Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Průmysl a tradiční firmy « Profil města a informace pro investory « Podnikatelé

Sociální sítě

Podnikatelé » Profil města a informace pro investory » Průmysl a tradiční firmy

Průmysl a vybrané tradiční firmy

Průmysl a vybrané tradiční firmy

29. ledna 2015 (čt)

Město Olomouc má dlouhou tradici průmyslové výroby, která sahá již do 19. století. Dominantní jsou tradiční obory potravinářského a strojírenského průmyslu. Dále je zde zastoupen průmysl chemický, elektrotechnický, zpracování umělých hmot a stavebnictví. Vstupem zahraničních investic zejména do průmyslových zón města dochází k dalšímu rozvoji průmyslu strojírenského, elektrotechnického a také polygrafie.

Vybrané tradiční firmy působící na Olomoucku

FARMAK, a. s.

Činnost: výroba léčivých látek, meziproduktů a čistících a desinfekčních prostředků
Tradice průmyslových chemických výrob začala v roce 1934, kdy byla vybudována moderní šestipatrová budova a započata výroba rozpouštědel ve firmě Hanák. O pět let později byl změněn název firmy na Hamma a zároveň výrobní program na různá léčiva. Po válce v roce 1946 byla Hamma začleněna do koncernu SPOFA. Olomoucký závod byl v roce 1948 určen k výrobě farmaceutických substancí chemickou syntézou a v roce 1952 byl výnosem ministra průmyslu osamostatněn a přejmenován na FARMAKON, n. p. Současně byl k němu připojen závod na výrobu veterinárních léčiv, doplňků biofaktorů a krmných přípravků v Uničově. V roce 1990 bylo zrušeno generální ředitelství Spofy a Farmakon se stal samostatným státním podnikem. V roce 1992 byla založena akciová společnost. V lednu roku 1996 FARMAK, a. s. zvítězil ve veřejné soutěži vyhlášené Fondem národního majetku a převzal v průběhu privatizace majetkovou podstatu chemicko-farmaceutického závodu Farmakon, s. p. Dnes je FARMAK, a. s. privátní společností, kde akcionářská obec sdružuje padesát akcionářů s majoritním postavením dvou akcionářů. Po roce 1996 došlo k výraznému uplatnění výsledků oddělení výzkumu a vývoje a výrobní program byl rozšířen o nové substance, které se vyznačují vysokou mírou přidané hodnoty, s výrazně menšími nároky na kapacitu zařízení a ekologickou likvidaci odpadů. V dnešní době je FARMAK, a. s. v českém i mezinárodním měřítku významná chemicko-farmaceutická společnost zaměřená na vývoj, výrobu a marketing výrobků ze tří produktových skupin: aktivních farmaceutických ingrediencí – léčivých látek, chemických meziproduktů a specialit a dezinfekčních prostředků. FARMAK, a. s. exportuje své výrobky do více než 40 zemí světa a podíl exportu na tržbách se blíží 90 %.

ISH&MSA ČERPADLA a. s.
ISH a. s.

Činnost: výroba odlitků a modelových zařízení, výroba čerpadel a závlahové techniky
Nový kovodělný závod byl založen v Olomouci – Horolanech v květnu 1907 Ing. Salivarem pod názvem Slévárna na železo a továrna na stroje. V prosinci 1907 vznikla společnost s ručením omezeným KOSMOS. Nosným programem byla výroba odlitků ze šedé litiny a stavba spalovacích motorů, postupně byl výrobní sortiment obohacen o stáložárná kamna, vodovodní armatury, žehličky, brusle, mosazné hmoždíře, kovové doplňky pro kachlová kamna a další. Od roku 1947 byl závod provozován pod názvem SIGMA – KOSMOS. V letech 1945 – 1948 byl předválečný výrobní sortiment postupně omezován a nahrazován výrobním sortimentem pumpařského a čerpadlářského charakteru. Od roku 1949 byla postupně přebírána výroba ručních čerpadel ze Sigmy Lutín. V dalších obdobích byl nadále přebírán výrobní sortiment čerpadlářského charakteru a názvy podniku se měnily následovně: 1953 – 1965 Železárny Petra Bezruče (od r. 1958 oficiální název SIGMA OLOMOUC n. p., závod ŽELEZÁRNY PETRA BEZRUČE); 1965 – 1993 SIGMA Olomouc; 1993 – 1997 Intersigma Hydraulic, ISH. Roku 1997 byl podnik rozdělen na dva samostatné právnické subjekty – ISH a. s. a ISH-Čerpadla a. s. V roce 2004 se firma ISH-Čerpadla spojila se společností MSA Čerpadla a servis armatur s. r. o. Dolní Benešov pod názvem ISH&MSA ČERPADLA a. s.

Sigma Group a.s.

Výroba čerpací techniky má na Olomoucku dlouhou a silnou tradici. Značné množství firem zabývajících se čerpací technikou a navazujícími aktivitami působí v oblasti Střední Moravy i v současnosti. Historie čerpadel SIGMA sahá až do roku 1868, kdy pumpařskou firmu založil v Lutíně u Olomouce řemeslník Ludvík Sigmund. Firma začínající s výrobou dřevěných stojanových pump a vodovodů se rychle rozvíjela. V roce 1894 převzali firmu synové zakladatele Jan a František, a zaměřili se na opracování kovů a výrobu kovových částí pump. První ochranné známky zaregistrovala firma v roce 1922 a o rok později zavedla elektrický pohon strojů a vybavení dílen moderní obráběcí technikou. V roce 1924 byla otevřena filiální prodejna firmy v Praze. V třicátých letech zažívala firma SIGMUND PUMPY tuzemskou i zahraniční expanzi a zaměstnávala již 650 pracovníků. Více informací »

Moravské železárny, a. s.

Činnost: výroba strojních součástí, zápustková kovárna a slévárna
Moravské železárny byly založeny v roce 1907 a až do roku 1910 byl podnik v soukromém vlastnictví. Od svého počátku tvořily Moravské železárny tradiční, téměř komplexní metalurgickou základnu, jíž bylo využíváno jednak pro vlastní finální výrobky a dále v kooperaci pro zásobování ostatních strojírenských podniků. Prvotní výroba zahrnovala kovárnu na zápustkové i volné výkovky, slévárnu šedé litiny a strojní opracování výkovků a odlitků. Od roku 1911 až do roku 1945 byly Moravské železárny akciovou společností vlastněnou Moravskou agrární a průmyslovou bankou.
Od roku 1946 byla společnost prohlášena národním podnikem. Výroba se rozšiřovala a po druhé světové válce se stal podnik monopolním výrobcem fitinků v naší republice. Vybudováním nové slévárny kujné litiny v roce 1953 došlo prakticky k největšímu rozmachu při výrobě fitinků a v této době patřil tento provoz k nejmodernějším slévárnám s nejpokrokovější technologií. Tvárná litina se začala vyrábět v roce 1959, jako první v tehdejším Československu. Od roku 1994 se Moravské železárny, a. s. stávají obchodní společností. V roce 2002 se Moravské železárny rozdělují na několik samostatných podniků. Pod historickým názvem nyní zůstává výroba fitinků, malých odlitků z tvárné, šedé, temperované a bílé litiny a také zápustkové výkovky. V roce 2005 došlo k akvizici 100 % akcií společnosti Moravské železárny, a. s. společností ARCADA Capital, a. s. a firma je dnes součástí skupiny UNEX. Výrobky jsou dodávány jak na tuzemský, tak i zahraniční trh. Export tvoří až 80 %.

Nestlé Česko s. r. o., závod ZORA

Činnost: výroba čokolády a čokoládových pochoutek
Nový podnik pod názvem První společná moravská továrna na cukrovinky a čokoládu v Olomouci vznikl v roce 1898. Výroba byla zahájena v pronajatých prostorách na Dolním náměstí v historickém centru města 12. června 1899. Od roku 1908 se mění na akciovou společnost – Akciová továrna na cukrovinky a čokoládu v Olomouci a výrobky nesou samotnou značku Zora. V roce 1910 se výroba přemísťuje do nové moderní továrny v Hodolanech. Znárodněním koncem 40. let vznikla Zora, továrna na čokoládu a cukrovinky, národní podnik, do které byly začleněny i další cukrovinkářské firmy. V 60. letech v rámci změn průmyslu čokolády a cukrovinek byla ZORA začleněna do národního podniku Československé čokoládovny se sídlem v Praze a byla jeho jedním z největších závodů. Vyráběly se stále velmi kvalitní výrobky, což potvrdily stříbrné a zlaté medaile získané na mezinárodních Olympiádách pořádaných v Bruselu, Paříži a v Praze Od roku 1999 je továrna součástí švýcarského potravinářského koncernu Nestlé. Na přelomu tisíciletí se závod Zora stal největším tuzemským výrobcem tabulkových čokolád a bonboniér. Od roku 2004 je ZORA novým „domovem“ pro nejsilnější tuzemskou čokoládovou značku ORION. Výrobky jsou exportovány do střední, východní i západní Evropy.

TOS Olomouc, s. r. o.

Činnost: výroba kovoobráběcích strojů
Tradice firmy TOS Olomouc, s. r. o. začíná již v roce 1922, kdy byla založena firma Wagner na výrobu elektrotechnických zařízení. Bezhrotá bruska, původně vyrobená pro vlastní potřebu, dala v roce 1935 základ výrobě obráběcích strojů, jejíž podíl na obratu firmy neustále rostl. Od roku 1950 přijala firma název TOS Olomouc a plně se orientovala na výrobu konzolových frézek. V roce 1993 přešel podnik v rámci privatizace do vlastnictví společnosti Obráběcí stroje Olomouc, spol. s r. o. Od roku 2005 je majoritním vlastníkem společnosti TOS Varnsdorf. Od konce roku 2008 se firma vrátila k původnímu názvu TOS Olomouc, s. r. o. V současnosti se kromě výroby frézek rozvíjí také výroba dílů a komponentů pro zahraniční výrobce obráběcích strojů.

OLMA, a. s.

Činnost: výroba konzumního, sušeného mléka a mléčných výrobků
Již v roce 1935 bylo v Olomouci vytvořeno představenstvo s cílem vybudovat novou družstevní mlékárnu. Roztříštěnost názorů, individuální zájmy a II. světová válka ale nedovolily tuto myšlenku realizovat. Po roce 1945 se tento původní záměr znovu oživil. V roce 1965 byl Ministerstvem potravinářského průmyslu schválen koncept vybudování mlékárny se sušárnou v Olomouci, o celkové denní kapacitě 450 tisíc litrů mléka. V lednu 1967 byla zahájena výstavba a v listopadu 1967 byla v první etapě uvedena do provozu sušárna. Provoz byl zahájen v prosinci 1970 a výstavba byla zakončena v květnu 1972 s celkovými náklady cca 150 mil. korun. Do roku 1990 byla OLMA součástí SEVEROMORAVSKÝCH MLÉKÁREN NP OSTRAVA – MARTINOV a poté se vyčlenila jako státní podnik Olma, Mlékárenský průmysl Olomouc. Právním nástupcem se v rámci privatizace stala v roce 1994 akciová společnost OLMA, a. s. a pod tímto názvem působí společnost dodnes. V roce 1998 založila stoprocentní dceřinou společnost OLMA SLOVAKIA, s. r. o. Společnost OLMA, a. s. je ryze českou společností, jejímž majoritním vlastníkem je Milkagro, a. s. Olomouc - sdružení prvovýrobců a dodavatelů mléka. Hlavní činností je zpracování syrového kravského mléka, výroba mléčných výrobků a obchodní činnost.

K+S Czech Republic a.s., výrobní závod Solné mlýny

Činnost: výroba soli a solných výrobků
Společnost Solné mlýny byla založena v roce 1921 v Olomouci jako společnost s ručením omezeným, a to s účastí Čechoslavie, import a export spol. s r. o. Olomouc a Banky československých legií Praha. Tato společnost vystavěla v průběhu tří let nový závod na zpracování soli v Holici u Olomouce. Toto místo bylo zvoleno především pro svoji významnou polohu v centru státu. Solné mlýny byly na tehdejší poměry podnik velkých rozměrů, který se skládal z několika budov, vlastní železniční vlečky, silnice, dílen, dvou obytných domů a především vlastní budovy mlýna a balírny a obrovských skladů na kapacitu více jak 20 tisíc tun kusové soli. Byl to jedinečný podnik svého druhu v republice a vybavení nejmodernějšími stroji a zařízením nemělo obdoby v celé střední Evropě. Pohon byl zajištěn výlučně elektřinou, podnik měl i vlastní vodovod. Výroba a tím i činnost celého podniku byla slavnostně zahájena 2. ledna 1924. Během své bohaté historie firma několikrát změnila majitele. Od roku 1992 jsou Solné mlýny akciovou společností. Prostřednictvím kupónové privatizace a následného obchodování akcií na burze přešlo vlastnictví společnosti ze státu do rukou soukromých společností, fondů a fyzických osob. Dnešní sortiment zahrnuje přes 200 položek. Solné mlýny mají v tuzemsku významný tržní podíl a stále roste podíl exportované produkce. Firma má také vlastní obchodní zastoupení na Slovensku. Je členem Potravinářské komory České republiky a Svazu chemického průmyslu. Přínos společnosti pro rozvoj regionu byl vyjádřen získáním 2. místa ve 2. ročníku prestižní soutěže o firmu Olomouckého kraje.

GRIOS s. r. o. (OOPP KOVO DŘEVO)

Činnost: Výroba drátěného programu, především klecí na ptactvo a kovové zboží pro automobilový průmysl
Tradice výroby drátěného programu sahá až do roku 1868, kdy Julius Kremer začal s výrobou kovového zboží. V roce 1948 byl podnik zestátněn a přejmenován na Okresní opravárenský a průmyslový podnik KOVO-DŘEVO. Ten získal v Československu monopol v oblasti výroby klecí na ptactvo. V roce 1996 byl státní podnik zprivatizován firmou GRIOS s. r. o. Ta zpočátku navázala na výrobu kovového zboží a nábytku, ale později od výroby nábytku upustila. Svoji výrobní činnost zaměřila pouze na drátěný program, kterému se věnuje doposud. Od roku 2000 získávají stále více na významu dodávky pro automobilový průmysl

Zdroj: webové stránky jednotlivých firem

| Poslední úprava: 29. ledna 2015 (čt)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu