Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Podnikatelé » Profil města a informace pro investory » Klastry v Olomouci

Klastry

14. února 2020 (pá)

Klastr představuje organizované seskupení odvětvově nebo průřezově zaměřených nezávislých podnikatelských subjektů, zejména malých a středních podniků, organizací pro výzkum a šíření znalostí a dalších podpůrných institucí, jehož účelem je podporovat a povzbuzovat inovace prostřednictvím sdílení infrastrukturních kapacit, výměny informací, poznatků, jakož i účinným podílem na transferu znalostí a spolupráci mezi podniky a dalšími organizacemi klastru.

Zúčastněné společnosti si mohou navzájem konkurovat, ale současně jsou nuceny řešit řadu obdobných problémů, jako např. vzdělávání zaměstnanců, přístup ke stejným dodavatelům, spolupráce s výzkumnými a vývojovými kapacitami, nedostatečné zdroje na výzkum apod. Díky spolupráci v těchto oblastech v rámci klastrového uskupení mohou řadu svých omezení překonat a získat významnou konkurenční výhodu. Jedná se tedy o všestranně výhodné partnerství firem, vysokých škol a regionálních institucí s řadou přínosů pro všechny jeho členské subjekty. Pozitivními stránkami seskupení subjektů v klastru bývá často zvýšení počtu inovací, iniciace vzniku nových firem, zlepšení výsledků zúčastněných subjektů, zvýšení exportu, přilákání nových atraktivních investic či podpora výzkumné základny a rozvoje regionu.

Podpora klastrů v ČR a v Olomouckém kraji

V České republice představují nejdůležitější složku financování klastrů strukturální fondy EU, a to především Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Na podporu rozvoje inovačních sítí – klastrů, technologických platforem a dalších typů kooperačních sítí je v rámci tohoto operačního programu zaměřen program Spolupráce. Obecným cílem programu je zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Bližší informace je možné nalézt na stránkách Agentury pro podnikání a inovace, která je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory OP PIK: https://www.agentura-api.org.
Na území Olomouckého kraje je podpora činnosti existujících klastrů zajištěna zejména prostřednictvím dotačního programu na podporu podnikání, který je každoročně vyhlašován Olomouckým krajem.

Klastry působící v Olomouci

Základní informace o jednotlivých klastrech naleznete na stránkách Krajského úřadu Olomouckého kraje: https://www.kr-olomoucky.cz/klastry-v-olomouckem-kraji-cl-132.html.

| Poslední úprava: 14. února 2020 (pá)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon