Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora; Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Zpracoval:

Bc. Vítězslava Vičarová

Silva Látalová

Jaroslava Kotelenská

Ing. Vladimír Michalička

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  21. 12. 2010

 
Návrh rozpočtu SMOl na rok 2011
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  upravenou důvodovou zprávu včetně všech příloh
 
2schvaluje  a) obnovení krátkodobého úvěru ve výši 30 mil. Kč v roce 2011, se splatností 1 rok, u Komerční banky, a. s.

b) návrh rozpočtu SMOl na rok 2011 dle důvodové zprávy včetně všech příloh

c) závazné ukazatele roku 2011 dle upravené důvodové zprávy

d) přenesení pravomoci Zastupitelstva města Olomouce na Radu města Olomouce schvalovat rozpočtové změny roku 2011 v rámci jednotlivých odborů, do výše 5 mil. Kč u jedné položky, mezi jednotlivými odbory do výše 100.000,- Kč u jedné položky, s výjimkou státních dotací a dalších cizích zdrojů

 
3ukládá  Radě města Olomouce informovat Zastupitelstvo města Olomouce o provedených rozpočtových změnách roku 2011

T: nejbližší zasedání ZMO

O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu