Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Klastry v Olomouci « Profil města a informace pro investory « Podnikatelé

Sociální sítě

Podnikatelé » Profil města a informace pro investory » Klastry v Olomouci

Klastry

15. června 2010 (út)

Klastr představuje uskupení regionálně propojených společností (podnikatelů) a přidružených institucí a organizací, kterými bývají především instituce terciárního vzdělávání (vysoké školy, vyšší odborné školy).

Zúčastněné společnosti si mohou navzájem konkurovat, ale současně jsou nuceny řešit řadu obdobných problémů, jako např. vzdělávání zaměstnanců, přístup ke stejným dodavatelům, spolupráce s výzkumnými a vývojovými kapacitami, nedostatečné zdroje na výzkum apod. Díky spolupráci v těchto oblastech v rámci klastrového uskupení mohou řadu svých omezení překonat a získat významnou konkurenční výhodu. Jedná se tedy o všestranně výhodné partnerství firem, vysokých škol a regionálních institucí s řadou přínosů pro všechny jeho členské subjekty. Pozitivními stránkami seskupení subjektů v klastru bývá často zvýšení počtu inovací, iniciace vzniku nových firem, zlepšení výsledků zúčastněných subjektů, zvýšení exportu, přilákání nových atraktivních investic či podpora výzkumné základny a rozvoje regionu.

Podpora klastrů v ČR

V České republice představují nejdůležitější složku financování klastrů strukturální fondy EU. Možnosti se týkají jak vlastní činnosti klastrových iniciativ, tak i dalších projektů založené organizační jednotky klastru. V rámci strukturálních fondů je nejdůležitějším finančním zdrojem pro klastry a klastrové iniciativy Operační program Průmysl a inovace, konkrétně program Spolupráce. Více o klastrech naleznete na stránkách agentury CzechInvest www.czechinvest.org/klastry.

Klastry působící v Olomouci

| Poslední úprava: 15. června 2010 (út)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu