Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Podnikatelé » Profil města a informace pro investory » Průmysl a tradiční firmy

Průmysl a vybrané tradiční firmy

Průmysl a vybrané tradiční firmy

Město Olomouc má dlouhou tradici průmyslové výroby, která sahá již do 19. století. Dominantní jsou tradiční obory potravinářského a strojírenského průmyslu. Dále je zde zastoupen průmysl chemický, elektrotechnický, zpracování umělých hmot a stavebnictví. Vstupem zahraničních investic zejména do průmyslových zón města dochází k dalšímu rozvoji průmyslu strojírenského, elektrotechnického a také polygrafie.

Základní informace o významných firmách realizujících své aktivity na území města Olomouce je možné nalézt v publikaci Olomouckého kraje s názvem Významné firmy Olomouckého kraje, která je strukturována dle okresů i dle oborů činnosti jednotlivých firem.

Vybrané tradiční firmy působící na Olomoucku

FARMAK, a. s.

Předmět podnikání: Vývoj, výroba a prodej léčivých látek a chemických specialit
Hlavní produkty: Brimonidin, moxonidin, tizanidin, zolpidem, alfuzosin, chlorprothixen, butamirát citrát
Stručný popis firmy: FARMAK, a. s., je ryze česká chemicko-farmaceutická společnost zaměřená na vývoj, výrobu a marketing léčivých látek a chemických specialit. Tradice průmyslových chemických výrob firmy započala v roce 1934. Společnost je významně exportně zaměřená. Součástí strategie společnosti je Integrovaná politika kvality, environmentu a prevence závažných havárií (ISO 9001 a 14001). Systém jištění jakosti vyhovuje požadavkům cGMP – správná výrobní praxe. Výroba podléhá pravidelné inspekci Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), inspekci americké Food and Drug Administration (FDA) a zákaznickým auditům. FARMAK, a.s., věnuje velkou pozornost problematice životního prostředí a bezpečnosti práce a provozu a společnost je tak již několikanásobným držitelem certifikátu RESPONSIBLE CARE (odpovědné podnikání v chemii).

ISH PUMPS OLOMOUC a. s.

Předmět podnikání: Výroba čerpací techniky a služby pro chemický, petrochemický, těžební průmysl a energetiku
Hlavní produkty: Čerpadla
Stručný popis firmy: Společnost ISH PUMPS OLOMOUC a.s má dlouholetou tradici. Byla založena v roce 1907 pod značkou KOSMOS. Jednalo se o kovodělný závod, který se zaměřoval na výrobu odlitků ze šedé slitiny a stavbu spalovacích motorů. Během let společnost neustále rozšiřovala výrobní program o další výrobky, např. armatury, kuchyňské strojky, brusle. V poválečném období postupně společnost zařazovala pumpařský sortiment a byla zařazena pod koncern SIGMA OLOMOUC. Od 90. let je společnost známá pod značkou ISH a od roku 1997 pod značkou ISH ČERPADLA a.s. V roce 2004 došlo ke spojení se společností MSA Čerpadla a servis armatur s. r. o. Dolní Benešov pod název ISH&MSA ČERPADLA a. s. V roce 2012 došlo ke změně názvu společnosti i korporátní identity na ISH PUMPS OLOMOUC a. s.

Sigma Group a.s.

Předmět podnikání: Vývoj, projektování, výroba, montáž, opravy a údržba čerpadel, čerpacích zařízení včetně technologických částí
Hlavní produkty: Čerpadla a dodávky celků čerpací techniky pro energetiku, vodohospodářství, těžbu surovin a petrochemii, speciální čerpadla např. pro záchranářské účely, ochranné dýchací filtry
Stručný popis firmy: Společnost SIGMA GROUP a.s. navazuje na dlouhodobou výrobu čerpacích zařízení v Lutíně, která má tradici již od roku 1868. Podniky s názvem SIGMA patřily a v současnosti také patří k nejvýznačnějším výrobcům čerpací techniky. Nejrůznější typy čerpadel se značkou trojzubce (slovní označení SIGMA a grafická značka TROJZUBEC jsou ochrannými známkami od roku 1922) spolehlivě pracují v mnoha aplikacích v tuzemsku i v dalších zemích celého světa. Současný výrobní program zahrnuje mnoho typových řad čerpadel nejrůznějšího provedení a uplatnění, dále pak výrobu příslušenství čerpacích zařízení a výrobu dýchacích filtrů.

UNEX a.s. (Moravské železárny a.s.)

Předmět podnikání: Výroba odlitků, výkovků, výpalků, středně těžkých a těžkých ocelových konstrukcí; nabídka strojního opracování, svařování, tepelného zpracování a povrchových úprav
Hlavní produkty: Odlitky, výkovky, výpalky, svařence, ocelové konstrukce
Stručný popis firmy: Strojírensko-metalurgická skupina UNEX je světově uznávaný výrobce kolesových rýpadel, zkušený dodavatel komponent těžkého strojírenství, dlouhodobý partner předních světových společností a jeden z největších zaměstnavatelů v regionu. Společnost Unex převzala v roce 2005 tradiční Moravské železárny, které byly založeny v roce 1907 a představovaly od svého počátku komplexní metalurgickou základnu. Zkušenosti a odbornost lidí společně s moderními technologiemi umožňují efektivně vyrábět vysoce kvalitní produkty pro různá průmyslová odvětví dle požadavků těch nejnáročnějších zákazníků. Díky vlastním strojírnám, lakovnám, slévárnám a kovárně je UNEX schopen dodávat široký sortiment těžkých ocelových konstrukcí včetně montáže, finálně opracovaných odlitků a výkovků. Disponuje třemi výrobními závody v Uničově, Olomouci a slovenské Snině.

Nestlé Česko s. r. o., závod ZORA

Předmět podnikání: Výroba čokolády a čokoládových pochoutek
Hlavní produkty: Čokoláda a čokoládové cukrovinky
Stručný popis firmy: Závod Zora Olomouc vznikl 25. listopadu 1898 pod názvem „První společná moravská továrna na cukrovinky a čokoládu v Olomouci, zapsané společenstvo s obmezeným ručením“. Výroba byla zahájena v prostorách občanské záložny na Dolním náměstí v historickém centru města. Samostatnou značku ZORA nesou výrobky od roku 1908. V roce 1910 se výroba přemísťuje do nové moderní továrny v Hodolanech. Společnost Nestlé Čokoládovny, a.s. vstoupily do ZORY v roce 1991. Od roku 2004 je ZORA novým „domovem“ pro nejsilnější tuzemskou čokoládovou značku ORION. Olomoucká čokoládovna ZORA se stala nejvýznamnějším výrobcem čokolády a cukrovinek. Výrobky jsou exportovány do střední, východní i západní Evropy, ale také do Kanady, Saudské Arábie či Kuvajtu.

TOS Olomouc, s. r. o.

Předmět podnikání: Výroba kovoobráběcích strojů vč. servisu
Hlavní produkty: Konzolové frézky, díly komponenty obráběcích strojů
Stručný popis firmy: Tradice firmy TOS Olomouc, s. r. o. začíná již v roce 1922, kdy byla založena firma Wagner na výrobu elektrotechnických zařízení. Bezhrotá bruska, původně vyrobená pro vlastní potřebu, dala v roce 1935 základ výrobě obráběcích strojů, jejíž podíl na obratu firmy neustále rostl. Od roku 1950 přijala firma název TOS Olomouc a plně se orientovala na výrobu konzolových frézek. V roce 1993 přešel podnik v rámci privatizace do vlastnictví společnosti Obráběcí stroje Olomouc, spol. s r. o. Od roku 2005 je majoritním vlastníkem společnosti TOS Varnsdorf. Od konce roku 2008 se firma vrátila k původnímu názvu TOS Olomouc, s. r. o. V současnosti se kromě výroby frézek rozvíjí také výroba dílů a komponentů pro zahraniční výrobce obráběcích strojů. Převážná část produkce směřuje k zahraničním zákazníkům.

OLMA, a. s.

Předmět podnikání: Zpracování syrového kravského mléka a výroba mléčných produktů
Hlavní produkty: Čerstvé mléko a smetana, kysané mléčné výrobky a jogurty, dezerty, tvaroh, tuky a másla, pomazánkové máslo, sýry, sušené mléko
Stručný popis firmy: Velká moderní mlékárna vznikla v Olomouci v roce 1967, s denní kapacitou 400 tisíc litrů mléka. Název OLMA vznikl ze dvou počátečních písmen měst Olomouc a Martinov, protože podnikové ředitelství národního podniku Severomoravské mlékárny, se nacházelo právě v Martinově. Privatizací v roce 1994 vznikla akciová společnost OLMA, a.s., jejímž majoritním vlastníkem je od roku 2008 společnost AGROFERT, a.s. OLMA patří mezi největší mlékárenské výrobce v České republice a je držitelem certifikátů ISO 9001 a ISO 14001, IFS a dále je držitelem systému HACCP. V současné době má dva výrobní závody v Olomouci a Zábřehu na Moravě. Své výrobky prodává pod značkami Cavalier, Florian, Grande, Klasik, Kristian, Olbrie, Olmíci, Olmín, Pierot, Revital, Zlatá Haná.

K+S Czech Republic a.s., výrobní závod Solné mlýny

Předmět podnikání: Výroba soli a solných výrobků
Hlavní produkty: solné, draselné a hořečnaté produkty (hnojiva, solné lizy a krmná sůl pro zvířata, posypová sůl, potravinová sůl, sůl pro farmaceutické účely)
Stručný popis firmy: Historie značky "Solné mlýny" vznikla v roce 1921. Dnes je značka známá po celé České republice i mimo hranice země. Hlavní část soli, dnes zpracovávané v Olomouci, pochází z německého solného dolu společnosti esco v Bernburgu. Dnešní sortiment zahrnuje přes 200 položek. Solné mlýny mají v tuzemsku významný tržní podíl a stále roste podíl exportované produkce. Firma má také vlastní obchodní zastoupení na Slovensku. Je členem Potravinářské komory České republiky a Svazu chemického průmyslu. Přínos společnosti pro rozvoj regionu byl vyjádřen získáním 2. místa ve 2. ročníku prestižní soutěže o firmu Olomouckého kraje.

GRIOS s. r. o. (OOPP KOVO DŘEVO)

Předmět podnikání: Výroba drátěného programu, především klecí na ptactvo a kovové zboží pro automobilový průmysl
Hlavní produkty: drátěný program (košíky, mřížky, držáky, stojany,atd.), automobilový průmysl (výztuhy slunečních clon, sedaček, opěrek hlavy), logistika (přepravní kontejner, drátěný přepravní koš, atd.)
Stručný popis firmy: Tradice výroby drátěného programu sahá až do roku 1868, kdy Julius Kremer začal s výrobou kovového zboží. V roce 1948 byl podnik zestátněn a přejmenován na Okresní opravárenský a průmyslový podnik KOVO-DŘEVO. Ten získal v Československu monopol v oblasti výroby klecí na ptactvo. V roce 1996 byl státní podnik zprivatizován firmou GRIOS s. r. o. Ta zpočátku navázala na výrobu kovového zboží a nábytku, ale později od výroby nábytku upustila. Svoji výrobní činnost zaměřila pouze na drátěný program, kterému se věnuje doposud. Od roku 2000 získávají stále více na významu dodávky pro automobilový průmysl

 

Zdroj: webové stránky jednotlivých firem, publikace Významné firmy Olomouckého kraje

 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon