Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Občané » Sociální služby » Projekt Bezbariérová Olomouc » Bezbariérová Olomouc oceněna v Paříži

Bezbariérová Olomouc oceněna v Paříži

Bezbariérová Olomouc oceněna v Paříži

Hlavní cenu v mezinárodní soutěži APAJH Trophies získal v Kongresovém sále v Paříži projekt Bezbariérová Olomouc.

V listopadu 2004 náměstek primátora ing. Vladimír Pokorný přihlásil projekt Bezbariérová Olomouc do soutěže o výroční cenu francouzské federace APAJH (Asociace pro dospělé a mládež s postižením), která tuto cenu uděluje každoročně za přínos v oblasti začleňování osob s postižením do společnosti, a to ať už podnikům, místním samosprávám nebo jiným organizacím. O možnosti přihlásit projekt do soutěže dopisem informoval sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany Úřadu vlády ČR.

Česká republika a ostatní noví členové Evropské unie tak měli poprvé možnost zúčastnit se a poukázat na vytvořené iniciativy umožňující osobám se zdravotním postižením integraci do života společnosti.

Ceny jsou udělovány pod patronací prezidenta J. Chiraca, a to v pěti kategoriích:

  • nejpřístupnější veřejná služba,
  • místní samospráva, která se nejvíce zasloužila o přístupnost,
  • nejlepší iniciativa začlenění osoby se zdravotním postižením do zaměstnání
  • a profesního života,
  • nejlepší počin integrace v oblasti školství,
  • nejlepší počin evropského města.

Dne 27. 1. 2005 zástupci francouzské federace APAJH oznámili, že město Olomouc bylo nominováno spolu se dvěma dalšími evropskými městy na cenu "Exemplární aktivity evropského města" a že z těchto tří měst bude vyhlášen vítěz.

V pondělí 28. 2. 2005 byly během slavnostního večera "Les Trophées APAJH" konaném v Kongresovém paláci v Paříži vyhlášeny výsledky mezinárodní soutěže o výroční cenu federace APAJH. Město Olomouc získalo cenu "Exemplární aktivity evropského města". Slavnostního předávání ocenění se zúčastnil náměstek primátora Martin Novotný a pracovníci odboru sociálních služeb a zdravotnictví olomouckého magistrátu. Cenu předávali bývalá ministryně Simone Veil a Fernand Tournan, prezident federace APAJH.

Hlavním cílem projektu Bezbariérová Olomouc je ve spolupráci s organizacemi zastupujícími zájmy občanů se zdravotním postižením, zejména vozíčkářů, nevidomých a neslyšících, zmapovat stávající podmínky života zdravotně postižených osob ve městě, porovnat je s jejich potřebami a najít efektivní způsob naplnění myšlenky "Olomouc bez bariér".

Fotogalerie na stránkách www.apajh.org

Projekt Bezbariérová Olomouc

Statutární město Olomouc již pátým rokem realizuje projekt Bezbariérová Olomouc. Hlavním cílem projektu je ve spolupráci s organizacemi zastupujícími zájmy zdravotně handicapovaných občanů, zejména vozíčkářů, nevidomých a neslyšících, i dalšími subjekty a jednotlivci zmapovat stávající podmínky života handicapovaných osob ve městě, porovnat je s jejich potřebami a najít efektivní způsob naplnění myšlenky "Olomouce bez bariér" včetně návrhu konkrétních opatření, stanovení priorit a identifikace finančních zdrojů, které bude nutné vynaložit na realizaci. Projekt je příspěvkem k vytvoření dlouhodobé koncepce zkvalitňování života zdravotně handicapovaných ve městě.

Projekt identifikuje základní oblasti zkvalitňování života zdravotně handicapovaných osob ve městě:

  • oblast odstraňování existujících architektonických a technických bariér ztěžujících běžný život osob s handicapem - v bydlení, dopravě, službách apod.
  • oblast důsledného předcházení vzniku nových bariér
  • oblast předcházení a odstraňování bariér informačních a komunikačních a osvětu veřejnosti o životě a potřebách handicapovaných.

Rada města Olomouce projekt Bezbariérová Olomouc schválila na své schůzi konané dne 18.12. 2001, Zastupitelstvo města Olomouce projekt projednalo dne 1.3. 2002.

Bezbariérovost se netýká jen zdravotně handicapovaných lidí, ale také dalších skupin obyvatel města - např. seniorů, rodičů s malými dětmi, osob, jejichž pohyblivost je omezena na přechodnou dobu stavem po úrazech apod. Ti všichni mohou mít problémy s přístupem do budov veřejných institucí, s přístupem a využitím služeb obchodů a restaurací, nabídky kin, divadel a muzeí, veřejné hromadné dopravy, s bezpečným pohybem a orientací ve městě včetně komunikací, označení ulic a budov a přístupu k informacím nejen o činnosti samosprávy.

Vzhledem k tomu, že Olomouc je městem s řadou významných historických památek a snaží se vytvořit co nejlepší podmínky pro rozvoj cestovního ruchu, všechny uvedené otázky se týkají i jejích návštěvníků.

Zároveň je důležité, abychom odstraněním jedné bariéry nevytvořili bariéru pro jinou skupinu občanů.

Při přípravě projektu Bezbariérová Olomouc jsme spolupracovali s orgány státní správy i samosprávy a nestátními organizacemi, které zastupují zájmy zdravotně handicapovaných spoluobčanů, konkrétně vozíčkářů, nevidomých i neslyšících.

Příkladem konkrétních výsledků projektu je příprava vybudování výtahu v historické budově radnice, zavedení telefonu pro neslyšící v městském informačním centru, nákup nízkopodlažních autobusů a zveřejnění Jízdních řádů bezbariérových linek MHD, rozšíření Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu města o oblast bezbariérové úpravy objektů, které nejsou v majetku města a ve kterých jsou provozovány služby obyvatelům města, bezbariérové úpravy budov školských zařízení, bezbariérové úpravy chodníků a přechodů, indukční smyčky pro Moravské divadlo Olomouc a Moravskou filharmonii Olomouc, zavedení loga bezbariérovosti pro potřeby certifikace služeb, vydání 2 informačních letáků pro zdravotně postižené spoluobčany, zpřístupnění internetových stránek věnovaných projektu.

Fotografie:

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon