Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Podnikatelé » Profil města a informace pro investory » Profil města, statistiky » Významné instituce a úřady

Významné instituce a úřady

Název Adresa
Celní úřad pro Olomoucký kraj Blanická 19, 772 71 Olomouc
tel: +420 585 111 111, fax: +420 585 111 113, [email protected]
Český statistický úřad
Krajská správa ČSÚ v Olomouci
Jeremenkova 1142/42, 772 11 Olomouc
tel.: +420 585 731 511, [email protected]
Finanční úřad pro Olomoucký kraj Lazecká 22, 779 11 Olomouc
tel.: +420 585 541 111, [email protected]
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc
tel.: +420 950 770 011, tísňové volání: 150, 112
[email protected]
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj Jeremenkova 110/15, 772 11 Olomouc
tel.: +420 585 552 111, [email protected]
Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc
tel.: +420 587 332 067, [email protected]
Krajský úřad Olomouckého kraje Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
tel.: +420 585 508 111, [email protected]
Městská policie Olomouc Kateřinská 23, 779 11 Olomouc
tel.: +420 585 209 540, tísňové volání: 156, [email protected]
Ministerstvo životního prostředí ČR
Odbor výkonu státní správy VIII, Olomouc
Krapkova 3, 779 00 Olomouc
tel.: +420 585 700 950, [email protected]
Inovační centrum Olomouckého kraje Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc
tel.: +420 587 432 017, [email protected]
Okresní agrární komora Olomouc Blanická 3, 772 00 Olomouc
tel.: +420 585 230 670, [email protected]
Okresní hospodářská komora Olomouc tř. Kosmonautů 1288/1, 772 00 Olomouc
tel.: +420 778 470 956, [email protected]
Policie ČR
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Žižkovo nám. 4, 771 36 Olomouc
tel.: +420 974 766 111, tísňové volání: 158, 112, [email protected]
Svaz průmyslu a dopravy České republiky Kosmonautů 8, 779 00 Olomouc
tel.: +420 733 643 511, e-mail: [email protected]
Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
tel.: +420 585 631 111, [email protected]
Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Olomouci
Kontaktní pracoviště Olomouc
Vejdovského 988/4, 779 00 Olomouc
tel.: +420 950 141 111, [email protected]
Vědeckotechnický park UP Šlechtitelů 21, 783 71 Olomouc
tel.: +420 585 631 420, [email protected]
Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje Aksamitova 8, 772 00 Olomouc
tel.: +420 585 544 200, tísňové volání: 155, 112, [email protected]

Kontakty

Název Adresa
Oddělení strategického rozvoje
Magistrátu města Olomouce
Hynaisova 10, 779 11 Olomouc
tel.: +420 588 488 404, 408, 405, [email protected]
Jednotné kontaktní místo pro podnikatele
Magistrát města Olomouce
Palackého 14, 779 11 Olomouc
tel.: +420 588 488 241, 223 jk[email protected]
Informační centrum Olomouc
Magistrát města Olomouce
Horní náměstí – radnice, 779 11 Olomouc
tel.: +420 585 513 385, 392, [email protected]
CzechInvest
Regionální kancelář pro Olomoucký kraj
Jeremenkova 40b, 772 00 Olomouc
tel.: +420 296 342 982, 984, 986, [email protected]

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon