Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Odborné komise » Komise majetkoprávní

Komise majetkoprávní

Komise majetkoprávní

Majetkoprávní komise projednává majetkoprávní záležitosti týkající se nakládání s nemovitým majetkem statutárního města Olomouce, zejména

 1. doporučuje Radě města Olomouce schválit záměr města prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby nebo záměr města smluvně zřídit právo stavby k pozemku v jeho vlastnictví,
 2. navrhuje Radě města Olomouce doporučení pro Zastupitelstvo města Olomouce schválit nabytí a převod hmotných nemovitých věcí, nabytí a převod práva stavby a smluvní zřízení práva stavby k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Olomouce,
 3. doporučuje Radě města Olomouce schválit nájem, pacht, výpůjčku, zřízení věcných břemen a další právní jednání.

Dále projednává a doporučuje Radě města Olomouce popř. Zastupitelstvu města Olomouce schválit uzavření smluvních vztahů týkajících se nemovitého majetku třetích osob pro potřeby statutárního města Olomouce.

Provádí výběr jednoho z více zájemců o nájem, pacht nebo koupi nemovitého majetku statutárního města Olomouce formou obálkové metody s následnou aukcí dle pravidel schválených Radou města Olomouce.

 • Předseda: Ing. Aleš Prstek, PROOLOMOUC A PIRÁTI
 • Tajemnice: Ing. Michaela Kličková, tel.: 588 488 301, vedoucí oddělení majetkových řízení, odbor majetkoprávní
 • Mgr. Ing. Tomáš Sýkora, ANO 2011
 • Ing. Jaroslav Kuchař, ANO 2011
 • Lucie Živcová, ANO 2011
 • Ing. Vladimír Buk, ANO 2011
 • Mgr. Marek Zelenka, LL.M., PROOLOMOUC A PIRÁTI
 • Pavel Fryšák, SPOLEČNĚ
 • Mgr. Zdeněk Černohouz, SPOLU
 • Mgr. Matouš Pelikán, SPOLU
 • Milan Rakušan, SPD A TRIKOLORA
 • Ing. Michal Kolesár, STAN, ZELENÍ A NEZ.OL.ST.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon