Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Podnikatelé » Profil města a informace pro investory » Školství a profil pracovních sil

Školství a profil pracovních sil

Školství a profil pracovních sil

Olomouc je díky vysokému školství a velkému počtu základních a středních škol centrem vzdělanosti nadregionálního významu. Vzdělanost obyvatelstva v okrese Olomouc je nad průměrem České republiky, což vytváří dobré podmínky pro budoucí ekonomický rozvoj regionu.

Univerzitní a vysokoškolské vzdělání

Univerzita Palackého v Olomouci

V Olomouci se nachází starobylá Univerzita Palackého, která je druhou nejstarší univerzitou v České republice a se svými osmi fakultami a více než dvaceti tisíci studenty je největší vzdělávací institucí v regionu Střední Morava. Z hlediska oborového zaměření má Olomouc vysoký potenciál zejména pro rozvoj přírodovědných a lékařských oborů, včetně špičkových aktivit v oblasti biotechnologií, nanotechnologií a optoelektroniky. Univerzita úspěšně vede nebo se podílí na řadě špičkových výzkumů, které jsou využitelné pro firmy z kromě již zmíněných oborů také v průmyslu farmaceutickém, chemickém, kosmetickém a v neposlední řadě také v zemědělství.

Moravská vysoká škola Olomouc

Moravská vysoká škola Olomouc je soukromou vysokou školou neuniverzitního typu a v Olomouci zahájila svou činnost v roce 2005. Škola nabízí studium bakalářského a magisterského studijního programu Ekonomika a management. Od roku 2017 nabízí nově studium bakalářského studijního programu Systémové inženýrství a informatika profesně zaměřeného na informačně-komunikační technologie. Dále se zaměřuje na propojení vědy, výzkumu a praxe a nabízí možnost studia v zahraničí v rámci programu Erasmus+.

Vysoká škola logistiky v Přerově

Zajímavý profil absolventů nabízí také nedaleká Vysoká škola logistiky v Přerově, která jako jediná v České republice nabízí tři stupně terciárního vzdělání (Bc., Ing., PhD.) ve studijním programu Logistika. Studium na této soukromé technické vysoké škole neuniverzitního typu připravuje odborníky pro konkrétní profese v logistice dopravy, služeb, cestovního ruchu a v informačním managementu.

Technické vysokoškolské vzdělání na dosah

Technické vysokoškolské vzdělání v oborech jako jsou strojírenství, elektrotechnika a další nabízejí univerzity v okolních regionech – především v Brně a Ostravě. Obě města jsou z Olomouce dopravně velmi dobře dostupná (ve vzdálenosti cca 80 km).  Strojírenství je tradičně jedním z nosných oborů olomouckého regionu a dlouhodobě zde funguje spolupráce místních firem s těmito fakultami.

Střední školství

Ve městě působí dvaadvacet středních škol různého zaměření a jedna konzervatoř. Tradičními studijními obory jsou zejména strojírenství, elektrotechnika, zemědělství, zdravotnictví, chemicko-potravinářské obory a značný počet absolventů nabízejí také střední školy s ekonomicko-administrativním zaměřením. K perspektivním středoškolským oborům se v Olomouci řadí také studium polygrafie, multimediální tvorby a IT oborů.

Školy s učňovským charakterem vzdělání nabízejí řadu řemeslných oborů, zejména v oborech souvisejících se strojírenským, automobilovým a potravinářským průmyslem a dále také stavebnictvím.

Adresář středních a vyšších odborných škol v regionu je možné nalézt na stránkách Olomouckého kraje.

Nadstandardní jazyková vzdělanost v Olomouci

Určitým specifikem Olomouce je kvalitní jazykové vzdělávání, které může městu poskytovat významnou konkurenční výhodu. V Olomouci jsou 3 základní školy s rozšířenou výukou anglického jazyka a 3 dvojjazyčná gymnázia s výukou v angličtině, francouzštině a španělštině.

Mimořádně široké spektrum kvalitního cizojazyčného vzdělání nabízí v Olomouci také Univerzita Palackého, jejíž absolventi ovládají kromě obvyklých cizích jazyků jako jsou angličtina, němčina, francouzština, italština či španělština třeba také japonštinu, rumunštinu, ukrajinštinu, nizozemštinu, čínštinu, arabštinu, portugalštinu, latinu a polštinu. K dalším jazykům vyučovaným na univerzitě patří také indonéština, korejština, mongolština, vietnamština, aramejština, švédština, islandština a afrikánština.

Od září 2007 ve městě úspěšně působí Česko Britská Mezinárodní škola a Mateřská škola nabízející ucelený školní vzdělávací program IPC (international primary curriculum) v anglickém a českém jazyce pro české i zahraniční žáky v rozsahu prvního a druhého stupně základní školy. Školu často navštěvují například děti zahraničních investorů, kteří našli své sídlo na Střední Moravě.

Potenciál pracovních sil v rámci Olomoucké aglomerace

Širší potenciál pracovních sil na Olomoucku nabízí pro zaměstnavatele výhodná provázanost měst Olomouc, Prostějov, Přerov a dalších měst v rámci tzv. Olomoucké aglomerace. Jedná se o okresy, u nichž je zjevná mobilita pracovních sil v rámci denní dojížďky za prací. Investorům se tak při výběru zaměstnanců v rámci aglomerace nabízí také větší potenciál absolventů škol i širší spektrum jejich oborového zaměření.

 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon