Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Občané » Sociální služby » Program prevence kriminality » Aktuality

Aktuality

perex:

Obecným účelem vyhlášeného dotačního titulu 08_01_01 Podpora prevence kriminality je podpora sociální prevence formou neinvestičních akcí/činností, které směřují k eliminaci kriminálně rizikových jevů a k pomoci ohroženým skupinám obyvatel Olomouckého kraje.


název článku:
perex:

V návaznosti na Bezpečnost v kyberprostoru doporučuji věnovat chvilku rizikám sextingu (sdílení erotického obsahu mezi osobami s jejich souhlasem) a podívat se na rizika spojená s takovým sdílením.


název článku:

Bezpečnost v kyberprostoru

5. září 2022 (po)
perex:

Dnešní doba přináší rostoucí tlak na používání IT technologií v každodenním životě. Nakupujeme v e-shopech, využíváme různé formy online plateb, komunikujeme prostřednictvím sociálních sítí, sledujeme nejrůznější videa, čteme zprávy...


perex:

Dne 6. dubna 2022 vláda ČR schválila svým usnesením č. 276 novou Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2022-2027. Strategie byla zpracována z podkladů resortů zastoupených v Republikovém výboru pro prevenci kriminality ve spolupráci se samosprávami.


perex:

Přispět ke zklidnění situace v centru města, především v lokalitě Riegrovy ulice a blízkých parků. Přesně to si vedení města slibuje od nového asistenta prevence kriminality. O zřízení pozice rozhodla Rada města. Ve své práci se má zaměřit především na mládež.


název článku:

Evropský den proti vloupání

19. června 2019 (st)
perex:

Ve středu 19. června 2019 probíhá kampaň v rámci Evropského dne proti vloupání, do které se rozhodla připojit také Česká republika. V uvedený den nebo v jeho nejbližších dnech budou realizovány nejrůznější ake proti vloupání.


perex:

Dne 13. 12. 2018 vyhlásil Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR dotační program, v rámci něhož může obec, město a dobrovolný svazek obcí získat státní účelově vázané finanční prostředky pro oblast prevence kriminality na rok 2019.


název článku:
perex:

Rada města Olomouce na svém jednání dne 9. 10. 2018 schválila vyhlášení programové dotace v oblasti Prevence kriminality. Podávání žádostí o dotaci na projekty v rámci této oblasti bude probíhat od 6. 12. 2018 - 28. 12. 2018. Bližší informace jsou zveřejněny na úřední desce MMOl pod názvem Dotační programy odboru sociálních služeb.


název článku:
perex:

V Olomouci probíhá online dotazníkové šetření zkoumající, jak bezpečně se obyvatelé Olomouce cítí. Zúčastnit se ho může kdokoliv.


název článku:
perex:

Téměř čtvrtstoletí prevence kriminality ve městě Olomouci – je to hodně nebo málo? Pokaždé, když se připomíná nějaké výročí, tak se bilancuje. Tentokrát to bude na odborné konferenci s názvem Prevence se vyplatí!


Stránky: {1, 2 , 3 , 4}      další »

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon