonínu a Jaroslavě Sedlářovým za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům Vladimíru a Elišce Slehovým za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedených nemovitostí panu Tomáši Slívovi za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 166/13679 shora uvedených nemovitostí paní Zuzaně Součkové za kupní cenu ve výši 553,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům Mgr. Rostislavu a Ivě Spurným za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedených nemovitostí panu Rudolfu Strkáčovi za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 431/27358 shora uvedených nemovitostí paní Jarmile Šaichové za kupní cenu ve výši 718,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedených nemovitostí panu Jiřímu Škarohlídovi za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedených nemovitostí panu Romanu Škrabišovi za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 170/13679 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům Ing. Josefu a Marii Špannerovým za kupní cenu ve výši 567,- Kč,

- ideální podíl 166/13679 shora uvedených nemovitostí panu Zdeňku Šrotířovi za kupní cenu ve výši 553,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům Ing. Miroslavu a Ing. Václavě Tomkovým za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 431/27358 shora uvedených nemovitostí panu Radku Tošenovskému za kupní cenu ve výši 718,- Kč,

- ideální podíl 431/27358 shora uvedených nemovitostí panu Jiřímu Vávrovi za kupní cenu ve výši 718,- Kč,

- ideální podíl 166/13679 shora uvedených nemovitostí panu Ladislavu Veselskému za kupní cenu ve výši 553,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům Miroslavu a Janě Veselským za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 431/27358 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům Janu a Marii Weisovým za kupní cenu ve výši 718,- Kč,

- ideální podíl 1495/13679 shora uvedených nemovitostí panu Mgr. Zdeňku Zatloukalovi za kupní cenu ve výši 4.984,- Kč,

dle dodatku důvodové zprávy bod 1.4.

 
42souhlasí  se změnou prohlášení vlastníka budovy č. p. 672, 673 (Rožňavská 16, 18) v části E. Úprava práv k pozemkům – určení pozemků, na kterých je postavena budova č. p. 672, 673 (Rožňavská 16, 18), tj. pozemek parc. č. st. 936, 937, oba zastavěná plocha a nádvoří, dle geometrického plánu č. 775-1165/2009 parc. č. st. 1180, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.4.
 
43revokuje  své usnesení ze dne 14. 09. 2010, bod 5, část 11, ve věci schválení společného prodeje budovy č. p. 65 (Gorazdovo náměstí 3, 3a) na pozemku parc. č. st. 62, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 62, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 824 m2, a budovy č. p. 79 (Gorazdovo náměstí 4) na pozemku parc. č. st. 63/1, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 63/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 755 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, po bytových jednotkách dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, oprávněným nájemcům, za 7.500,- Kč/m2 podlahové plochy bytů, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.1.
 
44schvaluje  prodej budovy č. p. 65 (Gorazdovo náměstí 3, 3a) na pozemku parc. č. st. 62, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 62, zastavěná plocha a nádvoří, dle GP č. 292-201/2010 o nové výměře 587 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, po bytových jednotkách dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, oprávněným nájemcům, za kupní ceny vypočtené dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, to je za 7.500,- Kč/m2 podlahové plochy bytů, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.1.
 
45schvaluje  prodej budovy č. p. 79 (Gorazdovo náměstí 4) na pozemku parc. č. st. 63/1, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 63/1, zastavěná plocha a nádvoří, dle GP č. 292-201/2010 o nové výměře 251 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, po bytových jednotkách dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, oprávněným nájemcům, za kupní ceny vypočtené dle přílohy č. 2 důvodové zprávy, to je za 7.500,- Kč/m2 podlahové plochy bytů, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.1.
 
46schvaluje  prodej bytové jednotky č. 962/41 v budově č. p. 962 (Foerstrova 15) na pozemku parc. č. st. 1147, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 596/41801 na společných částech budovy č. p. 962 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 596/41801 na pozemku parc. č. st. 1147, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 629.000,- Kč, z toho za jednotku 622.137,- Kč, za pozemek 2.863,- Kč a náklady 4.000,- Kč, manželům paní Mgr. Petře Novákové Lokvencové a panu Mgr. Janu Novákovi, za podmínky zřízení předkupního práva dle § 603, odst. 2 občanského zákoníku ve prospěch statutárního města Olomouce za kupní cenu 629.000,- Kč, a to po dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy, dle dodatku důvodové zprávy bod 3.1.
 
47schvaluje  prodej bytové jednotky č. 962/76 v budově č. p. 962 (Foerstrova 15) na pozemku parc. č. st. 1147, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/41801 na společných částech budovy č. p. 962 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/41801 na pozemku parc. č. st. 1147, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, panu Romanu Rosinskému, za kupní cenu ve výši 393.000,- Kč, z toho za jednotku 387.915,- Kč, za pozemek 2.085,- Kč a náklady 3.000,- Kč, za podmínky zřízení předkupního práva dle § 603, odst. 2 občanského zákoníku ve prospěch statutárního města Olomouce za kupní cenu 393.000,- Kč, a to po dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy, dle dodatku důvodové zprávy bod 3.2.
 
48schvaluje  prodej bytové jednotky č. 727/8 v budově č. p. 727 (Voskovcova 2) na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 318/40311 na společných částech budovy č. p. 727 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 318/40311 na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, paní Bc. Bohuslavě Hladké, za kupní cenu celkem ve výši 393.000,- Kč, z toho za jednotku 387.767,- Kč, za pozemek 2.233,- Kč a náklady 3.000,- Kč, za podmínky zřízení předkupního práva dle § 603, odst. 2 občanského zákoníku ve prospěch statutárního města Olomouce za kupní cenu 393.000,- Kč, a to po dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy, dle dodatku důvodové zprávy bod 3.3.
 
49schvaluje  prodej bytové jednotky č. 727/27 v budově č. p. 727 (Voskovcova 2) na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/40311 na společných částech budovy č. p. 727 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/40311 na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, panu Bc. Radku Dobešovi, za kupní cenu celkem ve výši 778.960,- Kč, z toho za jednotku 771.282,- Kč, za pozemek 3.718,- Kč a náklady 3.960,- Kč, za podmínky zřízení předkupního práva dle § 603, odst. 2 občanského zákoníku ve prospěch statutárního města Olomouce za kupní cenu 778.960,- Kč, a to po dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy, dle dodatku důvodové zprávy bod 3.4.
 
50schvaluje  prodej bytové jednotky č. 722/33 v budově č. p. 722 (Voskovcova 6) na pozemku parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 323/39901 na společných částech budovy č. p. 722 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 323/39901 na pozemku parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, panu Milanu Sovovi, za kupní cenu celkem ve výši 393.000,- Kč, z toho za jednotku 388.379,- Kč, za pozemek 1.621,- Kč a náklady 3.000,- Kč, za podmínky zřízení předkupního práva dle § 603, odst. 2 občanského zákoníku ve prospěch statutárního města Olomouce za kupní cenu 393.000,- Kč, a to po dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy, dle dodatku důvodové zprávy bod 3.5.
 
51schvaluje  prodej bytové jednotky č. 481/6 v budově č. p. 481 (Slavonínská 20) na pozemku parc. č. st. 179, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 43/1784 na společných částech budovy č. p. 481 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 43/1784 na pozemku parc. č. st. 179, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc, panu Josefu Machů, za kupní cenu celkem ve výši 604.000,- Kč, z toho za jednotku 594.559,- Kč, za pozemek 5.441,- Kč a náklady 4.000,- Kč, za podmínky zřízení předkupního práva dle § 603, odst. 2 občanského zákoníku ve prospěch statutárního města Olomouce za kupní cenu 604.000,- Kč, a to po dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy, dle dodatku důvodové zprávy bod 3.6.
 
52schvaluje  prodej bytové jednotky č. 58/4 v budově č. p. 58 (Dolní náměstí 30) na pozemku parc. č. st. 501/3, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 462/15513 na společných částech budovy č. p. 58 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 462/15513 na pozemku parc. č. st. 501/3, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, paní Kateřině Kadlecové, za kupní cenu celkem ve výši 378.960,- Kč, z toho za jednotku 272.435,- Kč, za pozemek 102.565,- Kč a náklady 3.960,- Kč, za podmínky zřízení předkupního práva dle § 603, odst. 2 občanského zákoníku ve prospěch statutárního města Olomouce za kupní cenu 378.960,- Kč, a to po dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy, dle dodatku důvodové zprávy bod 3.7.


 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu